Pregled nad lastnostmi zavihka

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

V telesu obrazca zavihki predstavljajo vodoravno ločitev. Zavihki imajo oznako, ki jo je mogoče prikazati. Če je oznaka prikazana, jo lahko izberete in razširite ali strnete zavihke, da pokažete ali skrijete njihovo vsebino.

Zavihki imajo največ tri stolpce, širino vsakega stolpca pa lahko nastavite na odstotek skupne širine. Ko ustvarite nov zavihek, je vsak stolpec vnaprej izpolnjen z odsekom.

Do možnosti Lastnosti zavihka lahko dostopate v raziskovalcu rešitev. V razdelku Komponente razširite Entitete, razširite želeno entiteto ter nato izberite Obrazci. Na seznamu obrazcev odprite obrazec vrste Glavni. Nato dvokliknite v enega od zavihkov v delovnem območju obrazca, da prikažete lastnosti zavihka.

lastnosti zavihka

V spodnji tabeli so lastnosti, ki jih lahko nastavite za zavihke v obrazcu:

Tabulator Lastnost Opis
Prikaži Ime Obvezno: enolično ime zavihka, ki se uporablja pri sklicevanju v skriptih. V imenu so lahko le alfanumerični znaki in podčrtaji.
Oznaka Obvezno: oznaka, ki jo je mogoče lokalizirati, za zavihek, viden uporabnikom.
Pokaži oznako tega zavihka v obrazcu Ko je oznaka prikazana, jo uporabniki lahko izberejo in razširijo ali strnejo zavihek. Izberite, ali želite prikazati oznako.
Privzeto razširi ta zavihek Med razširjenim in strnjenim zavihkom je mogoče preklapljati s skripti obrazca ali izbiro oznake. Izberite privzeto stanje zavihka.
Je privzeto vidno Prikaz zavihka je izbiren in ga lahko upravljate s skripti. Izberite, ali je zavihek viden. Več informacij: Možnosti vidljivosti
Razpoložljivost Izberite, če želite, da je zavihek na voljo v telefonu.
Oblikovanje Postavitev Zavihki imajo lahko največ tri stolpce. S temi možnostmi nastavite število zavihkov in odstotek skupne širine, ki naj ga zapolnijo.
Dogodki Knjižnice obrazcev Določite spletne vire JavaScript, ki bodo uporabljeni v rutini za obravnavo dogodka TabStateChange na zavihku.

Rutine za obravnavo dogodkov Konfigurirajte funkcije iz knjižnic, ki naj bodo priklicane za dogodek TabStateChange na zavihku. Več informacij: Konfiguracija rutin za obravnavo dogodkov

Glejte tudi

Uporaba glavnega obrazca in njegovih komponent