Določite privzeti pogled.

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Razen če uporabnik v vašo aplikacijo »pripne« drugačen pogled kot osebno privzeto nastavitev, bo videl privzeti pogled, ki ga določite kot ustvarjalec aplikacije. Kateri koli javni pogled lahko nastavite kot privzeti pogled za entiteto.

Nastavitev privzetega pogleda za entiteto

  1. Pomaknite se v možnost Pogledi, kot je opisano v razdelku Dostop do definicij pogledov.

  2. Izberite javni pogled.

  3. V menijski vrstici izberite Več dejanj > Nastavi privzeto.

  4. Izberite Objavi vse prilagoditve.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje pogledov