Pregled rešitve Dynamics 365 for Customer Engagement for Field Service

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Poslovna aplikacija Dynamics 365 for Customer Engagement for Field Service organizacijam pomaga zagotavljati terenske storitve pri strankah. Aplikacija vključuje avtomatizacijo potekov dela, algoritme za razporejanje in mobilno uporabo, da lahko delavci na terenu učinkovito odpravijo težave strank.

Aplikacija Field Service omogoča:

 • Več uspešnih popravil pri prvem obisku
 • Povečanje števila obiskov vsakega od tehnikov na teden
 • Upravljanje nadaljnjega dela in priložnosti za dodatno in navzkrižno prodajo
 • Krajši čas poti, manj prevoženih kilometrov ter manjša obraba vozil
 • Organiziranje in spremljanje razreševanja težav strank
 • Sporočanje točnega časa prihoda strankam
 • Zagotavljanje točnih podatkov o kupcu in opremi za servisne tehnike
 • Redno obveščanje strank o stanju njihove zahteve in razrešitvi težave
 • Razporejanje terenskih obiskov ob urah, ki ustrezajo strankam
 • Preprečitev napak opreme s preventivnim vzdrževanjem

Nekaj primerov vrst organizacij, ki aplikacijo uporabljajo za upravljanje dela na terenu:

 • Proizvodnja – proizvajalec medicinskih naprav prodaja naprave bolnišnicam in klinikam ter z aplikacijo upravlja storitve vzdrževanja in servisiranja v celotnem življenjskem ciklu naprav.
 • Storitve – podjetje z optičnim omrežjem aplikacijo uporablja za obravnavanje izpadov tako, da tehnike ustrezno napoti na težavna območja.
 • Zdravstvo – ponudnik zdravstvenih storitev na domu z aplikacijo razporeja in razpošilja zdravstveno osebje, ki nato bolnikom zagotovi zdravila in drugo oskrbo.
 • Vzdrževanje opreme – upravitelj storitev uporablja aplikacijo za izvedbo vzdrževalnih in servisnih del za grelne in hladilne naprave.

Glavne zmogljivosti

Zmogljivosti rešitve Field Service vključujejo:

 • Delovni nalogi za opredelitev del v okviru storitev v glavnem (vendar ni nujno) na lokacijah strank.
 • Orodja za razporejanje in odpremo omogočajo upravljanje virov in opreme za storitve za stranke, vizualizacijo terminov na terenu in optimizacijo razporedov storitev z učinkovitim usmerjanjem virov v skladu z njihovimi veščinami.
 • Komunikacijska orodja za izboljšano sodelovanje med posredniki storitev za stranke, odpravitelji, terenskimi tehniki, strankami in drugimi vključenimi osebami.
 • Enostavno uporabna aplikacija, ki vodi tehnike po spremembah razporeda in servisnih delih.
 • Funkcije upravljanja sredstev za spremljanje opreme strank in zgodovine storitev.
 • Preventivno vzdrževanje s samodejnim ustvarjanjem ponavljajočih terminov za vzdrževanje opreme.
 • Funkcije vodenja zalog, nakupov in vračil za upravljanje zalog v vozilih, izpolnjevanje naročilnic in izvedbo vračil.
 • Funkcije za zaračunavanje omogočajo ustvarjanje računov glede na izdelke in storitve, dobavljene strankam.
 • Spremljanje časa za pregled nad tem, kako viri porabijo čas, torej ali so na poti, med odmorom ali pri delu.
 • Analitika za poročanje o ključnih kazalnikih učinkovitosti za upravljanje delovnih nalogov, dejavnosti razporejanja in stike s strankami.

Vloge za aplikacijo Field Service

Aplikacija Field Service omogoča orodja za te ključne vloge v vaši ekipi za storitve:

 • Posredniki storitev za stranke razvrščajo dohodne zahteve in določajo, kdaj je treba ustvariti delovne naloge za obiske na terenu. Posredniki aplikacijo v glavnem uporabljajo prek spletnega brskalnika.
 • Upravitelji storitev spremljanje meritve uspešnosti in nadzorujejo izvajanje storitev, da lahko najdejo priložnosti za povečanje učinkovitosti in standardizacijo procesov. Upravitelji storitev aplikacijo v glavnem uporabljajo prek spletnega brskalnika.
 • Odpravitelji pregledujejo in razporejajo delovne naloge in jih dodelijo virom na plošči razporeda prek iskanja po razpoložljivosti virov in z uporabo dodatka za popolnoma avtomatizirano optimizacijo razporejanja virov. Odpravitelji aplikacijo v glavnem uporabljajo prek spletnega brskalnika.
 • Terenski tehniki upravljajo dodeljene delovne naloge z uporabo mobilne aplikacije v telefonu ali tabličnem računalniku ter izvajajo vzdrževalna in popravilna dela na lokacijah pri strankah.
 • Upravitelji inventarja zagotovijo, da imajo terenski tehniki vso potrebno opremo za izpolnitev servisnih zahtev. Upravitelji inventarja so odgovorni tudi za obravnavo vračil izdelkov in naročilo novih. Upravitelji inventarja aplikacijo v glavnem uporabljajo prek spletnega brskalnika.

Uporaba aplikacije Field Service

Delovni nalogi opisujejo delovne procese, ki jih morajo tehniki izvesti na lokaciji stranke. V aplikaciji Field Service je običajen življenjski cikel delovnega naloga videti tako:

 1. Delovnih nalogi so ustvarjeni na podlagi storitvenih primerov, prodajnih nalogov, e-pošte, telefonskih klicev, pogodb za storitve, spletnih portalov ali telemetrije prek interneta stvari (IoT) in nato prikazani v aplikaciji Field Service. Delovni nalogi so običajno razporejeni v skupine na podlagi geografskega območja ali panoge. Podrobnosti delovnih nalogov sestavljajo kontrolni seznami opravil, potrebni deli, delovna opravila, ki se zaračunajo stranki, in potrebne veščine.

  Večina delovnih nalogov vsebuje tudi lokacijo, ta podatek temelji na povezanih računih strank in/ali opremi, ki potrebuje pregled; na podlagi teh lokacij se terenske tehnike usmerja z enega mesta popravila na drugega. Dohodni delovni nalogi, ki so označeni kot pripravljeni na dodelitev, se posredujejo odpraviteljem, da jih razporedijo.

Posnetek zaslona dejavnih delovnih nalogov

 1. Interaktivna plošča razporeda odpraviteljem omogoča pomoč pri razporejanju delovnih nalogov najbolj primernim virom glede na lokacijo, razpoložljivost, nabor veščin, prednostno obravnavo in druge dejavnike. To se storiti ročno z metodo povleci in spusti, polovično avtomatiziranim pomočnikom za načrtovanje ali popolnoma avtomatizirano optimizacijo razporejanja virov.

  Na plošči razporeda je prikazan vsak vir – zaposleni, podizvajalec ali oprema – in delovni nalogi, ki so tem virom dodeljeni. Viri in njim dodeljene naloge so sproti prikazani tudi na zemljevidu, skupaj s potmi in prometnimi vzorci. Plošča razporeda je razširljiva in se lahko uporablja za razporejanje različnih elementov v rešitvi Dynamics 365 for Customer Engagement, vključno z delovnimi nalogi, prodajnimi nalogi, projekti in entitetami po meri. Poleg tega integracija s storitvijo Office 365 omogoča e-poštno sporočanje in Skypove klice z razpoložljivimi viri.

Posnetek zaslona plošče razporeda

 1. Enostavno uporabna aplikacija za naprave s sistemom iOS, Android in Windows tehnike vodi po postopkih izpolnjevanja dodeljenih delovnih nalogov. Pri vsakem delovnem nalogu si lahko tehnik ogleda relevantne informacije, kot so lokacija, podrobna navodila, sredstva pri stranki in zgodovina storitev, ter s svojo napravo posname fotografije ali videoposnetke ali zabeleži digitalni podpis stranke. Terenski tehniki lahko tudi samodejno prenesejo pomembne informacije v svoje naprave, da so na voljo za delo brez povezave na lokacijah, kjer internet ni na voljo.

  Po opravljanem delu lahko tehnik delovni nalog označi kot dokončan ali da zahteva nadaljnje delo; ta sprememba se nato odpravitelju prikaže na plošči razporeda.

Posnetek zaslona mobilne aplikacije

 1. Kot tehniki pošljejo dokončane delovne naloge, se samodejno posodobi servisna zgodovina opreme in količine inventarja. To upraviteljem storitev omogoča upravljanje in spremljanje potrebnega inventarja ter sledenje premikom delov za določen delovni nalog iz skladišča do namestitve na terenu.

  Če je npr. v okviru montaže ali popravila določen del opreme nameščen na lokaciji pri stranki, se v sistemu ta del odšteje iz inventarja povezanega skladišča ali vozila in se dokumentira kot novo sredstvo pri stranki, skupaj s podrobnostmi o montaži/popravilu. Ko je delovni nalog dokončan, se ustvari račun za vse uporabljene dele in delo.

Posnetek zaslona zaključenega delovnega naloga

Oglejte si videoposnetek, v katerem je predstavljen pregled

V tem videoposnetku si lahko ogledate interaktivno ploščo razporeda in druga orodja, s katerimi storitvene ekipe pomagajo odpraviti težave strank.

Videoposnetek s prikazom upravljanja mobilne delovne sile z aplikacijo Dynamics 365 for Customer Engagement for Field Service