Nastavite področja in tako razdelite področja storitev (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Področja se uporabljajo za razdelitev velikih območij storitev. Če je področje storitve dodeljeno zapisu računa storitve in je delovni nalog ustvarjen za ta račun storitve, bo delovni nalog podedoval področje storitve iz računa storitve. Ko načrtujete delovni nalog z uporabo pomočnika za načrtovanje, lahko filtrirate predlagane razpoložljive vire glede na vire, ki so dodeljeni istemu področju kot delovni nalog. Odpravitelji lahko z uporabo področij učinkoviteje upravljajo načrtovanje, ko upravljajo ploščo za načrtovanje.

Opomba

Če želite področje dodeliti viru, morate področju dodati vir. Več informacij: Nastavitev virov, ki jih je mogoče rezervirati

Ustvarjanje področja

 1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo, nato izberite Področja.

 2. Na zaslonu Vsa področja v zgornjem levem kotu kliknite +Novo.

 3. Vnesite svoje podatke:

  • Ime: Vnesite geografsko ime področja, na primer ime mesta, regije ali države.

  • Upravitelj: Vnesite ime uporabnika, ki upravlja to področje. Ta oseba običajno dodeljuje možne stranke prodajalcem.

  • Pomembno: Istega uporabnika ni mogoče dodeliti več področjem. Če želite uporabnika dodeliti širšemu območju (več kot enemu obstoječemu področju), ustvarite novo področje, ki vključuje obstoječa področja, ter uporabnika dodelite temu novemu področju.

  • Opis: Vnesite vse podrobnosti, ki jih želite vključiti za to področje, na primer »Področje prodaje, ustvarjeno za izobraževanje in usposabljanje«.

 4. Ko končate, v ukazni vrstici kliknite Shrani ali Shrani in zapri.

Dodeljevanje članov področjem

 1. Če želite člane dodeliti v področje prodaje, odprite področje in nato v levem podoknu v možnosti Splošno izberite Člani.

 2. Na vrhu zavihka Uporabniki kliknite Dodaj člane.

 3. V pogovornem oknu Poišči zapise izberite uporabnika in nato kliknite Dodaj.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Nastavitev poštnih številk
Nastavitev pravil rezervacij
Nastavitev stanj rezervacij
Uporabniški vodnik