Preslikava polj entitete

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Preslikate lahko atribute med entitetami, ki imajo odnos entitete. To vam omogoča, da nastavite privzete vrednosti za zapis, ki je ustvarjen v kontekstu drugega zapisa. Recimo, da želite dodati nov zapis stika za uporabnika, ki dela na določenem računu. To lahko naredite na dva različna načina:

Povsem nov zapis stika lahko ustvarite kar v aplikaciji. Toda nato boste morali nastaviti nadrejeni račun in vnesti več elementov informacij (npr. naslov in telefon), ki so verjetno enaki kot za nadrejeni račun. To je lahko zamudno in lahko se zmotite.

Lažji način je, da začnete z entiteto kupca in v podmreži Stiki na obrazcu izberete +, da dodate stik. Najprej si boste lahko ogledali obstoječe povezane stike, da ne boste pomotoma ustvarili podvojenega zapisa. Če ne najdete obstoječega zapisa, lahko izberete Novo in ustvarite nov zapis stika. Razlika je ta, da bodo nekateri elementi podatkov kopirani iz zapisa kupca v nov obrazec stika, da se nastavijo nekatere privzete vrednosti, ki jih lahko urejate pred shranjevanjem. S tem prihranite veliko časa pri vnosu podatkov in zmanjšate možnost napak.

Opomba

Te preslikave se ne uveljavijo za povezane zapise, ustvarjene z uporabo poteka dela ali procesa dialoga. Samodejno se ne uveljavijo za nove zapise, ustvarjene s pomočjo kode, čeprav lahko razvijalci uporabijo posebno sporočilo, ki se imenuje InitializeFromt, da ustvarijo nov zapis z uporabo razpoložljivih preslikav.

Te preslikave samo nastavijo privzete vrednosti v zapis pred shranjevanjem. Uporabniki lahko uredijo vrednosti pred shranjevanjem. Podatki, ki se prenesejo, so takrat veljavni podatki. Podatki se ne sinhronizirajo. Če spremenite podatke v zapisu primarne entitete, se podatki v zapisu sorodne entitete, ki so bili preneseni, ko je bila ustvarjena, ne spremenijo.

Privzete vrednosti, nastavljene, ko ustvarite nov zapis s seznama, niso določene znotraj odnosa entitete, temveč so na voljo uporabniškem vmesniku odnosa. Vsi odnosi entitete 1:N jih nimajo. Ko prikažete seznam odnosov entitete 1:N (ali N:1) za entiteto, lahko filtrirate prikazane odnose glede na vrsto. Izberete lahko Vse, Po meri, Prilagodljivo ali Omogoča preslikavo. Odnosi entitete, ki omogočajo preslikavo, zagotavljajo dostop do preslikave polj entitete.

Naslednja pravila kažejo, katere vrste podatkov je mogoče preslikati.

 • Obe polji morata biti enake vrste in oblike zapisa.

 • Dolžina ciljnega polja mora biti enaka ali večja od dolžine izvornega polja.

 • Ciljnega polja ne morete preslikati v drugo polje.

 • Izvorno polje mora biti vidno na obrazcu.

 • Ciljno polje mora biti polje, v katerega lahko uporabnik vnaša podatke.

 • Če so polja nabori možnosti, morajo biti celoštevilske vrednosti za vsako možnost identične.

 • Vrednosti ID-ja naslova ne morete preslikati.

Opomba

Če morate preslikati polja nabora možnosti, priporočamo, da konfigurirate obe polji za uporabo v istem globalnem naboru možnosti. V nasprotnem primeru bo morda težavno ročno sinhronizirati dva ločena nabora možnosti. Če celoštevilske vrednosti za vsako možnost niso pravilno preslikane, lahko pride do težav v podatkih. Več informacij: Ustvarjanje in urejanje globalnih naborov možnosti

Ustvarjanje ali urejanje preslikave med polji

 1. Odprite raziskovalca rešitev.

 2. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite želeno entiteto.

 3. Izberite Odnosi 1:N ali Odnosi N:1.

 4. V glavnem podoknu na seznamu Vrsta izberite Omogoča preslikavo.

 5. Izberite odnos, ki ga je mogoče preslikati. Nato v orodni vrstici »Dejanja« izberite Dejanja in nato izberite Uredi.

 6. Pod možnostjo Sorodno izberite Preslikave.

 7. Za vsako novo preslikavo v orodni vrstici Dejanja izberite Novo.

 8. V pogovornem oknu Ustvarjanje preslikave polja izberite izvorno polje iz Izvorna polja entitete. Ciljno polje izberite iz Ciljna polja entitete.

 9. izberite V redu.

 10. Izberite Shrani in zapri, da zaprete obrazec Odnos.

 11. Ko dokončate prilagajanje, objavite prilagoditve

Opomba

 • Ko objavite prilagoditve, bodo te preslikave na voljo vsem uporabnikom. Če iz kakršnega koli razloga ponastavite Internet Information Services (IIS), preden objavite prilagoditve, bodo preslikave na voljo vsem uporabnikom, čeprav druge prilagoditve ne bodo na voljo.
 • Če preslikavate s polja ali v polje, ki ni prikazano na obrazcu, preslikava ne bo izvedena, dokler polja ne dodate na obrazec.

Samodejno ustvarjanje preslikav polj

Preslikave lahko ustvarite tudi samodejno, vendar bodite pri sistemskih entitetah previdni. To funkcijo uporabite, ko ustvarjate entitete po meri in želite izkoristiti preslikavo. Pri ogledovanju seznama preslikav v meniju Več dejanj izberite Ustvari preslikave. To odstrani vse obstoječe preslikave in jih zamenja s predlagano preslikave, ki temelji samo na poljih s podobnim imenom in vrsto podatkov. Če to uporabite na sistemski entiteti, bi lahko izgubili nekaj pričakovanih preslikav. Za entitete po meri pa s tem prihranite čas, saj lahko preprosteje izbrišete preslikave, ki jih ne želite, in dodate druge, ki jih dejanje ustvarjanja preslikav ni ustvarilo.

Ustvarjanje odnosov 1:N (ena proti mnogo) ali N:1 (mnogo proti ena)
Ustvarjanje odnosov N:N (mnogo proti mnogo)