Ustvarjanje delovnega naloga za usklajevanje in načrtovanje virov in dejavnosti (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Delovni nalog v storitvi Dynamics 365 for Field Service vsebuje podatke o delu, ki ga je treba opraviti. Uporablja se za usklajevanje in načrtovanje virov in dejavnosti. Delovni nalog lahko uporabite za različne vrste dela, npr. namestitve, popravila ali preventivno vzdrževanje.

Delovni nalog je običajno ustvarjen iz primera ali priložnosti. Nato se ga načrtuje ročno ali s pomočnikom za načrtovanje in nato odpremi. Ko je delo dokončano, ga pregleda in odobri vodja.

Opomba

Izdelki, storitvena opravila in značilnosti so samodejno dodani, ko ustvarite delovni nalog iz dogodka. V ostalih primerih jih lahko pri ustvarjanju delovnega naloga dodate ročno.

Življenjski cikel delovnega naloga

 • Ustvarjanje delovnega naloga: delovni nalog je običajno ustvarjen iz primera ali priložnosti.

 • Načrtovanje: delovni nalog se nato načrtuje.

 • Odprema: delovni nalog se odpremi.

 • Storitev: delovni nalog se izvede, podrobnosti pa so posodobljene.

 • Pregled/odobritev: delovni nalog nato pregleda in odobri nadzornik.

 • Račun in prilagoditev zalog: izvedejo se prilagoditve zalog, za ustreznega kupca pa se izda račun.

  Življenjski cikel delovnega naloga v storitvi Dynamics 365 Field Service

Kaj se zgodi Nov delovni nalog je ustvarjen.

Dodeljen je dogodek, izdelek, storitev, znanje, področje itn.
Ustvarjeno je načrtovanje delovnega naloga.

Za delovni nalog so dodeljeni viri.

Določena sta datum in ura.
O delovnem nalogu je obveščen posrednik na terenu.

Posrednik na terenu lahko pregleda in sprejme/zavrne delovni nalog.
Delo se izvede.

Informacije o izvedenem delu na terenu se vnesejo prek mobilnega programa.
Nadzornik preveri, ali je bilo delo ustrezno izvedeno in ali so vsi podatki v zvezi z delovnim nalogom ustrezni. Ustvarjen je račun na podlagi uporabljenih izdelkov in storitev.

Izvedejo se prilagoditve zalog.

Izdelki so pretvorjeni v opremo (po potrebi).
Kdo izvede opravilo Pogodba je ustvarjena samodejno za redno delo.

Primer: podpora za stranke.

Prodajni nalog: prodaja/odgovorni za načrtovanje.

Namensko: posrednik na terenu ali odgovorni za centralizirano načrtovanje.
Odpravitelj

Posrednik na terenu

Odpravitelj s pomočnikom za načrtovanje

Mehanizem usmerjanja
Sistem samodejno pošlje obvestilo posredniku na terenu, stranki ter drugim udeležencem. Opomba: Obvestila morate nastaviti v sistemu. Posrednik na terenu Vodja/nadzornik na terenu

zaledna računovodska služba
Samodejno pošlje sistem
Stanje delovnega naloga Odprto – nenačrtovano Odprto – nenačrtovano Odprto – nenačrtovano Odprto – nenačrtovano, nato odprto – dokončano Odprto – dokončano, nato zaprto – objavljeno Zaprto – objavljeno
Stanje načrtovanja delovnega naloga Ni na voljo Načrtovano Načrtovano Načrtovano

Sprejeto/zavrnjeno

Stanje po meri
Dokončano Dokončano

Ustvarjanje delovnega naloga

 1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Delovni nalogi.

 2. V zgornjem levem kotu kliknite + Novo.

 3. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  • Povzetek

   • Splošno: navedite osnovne informacije o delovnem nalogu, npr. številka delovnega naloga in račun storitve, s katerim je povezan, kratek povzetek ter stanje, ki lahko označuje, ali je delovni nalog nenačrtovan, načrtovan, v teku ali dokončan.

   • Prvotni dogodek: vnesite več informacij glede narave dela, ki ga je treba opraviti.

   • Skupaj: vnesite podatek o ceni za delovni nalog. Tu je prikazan podatek o skupni ceni za opravila, vključno z izdelki in storitvami.

  • Nastavitve

   • Splošno: določite kategorijo, v katero spada delovni nalog. Prav tako izpolnite pomembne informacije v zvezi z lokacijo, cenikom, področjem storitve in drugim.

   • Prometni davek: podatki o prometnem davku so podedovani iz računa storitve.

   • Nastavitve: vnesite podatke o viru in času za delovni nalog.

   • Nadaljnje delo: vsebuje navodila, kako nadaljevati po želji, oz. informacije o tem, ali je nadaljnje delo potrebno.

   • Povezano s/z: določite, ali je delovni nalog povezan z izvornim delovnim nalogom ali pogodbo.

   • Nastavitve: navedite morebiten prednostni časovni okvir.

   • Vir: navedite podatke o viru v zvezi z delovnim nalogom.

  • Naslov: naslov, na katerem bo opravljeno delo. Naslov naj bo podedovan iz računa storitve.

  • Lokacija: prikaže lokacijo naslova na zemljevidu.

Dodajanje storitvenih opravil, izdelkov ali storitev delovnemu nalogu

Ko je delovni nalog ustvarjen in shranjen, mu lahko dodate katerakoli povezana opravila, izdelke ali storitve.

 • Odprite razdelek Storitvena opravila in kliknite +Dodaj zapis storitvenega opravila delovnega naloga. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja. Več informacij: Nastavitev vrst storitvenih opravil

 • Odprite razdelek Izdelki ali Storitve in kliknite gumb +. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.Več informacij: Ustvarjanje izdelka ali storitve

  Opomba

  Ko dodate izdelek, ne pozabite, da morate možnost Dodeljeno nastaviti na Da, če želite rezervirati izdelek za delovni nalog.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Pošiljanje in odobritev zahtev za prosti čas
Načrtovanje delovnega naloga
Konfiguracija plošče za načrtovanje
Uporabniški vodnik