Nastavite poštne številke in jih povežite s področji storitev (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Ustvarjanje zapisov o poštni številki in povezovanje teh zapisov s področji storitev kupcu omogoča, da je samodejno dodeljen področju storitve, ko je naslov kupca vnesen. Ko se uporabnik s tipko Tab pomakne izven polja za poštno številko v obrazcu za zapis kupca, sistem polje o področju storitve samodejno zapolni, če najde zadetek za poštno številko.

Poštne številke se lahko dodelijo področjem, ni pa nujno, da bo funkcija področij delovala.

Opomba

Več področjem ne more biti dodeljena ista poštna številka.

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo, nato izberite Poštne številke.

  2. Na zaslonu Poštne številke v zgornjem levem kotu kliknite +Novo.

    Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke, nato kliknite Shrani.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Nastavitev področij
Nastavitev pravil rezervacij
Nastavitev stanj rezervacij
Uporabniški vodnik