Objava sprememb

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Nekatere prilagoditve, ki spremenijo delovanje uporabniškega vmesnika, je treba objaviti, preden jih lahko začnejo uporabniki uporabljati v programu.

Objavljanje prilagoditev

  • V oknu raziskovalca rešitev izberite Objavi vse prilagoditve.

Pomembno

Priprava prilagoditev lahko traja nekaj časa. Če se prikaže sporočilo, da se stran v brskalniku ne odziva, počakajte, da se začne odzivati, in je ne zaprite.

Glejte tudi

Uvod v ustvarjanje in prilagajanje aplikacij