Odpiranje urejevalnika obrazcev

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Do urejevalnika obrazcev v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement lahko dostopate prek ukazne vrstice ali traka, odvisno od entitete. Oba načina odpreta obrazec v okviru privzete rešitve. Če ustvarite nove komponente rešitve med urejanjem obrazca, na primer spletne vire, imena komponent za privzeto rešitev uporabijo predpono prilagoditve izdajatelja rešitve, komponente pa so vključene le v privzeto rešitev. Če želite, da so nove komponente rešitve vključene v določeno neupravljano rešitev, odprite urejevalnik obrazcev prek te neupravljane rešitve.

Dostop do urejevalnika obrazcev prek ukazne vrstice

 1. Odprite zapis.

 2. Če ima entiteta več glavnih obrazcev, preverite, ali je izbran obrazec, ki ga želite urediti. Če ni, uporabite izbirnik obrazcev in izberite obrazec, ki ga želite urediti.

 3. Izberite gumb Več ukazov Gumb »Več ukazov« v dejavnosti sestanka.

 4. Izberite Urejevalnik obrazcev.

Dostop do urejevalnika obrazcev prek privzete rešitve

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Izberite Prilagodite sistem, da odprete privzeto rešitev.

 3. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite želeno entiteto ter izberite Obrazci.

 4. Na seznamu obrazcev izberite obrazec, ki ga želite urediti.

Dostop do urejevalnika obrazcev za neupravljano rešitev

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Izberite Rešitve.

 3. Dvokliknite neupravljano rešitev, ki jo želite uporabiti.

 4. Poiščite entiteto z obrazcem, ki ga želite urediti. Če ne najdete entitete, jo morate dodati.

Dodajanje entitete neupravljani rešitvi

 1. Izberite vozlišče Entitete in v orodni vrstici nad seznamom kliknite Dodaj obstoječo.

 2. V pogovornem oknu Izberi komponente rešitve, kjer je izbirnik Vrsta komponente nastavljen na Entiteta, izberite entiteto, ki jo želite dodati, in nato kliknite V redu.

 3. Če se prikaže pogovorno okno Manjkajo obvezne komponente, lahko izberete Ne, ne vključi obveznih komponent, če ne nameravate izvoziti te neupravljane rešitve v drugo organizacijo. Če v tem trenutku ne želite vključiti manjkajočih zahtevanih komponent, jih lahko dodate pozneje. Če v prihodnje izvozite to rešitev, se znova prikaže obvestilo.

 4. V raziskovalcu rešitev razširite entiteto z obrazcem, ki ga želite urediti, in izberite Obrazci.

 5. Na seznamu obrazcev dvokliknite obrazec, ki ga želite urediti.

Glejte tudi

Delo z urejevalnikom obrazcev