Objava sprememb

Nekatere prilagoditve, ki spremenijo delovanje uporabniškega vmesnika, je treba objaviti, preden jih lahko začnejo uporabniki uporabljati v programu.

Objavljanje prilagoditev

  • V raziskovalcu rešitev kliknite Objavi vse prilagoditve.

Pomembno

Priprava prilagoditev odjemalca lahko traja nekaj časa. Če se prikaže sporočilo, da se stran v brskalniku ne odziva, počakajte, da se začne odzivati, in je ne prekinite.