Nastavite podstanja naročilnic in tako natančneje sledite stanju naročilnic (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Naročilnice lahko ustvarite za sledenje elementom, ki jih naročite pri dobaviteljih. Zapis naročilnice ima vrednosti sistemskih stanj »Osnutek«, »Poslano«, »Preklicano«, »Izdelki prejeti« in »Zaračunano«. Izbirno lahko ustvarite eno ali več vrednosti podstanj za vsako vrednost sistemskega stanja, kar omogoča natančnejše sledenje stanju naročilnice v skladu z vašimi poslovnimi praksami.

Za sistemsko stanje »Poslano« lahko na primer ustvarite vrednosti podstanj »Čaka na potrditev dobavitelja« in »Na poti v skladišče«.

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo in nato izberite Podstanja naročilnic.

  2. Na zaslonu Dejavna podstanja naročilnic v zgornjem levem kotu kliknite Novo.

  3. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke, nato kliknite Shrani.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Ustvarjanje naročilnice
Ogled zaloge izdelka
Uporabniški vodnik