Določanje privzetih nastavitev za delovne naloge, rezervacije, plošče razporeda in pogodbe (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Stran z nastavitvijo Field Service skrbnikom sistem omogoča določanje privzetih nastavitev za delovne naloge, rezervacije, plošče razporeda in več.

  1. V ogrodju poenotenega vmesnika za nove aplikacije pojdite na Field Service > Nastavitve za Field Service. V starejših različicah brskalnika se pomaknite na Field Service > Skrbništvo > Nastavitve Field Service.

Posnetek zaslona prikazuje mesto nastavitev rešitev za upravljanje dela na terenu v ogrodju poenotenega vmesnika za aplikacije

  1. Vnesite potrebne podatke. Za opis nastavitev glejte naslednjo tabelo.

  2. Izberite Shrani.

Nastavitve delovnega naloga in rezervacij

Možnosti Opis
Splošno Izberite privzete možnosti rezervacij in delovnih nalogov.
Predpona delovnega naloga Izberite privzeto predpono za vse delovne naloge. Predpona bo dodana na začetek številke delovnega naloga. Tako boste lažje ločili delovne naloge od drugih vrst zahtev za storitve v sistemu.
Privzeto stanje načrtovane rezervacije Določa privzeto vrednost stanja rezervacije za nov zapis rezervacije vira. Več informacij: Nastavitev stanj rezervacij
Privzeto stanje preklicane rezervacije Izberite privzeto stanje rezervacije za preklicane rezervacije. Na primer Preklicano. Več informacij: Nastavitev stanj rezervacij
Privzeto stanje dokončanega delovnega naloga Izberite, ali je privzeto stanje za dokončan delovni nalog Končano ali Objavljeno. Več informacij: Nastavitev stanj rezervacij
Privzeto trajanje rezervacije Izberite privzeto trajanje rezervacije. Ko je na primer ustvarjena nova rezervacija, je privzeto trajanje rezervacije 30 minut.
Začetna številka delovnega naloga Izberite začetno številko za delovni nalog. Če na primer izberete »100«, bo prva številka delovnega naloga 100, druga 101 in tako naprej.
Ustvarjanje računa delovnega naloga Izberite, ali naj sistem samodejno ustvari račun za obračunavanje delovnih nalogov, ko je stanje nastavljeno na Zaprto – objavljeno.
Element stroškov potovanja Izberite, kateri izdelek se v sistemu uporablja za stroške potovanja za delovni nalog. V primeru rezervacije z vrsto dnevnika, nastavljenega na potovanje, sistem samodejno ustvari storitev delovnega naloga s trajanjem dnevnika za čas potovanja. Cena bo določena na podlagi standardnih cenovnih pravil. Več informacij: Ustvarjanje izdelka ali storitve
Privzeto skladišče Izberite privzeto skladišče, iz katerega bodo vzeti izdelki delovnega naloga, razen če je drugače določeno. Več informacij: Ustvarjanje skladišča
Deaktivacija delovnega naloga/rezervacije Izberite, kdaj naj sistem samodejno deaktivira delovne naloge in rezervacije.
Deaktivacija delovnega naloga, ko je objavljen Izberite, ali naj sistem deaktivira delovni nalog, ko je stanje spremenjeno v Zaprto – objavljeno. Več informacij: Nastavitev podstanj delovnega naloga
Deaktivacija delovnega naloga, ko je preklican Izberite, ali naj sistem deaktivira delovni nalog, ko je stanje spremenjeno v Zaprto – preklicano. Več informacij: Nastavitev podstanj delovnega naloga
Deaktivacija rezervacije, ko je dokončana Izberite, ali naj sistem deaktivira rezervacijo vira, ko je stanje spremenjeno v Dokončano. Več informacij: Nastavitev stanj rezervacij
Deaktivacija rezervacije, ko je preklicana Izberite, ali naj sistem deaktivira rezervacijo vira, ko je stanje spremenjeno v Preklicano. Več informacij: Nastavitev stanj rezervacij
Vrsta plačila vira Izberite vrsto plačila, ki ste jo ustvarili v sistemu za izračun stroškov dela z dnevniki rezervacij na podlagi časovnega žiga, ko je rezervacija označena kot dokončana. Več informacij: Nastavitev plačilnih vrst virov
Vrsta plačila dela Izberite vrsto plačila, ki bo uporabljeno v povezavi z delom, ki se izvaja v običajnem delovnem času vira.
Vrsta plačila zaprtja podjetja Izberite vrsto plačila, ki bo uporabljeno tiste dni, ki so označeni z oznako Zaprtja podjetij. Več informacij: Nastavljanje terminov, ko podjetje ne obratuje
Vrsta plačila potovanja Izberite vrsto plačila, ki bo uporabljeno v času, ko vir potuje na lokacijo storitve, da opravi delo za storitve.
Vrsta plačila nadur Izberite vrsto plačila, ki bo uporabljeno zunaj rednega delovnega časa vira.
Vrsta plačila odmora Izberite vrsto plačila, ki bo uporabljeno v času, ko ima vir med izvajanjem dela za storitve odmor.
Pomočnik za načrtovanje Izberite privzete možnosti za pomočnika za načrtovanje.
Samodejno filtriranje področja storitve Izberite, ali naj pomočnik za načrtovanje samodejno filtrira rezultate iskanja na podlagi področja delovnega naloga. Več informacij: Nastavitev področij
Privzeta vrednost polmera Izberite privzeti polmer, ki ga bo pomočnik za načrtovanje uporabil pri iskanju virov za delovne naloge. Če na primer izberete polmer 20 milj, bo pomočnik za načrtovanje iskal vire na razdalji 20 milj od lokacije rezervacije delovnega naloga.
Privzeta enota polmera Izberite milje ali kilometre.

Nastavitve plošče razporeda

Možnosti Opis
Plošča Izberite privzete možnosti za ploščo za načrtovanje. Več informacij: Konfiguracija plošče razporeda
Pogled podrobnosti Field Service razporejevalnika Izberite privzeti pogled za podokno Podrobnosti na plošči za načrtovanje za delovne naloge.
Pogled opisa orodja Field Service razporejevalnika Izberite privzeti pogled za opis orodja, ki se prikaže, če se s kazalcem miške pomaknete na rezervacijo, povezano z delovnim nalogom na plošči za načrtovanje.
Predloga za besedilo termina Field Service razporejevalnika Vnesite kodo HTML, da določite besedilo in obliko, ki je prikazana v rezervacijah Field Service na plošči za načrtovanje.
Predloga za besedilo osnovnega termina razporejevalnika Vnesite kodo HTML, da določite besedilo, ki je prikazano v rezervacijah, ki niso povezane z delovnimi nalogi na plošči za načrtovanje.
Časovna omejitev obvestil (v sekundah) Vnesite privzeto pogostost v sekundah za samodejno osveževanje plošče za načrtovanje.
Predloga opozorila za rezervacijo Namenjena je entiteti za opozorilo za rezervacijo; opozorila za rezervacijo lahko prikazujejo informacije znotraj opozorila. Podatke, prikazane tukaj, lahko spremenite.
Pogled osnovnih podrobnosti razporejevalnika Uporablja se za rezervacije, ki niso povezane z delovnim nalogom. Izberite privzeti pogled Podrobnosti na plošči za načrtovanje za rezervacije, ki niso povezane z delovnimi nalogi.
Pogled osnovnega opisa orodja razporejevalnika Uporablja se za rezervacije, ki niso povezane z delovnim nalogom. Izberite privzeti pogled opisov orodij za rezervacije, ki niso povezane z delovnimi nalogi.
Pri premikanju prekliči trenutne termine Izberite, ali želite pri premikanju terminov na drug dan opustiti stare termine in spremeniti njihovo stanje v Preklicano.
Pogled zemljevida Izberite privzete možnosti za pogled zemljevida na plošči za načrtovanje. Več informacij: Konfiguracija plošče razporeda
Pogled opisa orodja vira razporejevalnika Izberite privzeti pogled za prikaz podatkov, ko se s kazalcem miške pomaknete na risalni žebljiček za vir v pogledu zemljevida na plošči za načrtovanje.
Pogled opisa orodja razporejevalnika poslovne enote Izberite privzeti pogled za prikaz podatkov, ko se s kazalcem miške pomaknete na risalni žebljiček za poslovno enoto v pogledu zemljevida na plošči za načrtovanje.
ID pogleda opisov orodja nenačrtovanega delovnega naloga Izberite privzeti pogled za prikaz podatkov, ko se s kazalcem miške pomaknete na risalni žebljiček za nenačrtovani delovni nalog v pogledu zemljevida na plošči za načrtovanje.
Pogled podrobnosti vira razporejevalnika Izberite privzeti pogled za prikaz podatkov v podoknu s podrobnostmi na plošči za načrtovanje, ko kliknete risalni žebljiček za zemljevid vira.
Pogled podrobnosti razporejevalnika poslovne enote Izberite privzeti pogled za prikaz podatkov v podoknu s podrobnostmi na plošči za načrtovanje, ko kliknete risalni žebljiček za zemljevid poslovne enote.
Časovna omejitev sinhronizacije virov (v sekundah) Ko v pomočniku za načrtovanje uporabljate način delovanja v realnem času, sistem išče tabelo spremljanja sprememb mobilne naprave za trenutno lokacijo vira na podlagi podatkov iz mobilne naprave vira. Ta nastavitev določa, kako stara je lahko zadnja znana lokacija vira v tabeli spremljanja sprememb mobilne naprave, še vedno pa se lahko uporablja v poizvedbi pomočnika za načrtovanje.

RMA

Možnosti Opis
Predpona RMA Izberite privzeto predpono za pooblastilo za vračilo blaga (RMA). Predpona bo dodana na začetek številke RMA. Tako boste lažje ločili RMA od drugih vrst zahtev za storitve v sistemu. Več informacij: Obdelava vračila
Začetna številka RMA Izberite začetno številko za RMA-je. Če na primer izberete 1000, bo prvi RMA 1000, drugi 1001 in tako naprej. Več informacij: Obdelava vračila

RTV

Možnosti Opis
Predpona RTV Izberite privzeto predpono za vračilo dobavitelju (RTV). Predpona bo dodana na začetek številke RTV. Tako boste lažje ločili RTV od drugih vrst zahtev za storitve v sistemu. Več informacij: Obdelava vračila in Ustvarjanje vračila dobavitelju
Začetna številka RTV Izberite začetno številko za RTV-je. Če na primer izberete 2000, bo prvi RTV 2000, drugi 2001 in tako naprej. Več informacij: Obdelava vračila in Ustvarjanje vračila dobavitelju

Pogodbe

Možnosti Opis
Predpona pogodbe Izberite privzeto predpono za pogodbe. Predpona bo dodana na začetek številke pogodbe. Tako boste lažje ločili pogodbe od drugih podatkov v sistemu. Več informacij: Nastavitev pogodb s stranko
Samodejno ustvarjanje delovnega naloga za rezervacijo za pogodbo Izberite, ali naj sistem samodejno ustvari rezervacije delovnih nalogov na podlagi pogodb. Če je možnost nastavljena na Ne, boste morali ročno ustvariti zapise delovnih nalogov. To storite tako, da kliknete gumb na traku na zapisu Datum načrtovanja. Več informacij: Nastavitev pogodb s stranko
Ustvarjanje datumov rezervacij X mesecev vnaprej V pogodbah Field Service so datumi rezervacij ustvarjeni na podlagi načrtovanja ponavljanja vračila dobavitelju. To so datumi, na katere bo sistem ustvaril zapis delovnega naloga, če je samodejno ustvarjanje delovnih nalogov nastavljeno na Da. Ta nastavitev določa, koliko mesecev vnaprej bo sistem ustvarjal zapise datumov rezervacij. Več informacij: Nastavitev pogodb s stranko
Ustvarjanje datumov računov X mesecev vnaprej V pogodbah Field Service so datumi računov ustvarjeni na podlagi načrtovanja ponavljanja nastavitve računa za pogodbo. To so datumi, na katere bo sistem ustvaril zapis računa, če je samodejno ustvarjanje računov nastavljeno na Da. Ta nastavitev določa, koliko mesecev vnaprej bo sistem ustvarjal zapise datumov računov. Več informacij: Nastavitev pogodb s stranko
Začetna številka pogodbe Izberite začetno številko za pogodbe. Če na primer izberete 3000, bo prva pogodba 3000, druga 3001 in tako naprej.
Ustvarjanje delovnih nalogov za pogodbo X dni vnaprej Če je samodejno ustvarjanje delovnih nalogov nastavljeno na Da, bo sistem ustvaril zapise delovnih nalogov na podlagi načrtovanja ponavljanja in obstoječih datumov rezervacij. Ta nastavitev določa, koliko dni od datuma rezervacije vnaprej bo sistem ustvaril zapis delovnega naloga. Več informacij: Nastavitev pogodb s stranko
Ustvarjanje računov za pogodbo X dni vnaprej Sistem bo ustvaril zapise računov na podlagi načrtovanja ponavljanja računov in obstoječih datumov računov. Ta nastavitev določa, koliko dni od datuma računa vnaprej bo sistem ustvaril zapis računa. Več informacij: Nastavitev pogodb s stranko

Nastavitve naročilnice

Možnosti Opis
Predpona naročilnice Izberite privzeto predpono za naročilnice. Predpona bo dodana na začetek številke naročilnice. Tako boste lažje ločili naročilnice od drugih podatkov v sistemu.
Potrebna je odobritev naročilnice Izberite, ali je za naročilnico potrebna odobritev, preden se stanje naročilnice lahko spremeni v Oddano. Več informacij: Ustvarjanje naročilnice
Začetna številka naročilnice Izberite začetno številko za naročilnice. Če na primer izberete 4000, bo prva naročilnica 4000, druga 4001 in tako naprej.
Uporaba izdelkov, ki niso na zalogi Izberite, kako naj se sistem odzove, če se izdelek delovnega naloga uporabi za izdelek, ki trenutno ni na zalogi. Možnost Potrdi bo uporabnika pozvala, naj se odloči, ali bo nadaljeval ali ne, možnost Omeji pa bo onemogočila uporabo izdelka delovnega naloga.

Nastavitve zaloge

Možnosti Opis
Predpona prenosa zaloge Izberite privzeto predpono za številke prenosa zalog. Predpona bo dodana na začetek številke prenosa zalog. Tako boste lažje ločili prenos zalog od drugih podatkov v sistemu.
Predpona prilagoditve zalog Izberite privzeto predpono za številke prilagoditve zalog. Predpona bo dodana na začetek številke prilagoditve zalog. Tako boste lažje ločili prilagoditev zalog od drugih podatkov v sistemu.
Začetna številka prenosa zalog Izberite začetno številko za številke prenosa zalog. Če na primer izberete 5000, bo prva številka prenosa zalog 5000, druga 5001 in tako naprej.
Začetna številka prilagoditve zalog Izberite začetno številko za številke prilagoditve zalog. Če na primer izberete 6000, bo prva številka prilagoditve zalog 6000, druga 6001 in tako naprej.

Druge nastavitve

Možnosti Opis
Ključ API za Bing Privzeti ključ omogoča funkcijo geokodiranja in preslikave. Če morate uporabiti svoj ključ, ga določite tukaj.
Dolžina števila entitete Vnesite število številk, ki bodo številke entitete. Če na primer vnesete 5, bo prva številka delovnega naloga 00001.
Samodejno dodeljevanje izdelkov s stanjem »Ocena« Če so izdelki dodani delovnemu nalogu pred začetkom dela, bo stanje vrstice zapisa izdelka delovnega naloga privzeto Ocenjeno. Ta nastavitev določa, ali je zapis izdelka delovnega naloga nastavljen na Dodeljeno, ko je stanje vrstice še vedno Ocenjeno, v nasprotju z Uporabljeno.
Samodejno geokodiranje naslovov Določite, ali naj sistem samodejno doda ustrezne vrednosti zemljepisne širine in dolžine na podlagi naslova kupca. Več informacij: Omogočanje samodejnega geokodiranja
Naročilo cene izdelka Izberite naročilo za ceno izdelka.

Nastavitve podatkov GPS

Field Service se lahko vgradi v GPS drugega ponudnika za omogočanje trenutne lokacije virov ali vozil na zemljevidih za načrtovanje. Te nastavitve omogočajo preslikavo vgrajenih podatkov GPS v sistem Field Service.

Možnosti Opis
Podatki GPS po meri Izberite, ali naj sistem uporabi entiteto po meri kot vir geografskih lokacij za prikaz virov v pogledu zemljevida.
Polje vira GPS po meri Pokaže logično ime vira, ki bo uporabljeno za geografske lokacije.
Polje zemljepisne širine GPS po meri Pokaže logično ime zemljepisne širine, ki bo uporabljeno za geografske lokacije.
Lokacija GPS poteče po X minutah Vnesite, ko lokacija GPS poteče.
Entiteta lokacije GPS po meri Pokaže logično ime entitete stranke, ki bo uporabljeno za geografske lokacije.
Polje časovnega žiga GPS po meri Pokaže logično ime časovnega žiga, ki bo uporabljeno za geografske lokacije.
Polje zemljepisne dolžine GPS po meri Pokaže logično ime zemljepisne dolžine, ki bo uporabljeno za geografske lokacije.

Opomba

To območje uporabite za dodajanje poljubnih opomb.

Glejte tudi

Pregled
Namestitev
Ogled uporabniških računov in varnostnih vlog
Omogočanje samodejnega geokodiranja