Nastavitev kategorij virov, ki jih je mogoče rezervirati (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Kategorije virov, ki jih je mogoče rezervirati, omogočajo združevanje virov, ki jih je mogoče rezervirati, glede na vrsto. Ustvarite lahko na primer kategorije, kot so »tehnik«, »nadzornik«, »podpogodbenik«, »vozila« ali »oprema«.

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo, nato izberite Kategorije virov, ki jih je mogoče rezervirati.

  2. Na zaslonu Dejavne kategorije virov v zgornjem levem kotu kliknite +Novo.

  3. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke, nato kliknite Shrani.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Nastavitev virov, ki jih je mogoče rezervirati
Nastavitev plačilnih vrst virov
Nastavitev lastnosti
Uporabniški vodnik