Lastnosti kontrolnika hitrega vpogleda

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

[Ta tema je še v pregledu in se lahko spremeni.]

Kontrolnik hitrega vpogleda na obrazcu v Dynamics 365 Customer Engagement prikazuje podatke iz zapisa, ki je izbran v iskanju v obrazcu. Podatki, prikazani v kontrolniku, so določeni z obrazcem za hitri vpogled. Prikazanih podatkov ni mogoče urejati, toda ko je v obrazec za hitri vpogled vključeno primarno polje, je na voljo povezava za odpiranje povezanega zapisa. Več informacij: Ustvarjanje in urejanje obrazcev za hitri vpogled

Do Lastnosti kontrolnika hitrega vpogleda pridete tako, da izberete Nastavitve > Prilagoditve > Prilagoditev sistema. V razdelku Komponente razširite Entitete, razširite želeno entiteto ter nato izberite Obrazci. Na seznamu obrazcev odprite obrazec vrste Glavni. Nato na zavihku Vstavi izberite obrazec za hitri vpogled, da prikažete lastnosti kontrolnika hitrega vpogleda.

quick-view-control

Lastnost Opis
Ime Obvezno: enolično ime obrazca za hitri vpogled, ki se uporablja pri sklicevanju v skriptih.
Oznaka Obvezno: oznaka za prikaz za obrazec za hitri vpogled.
Prikaži oznako na obrazcu Prikaže oznako v obrazcu.
Iskalno polje Izberite eno od polj za iskanje, vključenih v obrazec.
Povezana entiteta Ta vrednost je odvisna od izbrane možnosti za Polje za iskanje. To je običajno primarna entiteta za odnos entitete 1:N za iskanje.

Če entiteta vključuje iskanje Možna stranka, ki lahko sprejme kupca ali stik, lahko v polju Obrazec za hitri vpogled izberete obrazec za hitri vpogled za kupca in stik, tako da spremenite to vrednost in nato izberete drug obrazec za hitri vpogled.
Obrazec za hitri vpogled Če ima Povezana entiteta obrazce za hitri vpogled, jih lahko izberete tukaj. Sicer kliknite Novo, da ga ustvarite.

Kliknite Uredi, da spremenite izbrani obrazec za hitri vpogled.
Dodatne lastnosti S klikom potrditvenega polja lahko določite privzeti slog upodabljanja.

Glejte tudi

Uporaba glavnega obrazca in njegovih komponent