Brisanje ali deaktiviranje pogleda

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Morda ne želite, da bi uporabniki videli določen pogled. Glede na vrsto pogleda lahko pogled izbrišete ali deaktivirate.

Brisanje pogleda

Izbrišete lahko kateri koli javni pogled po meri. Po navodilih v razdelku Dostop do definicij pogledov poiščite pogled, ki ga želite izbrisati, in uporabite ukaz Izbriši Gumb za brisanje. Ko potrdite, da želite pogled res izbrisati, bo pogled trajno izbrisan.

Če ne želite trajno izbrisati pogleda, ga lahko deaktivirate.

Deaktiviranje ali aktiviranje pogleda

Sistemski pogledi, vključno z javnimi pogledi, ki jih je ustvaril sistem, ne podpirajo brisanja ali deaktiviranja. Deaktivirate lahko vse javne poglede, vključno z javnimi pogledi, ki jih je ustvaril sistem.

Deaktiviranje ali aktiviranje javnega pogleda

  1. Pomaknite se v možnost Sistemski pogledi, kot je opisano v razdelku Dostop do definicij pogledov.

  2. Izberite javni pogled. Če želite videti neaktivne poglede, uporabite pogled Nedejavni javni pogledi.

  3. V menijski vrstici izberite Več dejanj in nato izberite Deaktiviraj ali Aktiviraj.

  4. Izberite Objavi vse prilagoditve.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje pogleda