Vrste polj in podatkovni tipi polja

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Vrste polj

V spodnji tabeli so prikazani podatki o vrstah polj, ki so na voljo v programu PowerApps.

Vrsta polja Opis Razpoložljivi podatkovni tipi polja
Enostavno polje Vsebuje podatke, ki ne temeljijo na formuli. Ena vrstica besedila, Nabor možnosti, Dve možnosti, Slika, Celo število, Število s plavajočo vejico, Decimalno število, Valuta, Več vrstic besedila, Datum in čas, Iskanje
Polje z izračunom Vsebuje izračune, ki uporabljajo polja iz trenutne entitete ali povezanih nadrejenih entitet. Ena vrstica besedila, Nabor možnosti, Dve možnosti, Celo število, Decimalno število, Valuta, Datum in čas
Polje s skupno vrednostjo Vsebuje skupno vrednost, izračunano iz zapisov, povezanih z zapisom, ali vrednost, izračunano po hierarhiji. Celo število, Decimalno število, Valuta, Datum in čas

V spodnji tabeli so prikazani podatki o podatkovnih tipih polj.

Podatkovni tip polja Opis
Ena vrstica besedila To polje lahko vsebuje največ 4000 znakov besedila. Nastavite lahko največjo dolžino, ki je manjša od te. To polje ima več možnosti oblik, ki spremenijo predstavitev besedila. Te možnosti so E-pošta, Besedilo, Besedilno polje, URL, Trgovalna oznaka in Telefon. Več informacij: Več informacij: Možnosti oblikovanja za eno vrstico besedila
Več vrstic besedila To polje lahko vsebuje največ 1.048.576 znakov besedila. Nastavite lahko največjo dolžino, ki je manjša od te. Ko dodate to polje v obrazec, lahko določite velikost polja.
Nabor možnosti To polje ponuja nabor možnosti. Vsaka možnost ima številčno vrednost in oznako. Ko je to polje dodano obrazcu, prikaže kontrolnik za uporabnike, da lahko izberejo le eno možnost. Ko je to polje prikazano v možnosti Napredno iskanje, lahko uporabniki uporabijo kontrolnik seznama aktualnih podatkov in izberejo več možnosti, ki jih želijo vključiti v pogoje iskanja.
Določite lahko en globalni nabor možnosti in konfigurirate več polj Nabor možnosti izbire več elementov, da uporabite ta nabor možnosti. Več informacij: Več informacij: Ustvarjanje in urejanje globalnih naborov možnosti
Nabor možnosti izbire več elementov To polje zagotavlja nabor možnosti, kjer lahko izberete več možnosti. Ko je to polje dodano obrazcu, uporablja kontrolnik za uporabnike, da lahko izberejo več možnosti. Ko je to polje prikazano v možnosti Napredno iskanje, lahko uporabniki s seznama izberejo več možnosti, ki jih želijo vključiti v pogoje iskanja.
Določite lahko en globalni nabor možnosti in konfigurirate več polj Nabor možnosti izbire več elementov, da uporabite ta nabor možnosti. Več informacij: Več informacij: Ustvarjanje in urejanje globalnih naborov možnosti
Dve možnosti To polje ponuja dve možnosti. Vsaka možnost ima številčno vrednost 0 ali 1, ki ustreza vrednosti »false« ali »true«. Vsaka možnost ima tudi oznako, tako da lahko vrednosti »true« ali »false« predstavite kot »Da« in »Ne«, »Vroče« in »Hladno«, »Vklop« in »Izklop« ali kateri koli par oznak, ki ga želite prikazati.

Polja z dvema možnostma ne ponujajo možnosti oblikovanja na ravni polja. Toda ko polje dodate obrazcu, lahko izberete, ali so možnosti prikazane kot izbirni gumbi, potrditveno polje ali izbirni seznam.
Stanje Sistemsko polje z možnostmi, ki načeloma ustrezajo aktivnemu in neaktivnemu stanju. Nekateri sistemski atributi imajo dodatne možnosti, vendar pa imajo vsi atributi po meri le možnosti stanja Aktivno in Neaktivno.

Vključite lahko tudi prehode stanja po meri in nadzorujete, katere možnosti stanja so na voljo za določene entitete. Več informacij: Določanje prehodov razloga stanja
Razlog za stanje Sistemsko polje z možnostmi, ki zagotavljajo dodatne podrobnosti o polju »Stanje«. Vsaka možnost je povezana z eno od razpoložljivih možnosti za »Stanje«. Možnosti lahko dodate in uredite.
Celo število V tem polju so lahko cela števila med –2.147.483.648 in 2.147.483.647. Najvišje ali najnižje vrednosti v tem obsegu lahko omejite. To polje ima možnosti oblikovanja Brez, Trajanje, Časovni pas in Jezik, ki se spreminjajo glede na predstavitev polja. Več informacij: Možnosti oblikovanja za cela števila
Število s plavajočo vejico V tem polju so lahko vrednosti med –100.000.000.000 in 100.000.000.000 z natančnostjo največ 5 decimalnih mest. Določite lahko stopnjo natančnosti ter največjo in najmanjšo vrednost. Več informacij: Uporaba prave vrste številke
Decimalno število V tem polju so lahko vrednosti med –100.000.000.000 in 100.000.000.000 z natančnostjo največ 10 decimalnih mest. Določite lahko stopnjo natančnosti ter največjo in najmanjšo vrednost. Več informacij: Uporaba prave vrste številke
Valuta V tem polju so lahko denarne vrednosti med –922.337.203.685.477 in 922.337.203.685.477. Nastavite lahko stopnjo natančnosti ali pa izberete, da natančnost temelji na določeni valuti ali standardni natančnosti, ki jo uporablja organizacija. Več informacij: Uporaba polj za valuto
Datum in čas V tem polju so možnosti oblikovanja za prikaz možnosti Samo datum ali Datum in čas.
Slika Vsaka entiteta, ki podpira slike, ima lahko eno slikovno polje. Če ima entiteta slikovno polje, ga lahko konfigurirate tako, da prikaže sliko za zapis v aplikaciji. Več informacij: Slikovna polja, videoposnetek: Podatkovni tip slike v aplikaciji Dynamics CRM
Iskanje Polje, ki omogoča nastavitev sklica na en zapis določene vrste entitete. Nekatera sistemska polja za iskanje delujejo drugače. Več informacij: Različne vrste iskanja
Lastnik Sistemsko polje za iskanje, ki se sklicuje na uporabnika ali ekipo, ki ji je dodeljen zapis entitete v lasti uporabnika ali ekipe.
Enolični identifikator Sistemsko polje shrani vrednost globalnega enoličnega identifikatorja (GUID) za vsak zapis.
Stranka Iskalno polje, ki se lahko uporabi za določitev stranke, ki je lahko kupec ali stik.

Nabor možnosti izbire več elementov

Z dodajanjem polj z izbiro več elementov lahko prilagodite obrazce (glavni, hitro ustvarjanje in hitri vpogled) in predloge e-poštnih sporočil. Ko dodate polje z naborom možnosti z izbiro več elementov, lahko zanj določite več vrednosti, ki jih bodo uporabniki lahko izbrali. Med izpolnjevanjem obrazca lahko uporabniki izberejo eno, več ali vse vrednosti, ki se prikažejo na spustnem seznamu.

Na primer, če organizacija deluje na več območjih ali državah, lahko vključite več mest ali držav v polju »Območje delovanja«. Uporabnik lahko nato izbere eno ali več lokacij s seznama vrednosti, ki so na voljo.

Nabor možnosti z izbiro več elementov je na voljo le v mrežah, ki so samo za branje, mrežah, ki jih je mogoče urejati, in obrazcih. Nabor možnosti z izbiro več elementov ni podprt v:

 • potekih dela, dejanjih, pogovornih oknih, zbiranjih, grafikonih in poljih za izračun;
 • poročilih, pogodbah o ravni storitve in pravilih usmerjanja.

Polja z izbiro več elementov so podprta v naslednjih oblikah obrazcev:

Vrsta obrazca Razpoložljivost
Učinkoviti obrazec Da
Obrazec za osveževanje Samo za branje (polje bo na voljo, vendar ga ni mogoče urejati)
Podedovani obrazec No
Obrazec za množično urejanje No

Uporabite lahko globalne nabore možnosti, ki ste jih določili v organizaciji, za konfiguriranje vrednosti za nabore možnosti z izbiro več elementov. Za možnost »Uporabi obstoječi nabor možnosti« izberite »Da« in nato nabor možnosti s spustnega seznama za nabor možnosti. Prav tako lahko izvedete naslednje dejanje na globalnem naboru možnosti, ne da bi zapustili pogovorno okno za ustvarjanje polja:

 • Če želite urediti globalni nabor možnosti, izberite možnost »Uredi«.

  Opomba

  Globalni nabor možnosti lahko urejate samo, če je možnost »Prilagodljivo« nastavljena na »True«.

 • Če želite ustvariti nov globalni nabor možnosti, izberite »Novo«.

  Nabor možnosti izbire več elementov

Več informacij: Več informacij: Ustvarjanje in urejanje globalnih naborov možnosti

Polje stranke

Opomba

Ta funkcija je bila vključena v paket posodobitev programov Servisni paket 1 za Dynamics CRM 2016 na mestu uporabe in Paket posodobitev 1 za Dynamics CRM Online 2016.

V prejšnjih različicah rešitve Dynamics 365 Customer Engagement so nekatere vnaprej pripravljene entitete, kot so primeri, možne stranke in priložnosti, vsebovale posebna iskalna polja, ki so predstavljala stranko. Z uporabo tega iskalnega polja lahko izbirate med dvema entitetama: kupcem ali stikom. S to novo zmogljivostjo lahko dodate polje »Stranka« v kateri koli sistem ali entiteto po meri. Polje »Stranka« lahko uporabljate v več entitetah za sledenje informacij stranke na enak način, kot ste uporabljali polje »Stranka« v entitetah »Primer«, »Možna stranka« in »Priložnost«.

Oglejte si naslednji poslovni scenarij. Vaše podjetje je ponudnik zavarovanja. Dynamics 365 uporabljate za upravljanje interakcij strank in standardizacijo poslovnih procesov. Za vas je pomembno, ali je prejemnik pravilnikov ali zahtevkov posameznik ali podjetje. Za obravnavo te poslovne zahteve lahko ustvarite dve entitete po meri: »Pravilniki« in »Zahtevki«. Za pridobivanje in sledenje želenih podatkov o stranki dodajte polje za iskanje »Stranka« v entiteti »Pravilniki« in »Zahtevki« tako, da uporabite novo zmogljivost polja »Stranka«.

Možnosti oblikovanja za eno vrstico besedila

V spodnji tabeli so informacije o možnostih oblikovanja za polja z eno vrstico besedila.

Možnost oblikovanja Opis
E-pošta Besedilo določa povezavo »mailto«, ki odpre uporabnikovo aplikacijo za e-pošto.
Besedilo Ta možnost preprosto prikaže besedilo.
Besedilno polje Ta možnost oblikovanja se lahko uporablja za prikaz več vrstic besedila. Vendar pa je polje »Več vrstic besedila« z omejitvijo 4000 znakov boljša izbira, če gre za večje količine besedila.
URL Besedilo določa hiperpovezavo, ki odpre navedeno stran. Besedilo, ki se ne začne z veljavnim protokolom, ima predpono »http://«.

V tem polju so dovoljeni samo protokoli HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, ONENOTE in TEL.
Trgovalna oznaka Pri večini jezikov je besedilo omogočeno kot povezava za odpiranje spletnega mesta MSN Money, in sicer za prikaz podrobnosti o ceni delnice, ki jo predstavlja trgovalna oznaka.

Pri nekaterih vzhodnoazijskih jezikih okno odpre rezultate iskanja za trgovalno oznako v storitvi Bing.
Telefon V spletni aplikaciji lahko s klikom polj vzpostavite klice s programom Skype ali Lync, če je v računalniku nameščen odjemalec za programa. Možnost za izbiro ponudnika telefonskih storitev je na dnu zavihka Splošno v pogovornem oknu Sistemske nastavitve.

V programu Dynamics 365 za tablične računalnike je kot ponudnik telefonskih storitev na voljo samo Skype.

Več informacij: Videoposnetek: Dynamics CRM – oblika zapisa telefonskih številk Pomembno: Lync je bil preimenovan v Skype za podjetja. Trenutno so v programu Microsoft Dynamics 365 še vedno reference za »Lync«, vendar Dynamics 365 deluje s programom Skype za podjetja.

Možnosti oblikovanja za cela števila

V spodnji tabeli so informacije o možnostih oblikovanja za polja z celimi števili.

Možnost oblikovanja Opis
Brez Ta možnost preprosto prikaže število.
Trajanje Ta možnost oblikovanja se lahko uporablja za prikaz seznama z možnostmi trajanja. Vendar pa so podatki, shranjeni v zbirki podatkov, vedno navedeni kot število minut. Polje je videti kot spustni seznam in ponuja možnosti, kot so 1 minuta, 15 minut, 30 minut itd. vse do možnosti 3 dni. Uporabniki lahko izberejo te možnosti. Lahko pa tudi preprosto vnesejo število minut in uporabi se to časovno obdobje. Če vnesejo na primer 60, se uporabi 1 ura. Vnesejo lahko tudi »1 ura« ali »2 dni« in prikaže se ta čas.

Trajanje morate vnesti v obliki »x minut«, »x ur« ali »x dni«. Ure in dneve lahko vnesete tudi z decimalno vejico, na primer »x,x ur« ali »x,x dni«.
Časovni pas Ta možnost prikaže izbirni seznam časovnih pasov, na primer (GMT-12:00) Mednarodna zahodna datumska meja in (GMT-08:00) Tihooceanski čas (ZDA in Kanada). Posamezen časovni pas je shranjen kot številka. Primer: za časovni pas (GMT-08:00) Tihooceanski čas (ZDA in Kanada) je vrednost lastnosti TimeZoneCode 4. Več informacij: Razred TimeZoneCode (sklop SDK)
Jezik Ta možnost prikaže seznam jezikov, ki so omogočeni za vašo organizacijo. Vrednosti so prikazane kot spustni seznam imen jezikov, vendar so podatki shranjeni kot število z območnimi oznakami. Jezikovne kode predstavljajo štiri- ali petmestne lokalne ID-je. Veljavne lokalne vrednosti ID-jev lahko najdete na spletnem mestu Grafikon lokalnih ID-jev (LCID).

Uporaba prave vrste številke

Pri izbiranju prave vrste številčnega polja, je izbira vrste Celo število ali Valuta precej enostavna. Izbira med možnostma Plavajoča vejica ali Decimalno pa zahteva premislek.

Decimalna števila so v zbirki podatkov shranjena točno tako kot so določena. Številke s plavajočo vejico pa shranijo izjemno dober približek vrednosti. Zakaj bi torej izbrali dober približek, ko pa imate na voljo natančno vrednost? Odgovor je v različnem delovanju sistema.

Uporabite decimalna števila za poročila, ki zahtevajo zelo natančne izračune, ali če običajno uporabljate poizvedbe, ki iščejo vrednosti, ki so oz. niso enake drugi vrednosti.

Uporabite števila s plavajočo vejico, ko shranjujete podatke, ki predstavljajo dele ali vrednosti, za katere običajno uporabite poizvedbo v primerjavi z drugo vrednostjo z operatorjem »več kot« ali »manj kot«. V večini primerov razlika med decimalnimi števili in števili s plavajočo vejico ni opazna. Če ne potrebujete najbolj natančnih možnih izračunov, izberite števila s plavajočo vejico.

Uporaba polj za valuto

Polja za valuto omogočajo organizaciji, da konfigurira več valut, ki se lahko uporabljajo za zapise v organizaciji. Če ima organizacija več valut, želi za izračune običajno uporabiti osnovno valuto. Ko dodate polje za valuto entiteti, ki nima drugih polj za valuto, sta dodani dve dodatni polji:

 • Polje za iskanje Valuta, ki ga lahko nastavite za vsako aktivno valuto, ki je konfigurirana za vašo organizacijo. V možnosti Nastavitve > Upravljanje poslovanja > Valute lahko konfigurirate več aktivnih valut za svojo organizacijo. Tam lahko določite valuto in menjalni tečaj z osnovno valuto, ki je nastavljena za vašo organizacijo. Če imate več aktivnih valut, lahko v obrazec dodate polje za valuto in dovolite uporabnikom, da določijo, katera valuta se uporablja za denarne vrednosti za ta zapis. Simbol valute, ki je prikazan za polja za valuto v obrazcu, se bo spremenil.

  Posamezniki lahko spremenijo tudi osebne možnosti, da izberejo privzeto valuto za zapise, ki jih ustvarijo.

 • Decimalno polje Menjalni tečaj, ki ponuja menjalni tečaj za izbrano valuto, ki je povezana z entiteto, glede na osnovno valuto. Če dodate to polje na obrazec, uporabniki vidijo vrednost, vendar je ne morejo urejati. Menjalni tečaj se shrani z valuto.

  Za vsako polje valute, ki ga dodate, je dodano še eno polje valute s predpono »_Base« v imenu. To polje shrani izračun vrednosti polja valute, ki ste dodali, in osnovno valuto. Če to polje dodate obrazcu, ga ne morete urejati.

  Ko konfigurirate polje valute, lahko izberete vrednost natančnosti. V osnovi so na voljo tri možnosti, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Možnost Opis
Natančnost decimalnih mest v ceni To je natančnost za eno organizacijo, ki se uporablja za cene v možnosti Nastavitve > Skrbništvo > Sistemske nastavitve > Zavihek »Splošno«.
Natančnost valute Ta možnost uporabi natančnost, ki je določena za valuto v zapisu.
Posebne vrednosti natančnosti 0–4 Te nastavitve omogočajo določanje natančnosti za določen niz.

Različne vrste iskanja

Ko ustvarite novo polje za iskanje, ustvarite nov odnos entitete »mnogo proti ena« (N:1) med entiteto, ki jo uporabljate, in entiteto Ciljna vrsta zapisa, ki je določena za iskanje. Obstajajo dodatne možnosti konfiguracije za ta odnos, ki so opisane v temi Ustvarjanje in urejanje odnosov entitet. Vendar pa vsa iskanja po meri omogočajo sklicevanje samo na en zapis za eno ciljno vrsto zapisa.

Upoštevajte tudi, da vsa iskanja ne delujejo tako. Obstaja več različnih vrst sistemskega iskanja, kot je prikazano tukaj.

Vrsta iskanja Opis
Preprosto Omogoča en sklic na določeno entiteto. Vsa iskanja po meri so te vrste.
Stranki Omogoča enotno referenčno račun ali zapis stika. Ta iskanja so na voljo za entitete »Priložnost«, »Primer«, »Ponudba«, »Naročilo« in »Račun«. Te entitete imajo tudi ločeni iskanji »Kupec« in »Stik«, ki ju lahko uporabite, če so stranke vedno ene vrste. Lahko pa namesto iskanja »Stranka« vključite obe.
Lastnik Omogoča en sklic na zapis ekipe ali uporabnika. Vse entitete, ki so v lasti ekipe ali uporabnika, imajo eno od teh.
SeznamStrank Omogoča več sklicev na več entitet. Ta iskanja so na voljo v poljih Za in Kp v entiteti »E-pošta«. Uporabljajo se tudi v entitetah »Telefon« in »Sestanek«.
Zadeva Omogoča en sklic na več entitet. Ta iskanja so na voljo v polju zadeve, ki se uporablja v dejavnostih.

Slikovna polja

Uporabite slikovna polja, da prikažete eno sliko na zapis v aplikaciji. Vsaka entiteta ima lahko eno slikovno polje. Slikovno polje lahko dodate entitetam po meri, ne pa sistemskim entitetam. Spodnje sistemske entitete imajo slikovno polje. Tiste, ki so označene z zvezdico, so privzeto omogočene.

Kupec * Članek Akcija
Primer Konkurenčno podjetje * Povezava
Stik * Pogodba Valuta
Profil e-poštnega strežnika Cilj Faktura
Možna stranka * Nabiralnik Izdelek priložnosti
Vrstni red Organizacija Izdelek *
Izdajatelj * Čakalna vrsta Vir *
Prodajna dokumentacija Območju Uporabnik*

Čeprav ima entiteta slikovno polje, prikaz slike v aplikaciji zahteva dodaten korak. V definiciji entitete je vrednost polja Primarna slika nastavljena na [Brez] ali Slika entitete. Izberite Slika entitete, da prikažete sliko v aplikaciji. Več informacij: Ustvarjanje in urejanje entitet

Ko je prikaz slike omogočen za entiteto, vsi zapisi, ki nimajo slike, prikažejo sliko mesta označbe. Primer za entiteto »Možna stranka«:

Slika mesta označbe za obrazec entitete »Možna stranka« v aplikaciji Dynamics 365

Uporabniki lahko izberejo privzeto sliko, ki jo lahko prenesejo iz računalnika. Slike morajo biti manjše od 5120 KB in v eni od teh oblik zapisa:

 • jpg

 • jpeg

 • gif

 • tif

 • tiff

 • bmp

 • png

  Ko se slika prenese, je pretvorjena v obliko zapisa .jpg in vse prenesene slike bodo prav tako uporabile to obliko zapisa. Če prenesete animirano sliko .gif, se shrani samo prvi okvir.

  Ko se slika prenese, je velikost spremenjena na največ 144 x 144 slikovnih pik. Priporočamo, da spremenite velikost slik oz. jih obrežete pred prenosom, tako da bodo pravilno prikazane v tej velikosti. Vse slike so obrezane v obliki kvadrata. Če sta obe strani slike manjši od 144 slikovnih pik, je slika obrezana v obliki kvadrata z merami manjše strani.