Pregled nad nastavljanjem upravljanih lastnosti

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Upravljane lastnosti veljajo le, ko vključite entiteto z upravljano rešitvijo in jo uvozite v drugo okolje. Te nastavitve omogočajo razvijalcu rešitve določen nadzor nad ravnjo prilagajanja, ki ga želi dovoliti osebam, ki namestijo njegovo rešitev. Za nastavitev upravljanih lastnosti za entiteto izberite entiteto in v menijski vrstici izberite Upravljane lastnosti.

Možnost Omogoča prilagajanje nadzoruje vse ostale možnosti. Če je izbrana možnost False, ne velja nobena od ostalih nastavitev. Ko je True, lahko določite druge možnosti prilagajanja.

Entitete imajo več upravljanih lastnosti kot katera koli druga vrsta komponente rešitve. Če je entiteta prilagodljiva, lahko nastavite naslednje možnosti:

 • Prikazno ime je mogoče spremeniti

 • Lahko spremeni dodatne lastnosti

 • Ustvariti je mogoče nove obrazce

 • Nove grafikone je mogoče ustvariti

 • Ustvariti je mogoče nove poglede

  Razen možnosti Lahko spremeni dodatne lastnosti, bi te možnosti morale biti povsem jasne. Lastnost Lahko spremeni dodatne lastnosti preprosto pomeni kar koli, kar ni zajeto v druge možnosti. Če nastavite vse posamezne možnosti na False, lahko nastavite tudi možnost Omogoča prilagajanje na False.

  Glejte tudi

  Entitete, metapodatki in brskalnik metapodatkov