Lastnosti spletnih virov

Velja za: PowerApps in aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Spletne vire lahko dodate na obrazec ali jih na njem uredite, da bo ta za uporabnike aplikacije bolj privlačen ali uporaben. Spletni viri, omogočeni za obrazec, so slike, datoteke HTML in kontrolniki Silverlight nadzor.

Do možnosti Lastnosti obrazca lahko dostopate tako, da odprete raziskovalca rešitev. V razdelku Komponente razširite Entitete, razširite želeno entiteto ter nato izberite Obrazci. Na seznamu obrazcev odprite obrazec vrste Glavni. Nato na zavihku Vstavi izberite spletni vir, da si ogledate lastnosti spletnega vira.

web-resource-properties

Za podrobna navodila glejte Ustvarjanje in urejanje spletnih virov.

Tabulator Lastnost Opis
Splošno Spletni vir Obvezno: želena slika, HTML ali spletni vir Silverlight.
Ime Obvezno: enolično ime polja. V imenu so lahko le alfanumerični znaki in podčrtaji.
Oznaka Obvezno: oznaka za prikaz za spletni vir.
Je privzeto vidno Prikaz spletnega vira je izbiren, upravljate pa ga lahko s skripti. Več informacij: Možnosti vidljivosti
Omogoči za mobilno napravo Če želite omogočiti elemente iFrame za mobilne naprave, označite to potrditveno polje.
Oblikovanje Izbira števila stolpcev, ki jih kontrolnik zaseda Če ima odsek, v katerem je spletni vir, več stolpcev, lahko polje nastavite tako, da zavzame največ toliko stolpcev kot jih ima odsek.
Izberite število vrstic, ki jih zaseda kontrolnik Določite število vrstic in nadzorujte višino spletnega vira.
Samodejno razširi na prostor, ki je na voljo Višino spletnega vira lahko razširite na prostor, ki je na voljo.
Izberite vrsto drsenja za element IFRAME Spletni vir HTML je dodan obrazcu z elementom IFRAME.

- Po potrebi: prikažite drsne trakove, ko je velikost spletnega vira večja od razpoložljive.
- Vedno: vedno prikažite drsne trakove.
- Nikoli: nikoli ne prikažite drsnih trakov.
Prikaži obrobo Prikažite obrobo okrog spletnega vira.
Odvisnosti Odvisna polja Spletni vir lahko komunicira s polji v obrazcu prek skripta. Če je polje odstranjeno iz obrazca, se lahko skript v spletnem viru preneha izvajati. Polja, na katera se sklicujejo skripti v spletnem viru, dodajte v Odvisna polja, tako da jih ni mogoče nenamerno odstraniti.

Posredovanje parametrov v spletne vire

HTML ali spletni vir Silverlight lahko sprejme parametre, ki so posredovani kot parametri niza poizvedbe.

Informacije o zapisu lahko posredujete tako, da omogočite možnost Posreduj kodo vrste predmeta zapisa in enolične identifikatorje kot parametre. Če so podatki vneseni v polje Parameter po meri (podatki), so posredovani s podatkovnim parametrom. Posredovane vrednosti so:

Parameter Opis
data Ta parameter se posreduje le, če obstaja besedilo za Parameter po meri (podatki).
orglcid LCID privzetega jezika organizacije.
orgname Ime organizacij.
userlcid LCID uporabnikovega izbranega jezika
type Koda vrste entitete. Ta vrednost se lahko razlikuje za entitete po meri v različnih organizacijah. Namesto tega uporabite ime vrste entitete.
typename Ime vrste entitete.
id Vrednost ID zapisa. Ta parameter nima vrednosti, dokler ne shranite zapisa entitete.

Drugi parametri niso dovoljeni in spletni vir se ne bo odprl, če uporabite druge parametre. Če morate posredovati več vrednosti, lahko podatkovni parameter preobremenite in vanj vključite več parametrov.

Glejte tudi

Uporaba glavnega obrazca in njegovih komponent