Načrtovanje delovnega naloga (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Ko je delovni nalog ustvarjen v storitvi Dynamics 365 for Field Service, ga lahko razporejate. Več informacij: Ustvarjanje delovnega naloga

Preden uporabite ploščo razporeda, je pomembno, da jo nastavite. Več informacij: Konfiguracija plošče razporeda

Ročno načrtovanje delovnega naloga

 1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Plošča razporeda.

 2. Obstaja več načinov za ročno razporejanje delovnega naloga:

  • Razpoložljive vire poiščete tako, da z desno tipko miške kliknete nenačrtovano rezervacijo.

   1. Na seznamu Zahteva rezervacije z desno tipko miške kliknite nenačrtovano rezervacijo in izberite eno od naslednjih možnosti:

    1. Če želite na seznamu virov na plošči razporeda poiskati razpoložljiv vir, izberite možnost »Iskanje razpoložljivosti – trenutni viri«.

    2. Če želite poiskati razpoložljiv vir med viri, ki so na voljo v sistemu, izberite možnost »Iskanje razpoložljivosti – trenutni viri«

     Opomba

     Ko izberete možnost, se prek filtrov prikažejo možnosti za izbrano zahtevo rezervacije.

    3. Ko vidite režo, ki je na voljo, z desno tipko miške kliknite časovni okvir na plošči razporeda in izberite možnost Rezerviraj tukaj. Ali pa zahtevo rezervacije povlecite in spustite v časovni okvir, ki je na voljo.

  • Povlecite nerazporejene delovne naloge s pogleda seznama na ploščo razporeda.

   1. S seznama na dnu izberite nenačrtovan delovni nalog.

   2. Povlecite delovni nalog do razpoložljivega vira/časovnega okvirja na plošči za načrtovanje.

  • Neposredno zapolnite režo na plošči za načrtovanje in izberite nenačrtovan delovni nalog, ki ga želite načrtovati.

   1. Izberite režo, ki je na voljo za vir, ki ga želite načrtovati.

   2. Držite tipko Shift ter hkrati kliknite in povlecite, da označite trajanje, ki ga želite načrtovati.

   3. Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete delovni nalog, ki ga želite načrtovati v časovnem okvirju. Na tem zaslonu lahko ustvarite tudi nov delovni nalog tako, da v spodnjem levem kotu kliknete Novo.

Razporejanje delovnega naloga z možnostjo rezervacije

 1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Delovni nalogi.

 2. Na seznamu izberite delovni nalog ali kliknite številko delovnega naloga.

 3. V ukazni vrstici kliknite Rezerviraj.

 4. Izberite med priporočenimi viri in nato kliknite Rezerviraj in zapri.

  Opomba

  Prav tako lahko uporabite filter za iskanje drugih virov.

Načrtovanje delovnega naloga s pomočnikom za načrtovanje

 1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Delovni nalogi.

 2. Na seznamu izberite delovni nalog ali kliknite številko delovnega naloga.

 3. V ukazni vrstici kliknite Pomočnik za načrtovanje.

 4. Ko se pomočnik za načrtovanje odpre, izberite omejitve, ki jih boste uporabili pri poizvedbi v sistemu za iskanje razpoložljivih virov in možnosti časovnih okvirjev.

  • Trajanje: Vzeto iz predvidenega trajanja opravljanja delovnega naloga, ki temelji na dogodkih.

  • Omejitev polmera: Izbor polmera za razpoložljive vire. To sledi privzetim nastavitvam Field Service.

  • Začetni in končni dan: Izbor obsega datumov. To temelji na poljih v oknu za datum na delovnem nalogu.

Znova dodelite in načrtujte delovni nalog

 • Na plošči za načrtovanje izberite delovni nalog in ga povlecite v nov časovni okvir ali vir.

Nedokončane delovne naloge prerazporedite na prihodnji dan

 • Kliknite meni Dejavnosti in nato izberite Rezervacijo premakni na naslednji dan.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Ustvarjanje delovnega naloga
Pošiljanje in odobritev zahtev za prosti čas
Konfiguracija plošče za načrtovanje
Uporabniški vodnik