Prikaz ali skrivanje elementov obrazca

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Več vrst elementov obrazca ima možnost, da so privzeto prikazani ali skriti. Zavihki, razdelki, polja, elementi IFRAME in spletni viri imajo to možnost. S skripti obrazca ali poslovnimi pravili lahko upravljate vidljivost teh elementov in ustvarite dinamičen obrazec za uporabniški vmesnik, ki se prilagaja pogojem v obrazcu.

Opomba

Skrivanje elementov obrazca ni priporočljiv način za vsiljevanje varnosti. Obstaja več načinov za prikaz vseh elementov in podatkov v obrazcu, če so elementi skriti.

Namesto načrtovanja obrazcev, pri katerih je upravljanje možnosti vidljivosti odvisno od skriptov, raje razmislite, ali potek poslovnega procesa, dialog ali uporaba drugega obrazca bolje izpolnjujejo vaše zahteve. Če uporabljate skripte, preverite, ali so vsi skriti elementi privzeto skriti. S skripti jih prikažite le, kadar to zahteva logika. Tako ne bodo prikazani v predstavitvah, ki ne podpirajo skriptov.

Glejte tudi

Pregled vmesnika urejevalnika obrazcev