Prednostno obravnavanje delovnih nalogov (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Zapisi prednosti vam omogočajo, da določite prednost delovnih nalogov. Prav tako lahko za vsako vrednost prednosti dodelite barvo po meri, ki bo prikazana v obrisu časovnega okvira rezervacije vira na plošči za načrtovanje. To odpraviteljem omogoča, da med upravljanjem urnika posle že na pogled ločijo po prednosti.

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo, nato izberite Prednosti.

  2. Na zaslonu Dejavne prednosti v zgornjem levem kotu kliknite +Novo.

  3. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke, nato kliknite Shrani.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Nastavitev področij
Ustvarjanje delovnega naloga
Ustvarjanje vrst delovnega naloga
Nastavitev podstanj delovnega naloga
Nastavitev časovnih skupin
Nastavitev vrst storitvenih opravil
Konfiguracija vrst dogodkov
Uporabniški vodnik