Nastavitev vrst storitvenih opravil (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Vrste storitvenih opravil v storitvi Dynamics 365 for Field Service se uporabljajo za opredelitev »vrst« storitvenih opravil, ki jih boste vključili v vrste dogodkov in delovne naloge, izvajajo pa jih posredniki na terenu na mestu storitve. Storitvenim opravilom lahko dodelite trajanje, ki se doda trajanju opravljanja delovnega naloga.

Storitvena opravila se uporabljajo pri ustvarjanju korakov postopka, ali kontrolnega seznama, po katerih posredniki na terenu opravljajo delovni nalog, in jih je mogoče dodati ročno ali s povezovanjem vrste dogodka s posameznim delovnim nalogom.

Ustvarjanje več storitvenih opravil je dober način za vodenje posrednika na terenu skozi postopek delovnega naloga. Na delovnem nalogu za zamenjavo kompresorja v hladilniku je lahko na seznamu vrst storitvenih opravil navedenih pet pomembnih korakov v postopku. Posrednik na terenu lahko vsako opravilo označi kot dokončano.

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo, nato izberite Vrsta storitvenega opravila.

  2. Na zaslonu Vrsta storitvenega opravila v zgornjem levem kotu kliknite +Novo.

    Opravilu dodelite Predvideno trajanje.

  3. V polje Opis lahko dodate dodatno besedilo z opisom opravila.

  4. Kliknite Shrani.

  5. V razdelek Opombe vnesite dodatne opombe glede opravila.

Glejte tudi

Pregled storitve Dynamics 365 for Field Service
Konfiguracija vrst dogodkov
Ustvarjanje vrst delovnega naloga
Ustvarjanje delovnega naloga
Določanje prednosti
Nastavitev podstanj delovnega naloga
Nastavitev časovnih skupin
Uporabniški vodnik