Objava aplikacij z oblikovalnikom aplikacij

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Objavite aplikacijo, da bo na voljo uporabnikom.

Ko dodate komponente, preverite veljavnost aplikacije in shranite aplikacijo, v ukazni vrstici izberite Objavi. Aplikacijo lahko objavite tudi iz ploščice aplikacije na strani »Moje aplikacije«. V pogledu Aplikacije, ki so v postopku urejanja v spodnjem desnem kotu ploščice aplikacije, ki jo želite objaviti, izberite gumb Več možnosti (...), nato pa izberite Objavi.

Nato se stanje aplikacije spremeni v Objavljeno. To lahko vidite v zgornjem desnem kotu oblikovalnika aplikacij. Aplikacija se premakne iz pogleda Aplikacije, ki so v postopku urejanja v pogled Objavljene aplikacije in na ploščici aplikacije je prikazan datum objave.

Opomba

  • Če ima vaša aplikacija napako pri preverjanju veljavnosti, boste napako videli v vrstici z obvestili. Aplikacije ne bo mogoče objaviti, dokler ne odpravite napake.
  • Aplikacije ne morete objaviti, dokler je ne shranite.

Glejte tudi

Preverjanje veljavnosti aplikacije