Določite privzeti pogled.

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Razen če uporabnik v aplikaciji Dynamics 365 Customer Engagement »pripne« drugačen pogled kot osebno privzeto nastavitev, bo videl privzeti pogled, ki ga določite kot prilagojevalca sistema. Kateri koli javni pogled lahko nastavite kot privzeti pogled za entiteto.

Nastavitev privzetega pogleda za entiteto

  1. Pomaknite se v možnost Pogledi, kot je opisano v razdelku Dostop do definicij pogledov.

  2. Izberite javni pogled.

  3. V menijski vrstici kliknite Več dejanj > Nastavi privzeto.

  4. Kliknite Objavi vse prilagoditve.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje pogledov