Konfiguracija in nastavitev sredstev strank za vzdrževanje seznama elementov, ki so na voljo za storitev (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Funkcija sredstev strank omogoča vzdrževanje seznama elementov, ki so na voljo za storitev in so povezani z mestom storitve.

Z ustvarjenim in vzdrževanim seznamom elementov, ki so na voljo za storitev, lahko:

 • Zapisujete določene informacije o elementu.

 • Ustvarite dnevnik zgodovine za vse delovne naloge, povezane z elementom, kar vam zagotavlja popolno zgodovino storitve za ta element.

Zapise sredstev strank je mogoče konfigurirati po hierarhiji, da se zgodovina storitve ohrani na stopnji podkomponent.

Opomba

Če želite povezati sredstva stranke z zapisi delovnega naloga, morate določiti sredstvo stranke znotraj zapisov dogodka delovnega naloga ali dogodka pogodbe.

Ročno ustvarjanje sredstev stranke

 1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Sredstva stranke.

 2. Na zaslonu Dejavna sredstva stranke kliknite Novo. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke.

 3. Vnesite Ime zapisa sredstva stranke.

 4. Če želite določiti mesto storitve sredstva stranke, vnesite, kdo je Kupec storitve.

 5. Če ustvarjate podkomponento sredstva stranke, lahko po želji vnesete neposredno Nadrejeno sredstvo trenutnega sredstva. Zapis sredstva hladilnika je na primer lahko nadrejeno sredstvo zapisa sredstva kompresorja.

 6. Po želji lahko vnesete Izdelek iz kataloga izdelkov, ki prepozna to sredstvo.

 7. Ko končate, kliknite Shrani.

 8. Če želite dodati sorodna sredstva, v razdelku Podsredstva kliknite Dodaj zapis sredstva stranke.

Samodejno dodajanje sredstev stranke v mesto storitve

 1. V katalogu izdelkov poiščite izdelek, ki naj ga sistem samodejno doda kot sredstvo stranke, ko je izdelek prodan stranki.

 2. V obrazcu zapisa izdelka v razdelku Field Service nastavite polje Pretvori v sredstvo stranke na Da.

 3. Shranite spremembe zapisa izdelka.

 4. S tem, ko spremenite sistemsko stanje delovnega naloga na Zaprto – objavljeno in je delovni nalog dokončan, in če delovni nalog vključuje izdelek, za katerega je bila nastavljena možnost Pretvori v sredstvo stranke, bo sistem samodejno ustvaril zapis sredstva stranke in ga povezal s kupcem storitve, ki je naveden na delovnem nalogu.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Ustvarjanje naročilnice
Ustvarjanje prilagoditve zaloge
Ustvarjanje prenosa zaloge
Ogled zaloge izdelka
Ustvarjanje vračila dobavitelju
Obdelava vračila