Lastnosti zavihka

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

V telesu obrazca Dynamics 365 Customer Engagement zavihki predstavljajo vodoravno ločitev. Zavihki imajo oznako, ki jo je mogoče prikazati. Če je oznaka prikazana, jo lahko izberete in razširite ali strnete zavihke, da pokažete ali skrijete njihovo vsebino.

Zavihki imajo največ tri stolpce, širino vsakega stolpca pa lahko nastavite na odstotek skupne širine. Ko ustvarite nov zavihek, je vsak stolpec vnaprej izpolnjen z odsekom.

V spodnji tabeli so lastnosti, ki jih lahko nastavite za zavihke v obrazcu.

Zavihek Lastnost Opis
Prikaži Ime Obvezno: enolično ime zavihka, ki se uporablja pri sklicevanju v skriptih. V imenu so lahko le alfanumerični znaki in podčrtaji.
Oznaka Obvezno: oznaka, ki jo je mogoče lokalizirati, za zavihek, viden uporabnikom.
Pokaži oznako tega zavihka v obrazcu Ko je oznaka prikazana, jo uporabniki lahko kliknejo in razširijo ali strnejo zavihek. Izberite, ali želite prikazati oznako.
Privzeto razširi ta zavihek Med razširjenim in strnjenim zavihkom je mogoče preklapljati s skripti obrazca ali klikom oznake. Izberite privzeto stanje zavihka.
Je privzeto vidno Prikaz zavihka je izbiren in ga lahko upravljate s skripti. Izberite, ali je zavihek viden. Več informacij: Možnosti vidljivosti
Zakleni zavihek v obrazcu Ta lastnost preprečuje nenamerno odstranjevanje zavihka in spreminjanje vsebine.

Če odstranite zavihek, ne odstranite samo zavihka, temveč tudi vse rutine za obravnavo dogodkov za skript, ki so določene za zavihek ali polja na zavihku. Ponovitev celotnega postopka bi zahtevala precej truda.

Če želi oseba odstraniti ta zavihek, mora pred odstranjevanjem spremeniti to nastavitev.
Oblikovanje Postavitev Zavihki imajo lahko največ tri stolpce. S temi možnostmi nastavite število zavihkov in odstotek skupne širine, ki naj ga zapolnijo.
Dogodki Knjižnice obrazcev Določite spletne vire JavaScript, ki bodo uporabljeni v rutini za obravnavo dogodka TabStateChange na zavihku.

Rutine za obravnavo dogodkov Konfigurirajte funkcije iz knjižnic, ki naj bodo priklicane za dogodek TabStateChange na zavihku. Več informacij: Konfiguracija rutin za obravnavo dogodkov