Optimiziranje učinkovitosti delovanja obrazca

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Obrazci, ki se nalagajo počasi, lahko zmanjšajo produktivnost in uvajanje uporabnika. Če želite povečati hitrost nalaganja obrazcev, sledite tem priporočilom. Veliko priporočil vsebuje podatke o tem, kako lahko razvijalec dopolni skripte obrazca za vašo organizacijo. O teh priporočilih se pogovorite z razvijalci, ki ustvarjajo skripte za vaše obrazce.

Načrt obrazca

Upoštevajte način interakcije uporabnika z obrazcem ter količino podatkov, ki mora biti prikazana na obrazcu.

Ohranite minimalno število polj
Z večanjem števila polj na obrazcu se povečuje tudi količina podatkov, ki jih je za ogled vsakega zapisa potrebno prenesti preko interneta ali intranetne povezave.

Skripti obrazca

Če imate prilagoditve, ki uporabljajo skripte obrazca, se prepričajte, da razvijalec razume te strategije za izboljšanje učinkovitosti.

Ne vključujte nepotrebnih knjižnic spletnega vira JavaScript
Z večanjem števila skript, ki jih dodate obrazcu, se podaljšuje čas njihovega prenosa. Skripte se običajno shranijo v vaš brskalnik, ko so prvič naložene, vendar učinkovitost delovanja ob prvem ogledu obrazca pogosto ustvari pomemben vtis.

Ne naložite vseh skript v dogodku Onload
Če vaša koda podpira le dogodke za polja OnChange ali dogodek OnSave, preverite, ali ste z rutino za obravnavo dogodkov nastavili knjižnico skriptov za te dogodke in ne za dogodek OnLoad. Tako lahko nalaganje knjižnic odložite in izboljšate učinkovitost delovanja med nalaganjem obrazca.

Če želite odložiti nalaganje spletnih virov, uporabite strnjene zavihke
Spletni viri ali elementi IFRAMES, ki so vključeni v razdelke strnjenih zavihkov, ne bodo naloženi, če je zavihek strnjen. Naloženi bodo, ko bo zavihek razširjen. Ko se stanje zavihka spremeni, se prikaže dogodek TabStateChange. Kode, ki na strnjenih zavihkih podpirajo spletne vire ali elemente IFRAMEs, lahko za dogodek TabStateChange uporabijo rutine za obravnavo dogodkov in zmanjšajo kodo, ki bi se drugače morda morala pojaviti v dogodku OnLoad.

Nastavitev privzetih možnosti vidljivosti
V dogodku OnLoad ne uporabljajte skript obrazca, ki skrijejo elemente obrazca. Za elemente obrazcev, ki bi lahko bili skriti, da ob nalaganju obrazca ne bi bili privzeto vidni, raje nastavite privzete možnosti vidljivosti. Nato v dogodku OnLoad uporabite skripte za prikaz tistih elementov obrazca, ki jih želite prikazati.

Ukazna vrstica ali trak

Pri urejanju ukazne vrstice ali traku upoštevajte ta priporočila.

Ohranite minimalno število kontrolnikov
Premislite, katere kontrolnike potrebujete v ukazni vrstici obrazca ali na ukaznem traku obrazca, in skrijte tiste, ki jih ne potrebujete. Vsak prikazani kontrolnik povečuje količino virov, ki je potrebno prenesti v brskalnik.

Glejte tudi

Ustvarjanje in načrtovanje obrazcev
Premisleki ob načrtovanju glavnih obrazcev
Način prikaza glavnih obrazcev v različnih odjemalcih