Pregled nad lastnostmi podmreže

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Podmrežo lahko na obrazcu konfigurirate tako, da prikaže seznam zapisov ali grafikon. Na zavihku Prikaz izberite Pokaži le grafikon, da namesto seznama prikažete grafikon.

Do možnosti Lastnosti podmreže lahko dostopate v raziskovalcu rešitev. V razdelku Komponente razširite Entitete, razširite želeno entiteto ter nato izberite Obrazci. Na seznamu obrazcev odprite obrazec vrste Glavni. Nato na zavihku Vstavi izberite Podmreža, da si ogledate lastnosti te podmreže.

lastnosti podmreže

Tabulator Lastnost Opis
Prikaži Ime Obvezno: enolično ime podmreže, ki se uporablja pri sklicevanju v skriptih. V imenu so lahko le alfanumerični znaki in podčrtaji.
Oznaka Obvezno: oznaka, ki jo je mogoče lokalizirati, za podmrežo, vidno uporabnikom.
Prikaži oznako na obrazcu Ali naj bo oznaka prikazana v obrazcu. Ta možnost mora biti izbrana, če omogočite Prikaži polje za iskanje. Izberete lahko tudi barvo glave plošče.
Zapisi Izberite med dvema možnostma:

- Le sorodni zapisi: podmreža prikaže le zapise, ki so povezani s trenutnim zapisom.
- Vse vrste zapisov: podmreža prikaže zapise, filtrirane samo po privzetem pogledu ali pogledih, ki jih izbere uporabnik, če je omogočen izbirnik pogledov.

Izbrana možnost vpliva na delovanje kontrolnika prikaznega seznama. Več informacij: Delovanje prikaza seznama
Entiteta Glede na izbrano možnost za lastnost Zapisi ta seznam prikaže:

- Le sorodni zapisi: seznam entitet, ki so povezane s to entiteto, z imenom polja za iskanje v tej entiteti, ki opredeljuje odnos v oklepajih.
- Vse vrste zapisov: seznam vseh entitet.
Privzeti pogled Izberite pogled, ki bo uporabljen privzeto. Če z lastnostjo Izbirnik pogledov ne omogočite drugih pogledov, je to edini pogled.

Uporabite gumb Uredi, da odprete privzeti pogled za urejanje. Uporabite gumb Novo, da ustvarite nov pogled za to podmrežo.
Prikaži iskalno polje Prikažite iskalno polje. Ko je izbrana ta možnost, mora biti izbrana tudi možnost Prikaži oznako v obrazcu.
Prikaz stvarnega kazala Samo obrazci, ki uporabljajo klasične obrazce, podpirajo prikaz kazala.

Potrdite to polje, če želite, da bo abecedno stvarno kazalo na voljo skupaj s seznamom. Tako se lahko pomaknete na zapis, ki se začne z določeno črko ali številko.
Izbirnik pogledov Na voljo imate tri možnosti:

- Izklopljeno: uporabite lahko samo privzeti pogled.
- Pokaži vse poglede: uporabnikom dovolite, da izberejo katerikoli pogled.
- Pokaži izbrane poglede: s tipko Ctrl in kazalcem izberite razpoložljive poglede, ki jih želite pokazati.
Privzeti grafikon Izberite grafikon, ki ga želite pokazati, če je izbrana možnost Pokaži le grafikon.
Pokaži le grafikon Namesto seznama zapisov je prikazan grafikon.
Prikaz izbora grafikona Če je izbrana možnost Pokaži le grafikon, lahko uporabniki izberejo različne grafikone.
Razpoložljivost Določite, ali naj bo razdelek na voljo v telefonu.
Oblikovanje Postavitev Izberite število stolpcev, ki jih kontrolnik zaseda.

Če ima odsek, v katerem je podmreža, več stolpcev, lahko polje nastavite tako, da zavzame največ toliko stolpcev kot jih ima odsek.
Postavitev vrstice Število vrstic določi, koliko zapisov je prikazanih na strani podmreže.

Če je izbrana možnost Samodejno razširi na prostor, ki je na voljo, je v obrazcu prostor za dva zapisa, vendar pa se prostor razširi, ko se poveča število zapisov. Če število preseže vrednost v možnosti Število vrstic, lahko uporabniki odprejo dodatne strani za ogled zapisov.

Če možnost Samodejno razširi na prostor, ki je na voljo ni izbrana, je v obrazcu prostor za število zapisov, ki je določeno v možnosti Število vrstic, uporabniki pa lahko za ogled dodatnih zapisov odprejo dodatne strani.
Kontrolniki Kontrolniki Izberite dodajanje kontrolnikov in izberite izbirni gumb, da jih imate za splet, telefon ali tablični računalnik.

V obrazcih, ki uporabljajo klasične obrazce, so dejanja, izvedena v podmreži, na voljo na traku. Razvijalci lahko prilagodijo delovanje teh dejanj ali dodajo dodatna dejanja, tako da prilagodijo trak.

V obrazcih, ki uporabljajo posodobljene obrazce, so dejanja za podmreže v bližini podmreže, tako da lahko lažje dostopate do njih. Vendar pa ukazna vrstica ne omogoča dodajanja dejanj po meri. Razvijalci lahko uredijo trak, da spremenijo dejanja za preostala tri dejanja: prikaz seznama, dodajanje zapisa in brisanje zapisa.

Delovanje prikaza seznama

Ko se za prikaz seznama v obrazcih uporabi posodobljene obrazce, je v vsaki podmreži v zgornjem desnem kotu prikazan gumb Odpri pogled Gumb za odpiranje pogleda, če je entiteta prikazana tudi kot ena od entitet, vključenih v območje za krmarjenje v urejevalniku obrazcev. Če izberete ta gumb, odprete pogled. Način delovanja se spremeni glede na izbrano možnost za lastnost Zapisi.

Ko izberete Le sorodni zapisi, se pogled odpre z enim od povezanih pogledov v istem oknu. Če se želite vrniti v obrazec, uporabite gumb za vrnitev ali v vrstici za krmarjenje izberite vrednost glavnega imena trenutnega zapisa.

Ko izberete Vse vrste zapisov, se pogled odpre v novem oknu.

Način delovanja za dodajanje obrazca

Ko se za prikaz seznama v obrazcih uporabi posodobljene obrazce, je v vsaki podmreži v zgornjem desnem kotu prikazan gumb Dodaj zapis Gumb za dodajanje. Če izberete ta gumb, lahko dodate zapis. Ta način delovanja se spremeni glede na izbrano možnost za lastnost Zapisi in glede na to, ali gre za iskanje zapisov dejavnosti.

Če izberete Le sorodni zapisi, je privzeti način delovanja dodajanje obstoječih zapisov. Uporabniki vidijo iskanje v vrstici, da lahko najprej poiščejo obstoječ zapis. To pomaga preprečiti ustvarjanje podvojenih zapisov. Če uporabniki ne najdejo obstoječega zapisa, lahko izberejo možnost Novo. Ko je nov zapis ustvarjen, se uporabijo vse preslikave polja, določene v odnosu. Več informacij: Preslikava polj entitete

Če izberete Vse vrste zapisov, je privzeti način delovanja dodajanje novega zapisa. Če ima ciljna entiteta obrazec za hitro ustvarjanje, je prikazan. Če ga nima, je prikazan privzeti glavni obrazec entitete.

Če podmreža prikazuje dejavnosti, morajo uporabniki najprej izbrati vrsto dejavnosti, nato pa vidijo način delovanja za dodajanje novega zapisa.

Način delovanja za brisanje zapisa

Ko izberete zapis v podmreži, se na desni strani vrstice prikaže gumb Izbriši Ikona za brisanje podseznama. Način delovanje tega dejanja brisanja je odvisen od vrste odnosa s trenutno entiteto.

Ko podmreža uporablja odnos 1:N (eden proti mnogo) razmerje, se pri običajnem načinu delovanja za brisanje zapisa pred brisanjem prikaže potrditveno pogovorno okno.

Ko podmreža uporablja odnos N:N (mnogo proti mnogo), je zapis v entiteti odnosa (ali prekrivanja), ki povezuje dva zapisa, izbrisan brez potrditve in ni več prikazan v podmreži. Prikazani zapis pa se ne izbriše.

Glejte tudi

Uporaba glavnega obrazca in njegovih komponent