Nastavitev kod davkov (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Nastavite kode davkov v storitvi Dynamics 365 for Field Service in določite, koliko davka boste uporabili za svoje izdelke, pogodbe in storitve.

Vsaka koda davka lahko vsebuje več podrejenih kod davka; v tem primeru bo davčna stopnja določena na podlagi skupnega števila vseh podrejenih davkov.

Če ima področje več kot eno vrsto davka, na primer državni in občinski davek, uporabite možnost Skupina davka, da združite več kod davkov v eno skupino.

Če ima na primer Kalifornija državni in občinski davek, se vaša skupina davka morda imenuje »Kalifornija, okrožje Alameda«. Skupina davka bo imela dve kodi davkov: eno za splošni državni davek v Kaliforniji in eno za lokalni davek v okrožju Alameda.

 1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo in nato izberite Kode davkov.

 2. Na zaslonu Dejavne kode davkov v zgornjem levem kotu kliknite +Novo.

 3. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke, nato kliknite Shrani.

 4. Če je možnost Deluj kot skupina davka nastavljena na Da, naredite naslednje:

  1. Pojdite v razdelek Podrobnosti kode davka in kliknite + Dodaj zapis podrobnosti kode davka.

  2. Določite Kodo davka.

  3. Če vladna agencija zaračunava davek na lokalni davek, nastavite možnost Davek na davek na Da.

   Kanadska vlada na primer zaračunava provincialni prometni davek (PST) in splošni prometni davek (GST). V tem primeru boste morali nastaviti možnost »davek na davek«.

   Če na primer delovni nalog skupno znaša 100 USD, se prva koda davka v skupini izračuna na osnovi 100 USD. Če je koda davka 5-odstotna, je skupni znesek zdaj 105 USD. Če je druga koda v skupini davka 10-odstotna in je označena kot »davek na davek«, se teh 10 % izračuna na osnovi 105 USD in ne 100 USD, kar je skupno 110 USD. A če ta druga koda ni označena kot »davek na davek«, se 10 % izračuna na osnovi zneska prvotnega delovnega naloga, torej na osnovi 100 USD.

  4. V polju Vrstni red vnesite vrstni red, ki naj ga sistem upošteva pri izračunu več kod davkov.

  5. Shranite Shrani.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Nastavitev pogodb s stranko
Nastavitev podstanj pogodbe
Nastavitev plačilnih pogojev
Uporabniški vodnik