Vračilo izdelka dobavitelju (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Ko želite izdelek vrniti dobavitelju, ustvarite vračilo dobavitelju (RTV) v storitvi Dynamics 365 for Field Service.

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Vračila dobavitelju.

  2. Na strani Dejavna vračila dobavitelju kliknite +Novo.

  3. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke, nato kliknite Shrani.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Konfiguracija in nastavitev sredstev strank
Ustvarjanje naročilnice
Ustvarjanje prilagoditve zaloge
Ustvarjanje prenosa zaloge
Ogled zaloge izdelka
Obdelava vračila
Uporabniški vodnik