Nastavitev lastnosti za grafikon ali seznam, vključen na nadzorno ploščo

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Če želite urediti komponento grafikona ali seznama iz zaslona postavitve nadzorne plošče, dvokliknite želeni grafikon ali seznam. Odpre se pogovorno okno Nastavitev lastnosti.

V pogovornem oknu Nastavitev lastnosti lahko nastavite naslednje lastnosti grafikona:

 • Ime. Enolično ime grafikona. Sistem predlaga vrednost, vendar jo lahko spremenite.

 • Oznaka. Oznaka, ki se prikaže na vrhu grafikona.

 • Prikaži oznako na nadzorni plošči. To potrditveno polje označite ali počistite, da oznako grafikona prikažete ali skrijete.

 • Entiteta. Izberite entiteto (vrsto zapisa), na kateri temelji grafikon. Ta nastavitev določa razpoložljive vrednosti za lastnosti »Privzeti pogled« in »Privzeti grafikon«.

 • Privzeti pogled. Izberite pogled, ki se uporabi za pridobivanje podatkov za grafikon.

 • Privzeti grafikon. Izberite privzeti grafikon, za katerega želite, da se prikaže takoj, ko odprete nadzorno ploščo. Razpoložljive vrednosti so določene z vrednostjo, nastavljeno za lastnost »Entiteta«. Ta lastnost deluje skupaj z lastnostjo »Prikaži izbor grafikonov«. Uporabnik lahko spremeni vrsto grafikona, če je omogočena možnost Prikaz izbora grafikona, vendar se bo grafikon spremenil nazaj v »Privzeti grafikon«, ko naslednjič odprete nadzorno ploščo.

 • Pokaži le grafikon. To potrditveno polje izberite, če želite prikazati le grafikon. To potrditveno polje počistite, če želite prikazati grafikon in z njim povezane podatke.

 • Prikaži izbor grafikonov. To potrditveno polje izberite, če želite uporabnikom omogočiti spreminjanje vrste grafikona (stolpčni, palični, tortni ipd.), ko uporabljajo nadzorno ploščo. Če uporabnik spremeni vrsto grafikona, se nastavitve ne shranijo. Ko zaprete nadzorno ploščo, se vrsta grafikona pretvori nazaj na nastavitev »Privzeti grafikon«.

V pogovornem oknu Nastavitev lastnosti lahko nastavite naslednje lastnosti seznama:

 • Ime. Enolično ime seznama. Sistem predlaga vrednost, vendar jo lahko spremenite.

 • Oznaka. Oznaka, ki se prikaže na vrhu seznama.

 • Prikaži oznako na nadzorni plošči. To potrditveno polje označite ali počistite, da oznako seznama prikažete ali skrijete.

 • Entiteta. Izberite entiteto (vrsto zapisa), na kateri temelji seznam. Ta nastavitev določa razpoložljive vrednosti za lastnosti »Privzeti pogled«.

 • Privzeti pogled. Izberite pogled, ki se uporabi za pridobivanje podatkov s seznama. Kot uporabnik lahko spremenite pogled, vendar se bo seznam spremenil nazaj v »Privzeti pogled«, ko naslednjič odprete nadzorno ploščo.

 • Prikaži iskalno polje. To potrditveno polje izberite, če želite na vrhu seznama prikazati iskalno polje. Če je iskalno polje vključeno, lahko vi ali drugi uporabniki v času izvajanja iščete zapise na seznamu.

 • Prikaži stvarno kazalo. To potrditveno polje izberite, če želite na dnu seznama prikazati filtre od A do Z. Ko so filtri od A do Z prikazani, lahko vi ali drugi uporabniki izberete črko, da skočite na zapise, ki se začnejo s to črko.

 • Izbirnik pogledov. Izbirajte med naslednjimi vrednostmi:

  • Izklop. Ne prikaži izbirnika pogledov. Vi ali drugi uporabniki v času izvajanja ne bodo mogli spreminjati pogledov.

  • Pokaži vse poglede. Zagotovite celoten seznam pogledov, povezan z vrednostjo, nastavljeno v lastnosti »Entiteta«.

  • Pokaži izbrane poglede. To nastavitev izberite, če želite omejiti seznam pogledov, ki so na voljo v času izvajanja. Če želite izbrati določene poglede za prikaz, zadržite tipko Ctrl in tapnite ali izberite vsak pogled, ki ga želite vključiti.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali prilagajanje nadzornih plošč