Nastavitve izpolnitve

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Nastavitve izpolnitve so prilagodljive entitete, s katerimi lahko izberete, kako želite prikazati rezultate pomočnika za razporejanje – na primer v obliki preglednega urnega prikaza sestankov ali v obliki dopoldanskih in popoldanskih časovnih okvirov.

Pomočnik za razporejanje za prikaz rezultatov privzeto uporablja le razporede virov in najzgodnejši čas razpoložljivosti, npr. 10.39. Ko so nastavitve izpolnitve nastavljene na urni prikaz, je za isti vir prikazana razpoložljivost ob 11.00. Tako si lahko načrtovalec lažje ogleda in ugotovi razpoložljivost vira ter jo posreduje stranki.

Pregled

Nastavitve izpolnitve so sestavljene iz dveh funkcij: intervali in časovne skupine. Upoštevajte, da sta obe zasnovani za delo, ki se ga izvede v enem dnevu, ne za večdnevno delo.

Intervali

Intervali prikazujejo rezultate pomočnika za razporejanje v preglednih časovnih okvirih, s katerimi je določen začetni čas nadaljnjih rezervacij. Pri konfiguraciji na 30-minutne intervale pomočnik za razporejanje prikaže vir, ki je razpoložljiv ob 9.27, kot razpoložljiv ob 9.30, hkrati pa za začetni čas (čas prihoda) rezervira 9.30. To vključuje čas potovanja za zahteve in delovne naloge na lokaciji, kar pomeni, da se čas potovanja začne pred 9.30; vir na terenu bo na lokacijo prišel in delo začel ob 9.30.

Denimo, da frizerski salon želi termine nuditi na vsako uro – enourni intervali so namreč dobra ocena časa, ki ga potrebujejo za svoje delo, ki je običajno dosledno in predvidljivo. Hkrati pa je razporejanje enournih terminov enostavnejše tudi pri komunikaciji s strankami.

Časovne skupine

Časovne skupine načrtovalcem omogočajo, da s pomočnikom za razporejanje poiščejo in prikažejo rezultate v obliki časovnih okvirov. Tipični primeri so na primer dopoldanski, popoldanski, nočni in dvourni časovni okviri. Za razliko od intervalov pri časovnih skupinah začetni čas nadaljnjih rezervacij ni določen. Časovne skupine organizirajo rezultate, vendar ne spremenijo začetnega časa/časa prihoda, navedenega v razporedu tistega vira.

Ko ustvarite časovno skupino za dopoldanski čas (8.00–12.00), pomočnik za razporejanje prikaže najzgodnejšo razpoložljivost vira znotraj opredeljenega časovnega okvira. Za rezultate bo prikazan seznam virov, ki lahko začnejo ob 8.32, 9.07 in 11.23; rezultati se bodo pojavili znotraj »dopoldanske« časovne skupine, saj začetni časi spadajo v časovno skupino od 8.00 do 12.00.

Denimo, da želi podjetje, ki se ukvarja s storitvami ogrevanja in hlajenja, namestitve klimatskih naprav porazdeliti na dopoldanske (8.00–12.00) in popoldanske (13.00–17.00) časovne okvire, z enournim vmesnim odmorom za malico. Ker so namestitve odvisne od več spremenljivk, zanje načrtovalci ne želijo določiti točnega časa; strankam bi raje sporočili dopoldanski ali popoldanski časovni okvir, v katerem bi viri prišli in začeli namestitev.

Intervale in časovne skupine lahko združite in ponudite vnaprej določene intervale znotraj vnaprej določenega časovnega okvira, npr. združite enourne termine znotraj dopoldanskih in popoldanskih skupin. To omogoča načrtovalcu, da najprej ugotovi, ali stranki bolj ustreza dopoldanski ali popoldanski čas, in ji nato šele ponudi termin. To še dodatno poenostavi izkušnjo načrtovalca in komunikacijo s stranko.

V naslednjih razdelkih so na voljo navodila o tem, kako nastavite intervale in časovne skupine ter jih hkrati uporabite. Upoštevajte, da za to potrebujete rešitev Universal Resource Scheduling različice 3.1+.

Nastavitev intervalov

Za nastavitev intervalov so obvezni naslednji koraki:

 • Ustvarite nastavitev izpolnitve.
 • Povežite nastavitve izpolnitve z zahtevo.
 • Rezervirajte zahteve s pomočnikom za razporejanje.

Ustvarjanje nastavitev izpolnitve

 1. Pomaknite se na možnost Universal Resource Scheduling > Nastavitve izpolnitve > +Novo. Vnesite in shranite ime.

Posnetek zaslona vrstice za krmarjenje

 1. Pomaknite se na zavihek Interval.

Posnetek zaslona nastavitev izpolnitve v levem podoknu za krmarjenje

 1. Vnesite trajanje za Interval. To je čas trajanja med razpoložljivimi časovnimi okviri. Tipični primeri so na primer 30 minut, 45 minut, 1 ura in 2 uri.

 2. Vnesite čas za Začetek intervalov, s katerim določite začetek intervala. Če je ta možnost nastavljena na 00.00, so na voljo možnosti 00.00, 00.30, 1.00 in tako dalje; vendar so rezultati odvisni tudi od razpoložljivosti in delovnih ur vira. Če ne izpolnite polja, se bo interval začel ob začetku iskanja. Če ste interval na primer nastavili na 30 minut in pustili polje »Začetek intervala« prazno ter nato poskusili izvesti rezervacijo ob 11.13, bodo kot časovni okviri na voljo 11.13, 11.43, 12.13 in tako dalje.

 3. Vnesite število možnosti za Rezultati na interval. S tem določite, koliko možnosti bo načrtovalec prejel za posamezni interval. Če polje pustite prazno, bo privzeto nastavljeno število 1.

  Vrednost rezultatov na interval določa, koliko možnosti se bo pri rezultatih pomočnika za razporejanje prikazalo za poljuben časovni okvir. Če je torej ob 9.30 na voljo 85 virov in je vrednost rezultatov na interval nastavljena na 85, bodo prikazani vsi viri. Če je vrednost rezultatov na interval nastavljena na 5, bo prikazanih le 5 najustreznejših virov.

 4. Shranite in zaprite.

Povezava nastavitve izpolnitve z zahtevo

Pomaknite se do zahteve, ki jo želite razporediti, in določite nastavitev izpolnitve.

Posnetek zaslona iskanja nastavitve izpolnitve za zahtevo

Povežete lahko tudi nastavitev izpolnitve prek entitete skupine zahtev, kot je prikazano na spodnjem posnetku zaslona:

Posnetek zaslona iskanja nastavitve izpolnitve iz kontrolnika skupine zahtev

Rezervacija zahteve s pomočnikom za razporejanje

Na traku zahteve izberite Rezerviraj. Upoštevajte, da se začetni časi v pomočniku za razporejanje prikažejo v 30-minutnih intervalih.

Posnetek zaslona intervalov nastavitve izpolnitve in povezanih začetnih časov pomočnika za razporejanje

V primerih upravljanja dela na terenu, pri katerem viri vsak dan opravijo več terminov, je priporočen 15-minutni interval. S tem zagotovite najučinkovitejšo uporabo virov s poenostavljenimi začetnimi časi.

Nastavitev časovne skupine

Za nastavitev časovnih skupin so potrebni naslednji koraki:

 • Dodajte podrobnosti o časovni skupini k novi nastavitvi izpolnitve.
 • Določite nastavitev izpolnitve za zahtevo vira.
 • Rezervirajte zahteve s pomočnikom za razporejanje.

Dodajanje podrobnosti o časovni skupini k novi nastavitvi izpolnitve

 1. Pomaknite se na možnost Universal Resource Scheduling > Nastavitve izpolnitve > +Novo. Vnesite in shranite ime.

Posnetek zaslona nastavitve izpolnitve v levem podoknu za krmarjenje

 1. Pomaknite se na zavihek Podrobnosti v zapisu nastavitve izpolnitve.

Posnetek zaslona dodajanja podrobnosti o časovni skupini k nastavitvi izpolnitve

 1. Izberite +Dodaj novo časovno skupino.

 2. V polja dodajte naslednje podatke:

  • Ime – na primer »Morning«
  • Začetni čas – 8.00
  • Končni čas – 12.00

Posnetek zaslona zapisa podrobnosti o časovni skupini

Druga časovna skupina je lahko na primer »afternoon«, med 13.00 in 17.00 (čas med 12.00 in 13.00 ostane nerazpoložljiv in je predviden za malico).

Posnetek zaslona podrobnosti o drugi časovni skupini: ena za dopoldanski, druga pa za popoldanski čas

Določanje nastavitev izpolnitve za zahtevo vira

Pomaknite se do zahteve vira, ki jo želite razporediti, in določite nastavitev izpolnitve.

Posnetek zaslona iskanja nastavitve izpolnitve za zahtevo

Rezervacija zahteve s pomočnikom za razporejanje

Pomaknite se do zahteve vira. Izberite Rezerviraj v meniju traku, da zaženete pomočnika za razporejanje.

V rezultatih pomočnika za razporejanje je prikazan stolpec z začetnimi in končnimi časi povezane časovne skupine. Rezultate je mogoče razvrstiti.

Posnetek zaslona časovnih skupin, navedenih v rezultatih pomočnika za razporejanje

Če načrtovalci z desno tipko miške kliknejo glavo stolpca, lahko združijo podrobnosti o časovni skupini glede na čas (tako, da izberejo možnost »Združi«). To je priročno, ko se želite osredotočiti na določen časovni okvir, ki ustreza stranki.

Posnetek zaslona združevanja rezultatov pomočnika za razporejanje glede na časovne skupine

Posnetek zaslona združevanja podrobnosti o časovni skupini

Opomba

S podrobnostmi o časovni skupini zagotovite, da začetni čas rezervacije spada v časovni obseg med začetnim in končnim časom časovne skupine; vendar pa je končni čas lahko tudi zunaj tega časovnega obsega. Na prejšnjem posnetku zaslona je vir, ki je razpoložljiv ob 11.59, prikazan v »dopoldanski« časovni skupini, trajanje rezervacije pa se bo podaljšalo v časovno skupino malice/popoldanskega časa.

Hkratna uporaba intervalov in časovnih skupin

K posamezni nastavitvi izpolnitve lahko hkrati dodate interval in časovno skupino, vendar morate pri tem nujno upoštevati nekaj stvari.

Posnetek zaslona hkratne uporabe intervalov in podrobnosti o časovni skupini za spreminjanje rezultatov pomočnika za razporejanje

 • Kadar hkrati uporabljate interval in časovno skupino, ne morete dodati vrednosti za Začetek intervala. Interval se bo začel ob času najzgodnejše časovne skupine.

 • Če je možnost Ponastavi interval glede na podrobnost o časovni skupini nastavljena na Da, se bodo intervali ponastavili, če se bo nova podrobnost o časovni skupini prekrivala z intervalom.

  Oglejte si ta primer:

  Tradicionalno podjetje termine ponuja vsakih 90 minut, zato so intervali nastavljeni na 90 minut. Poleg tega so razdeljeni na dopoldanske in popoldanske časovne skupine od 8.00 do 12.00 oziroma od 13.00 do 17.00, z vmesnim enournim odmorom za malico. Za to podjetje so torej uporabni tako intervali kot tudi časovne skupine.

  • Če je možnost Ponastavi interval glede na podrobnost o časovni skupini nastavljena na Ne, bodo termini naslednji:

   8.00, 9.30, 11.00 (12.30 je rezerviran za malico), 14.00 in 15.30.

  • Če je možnost Ponastavi interval glede na podrobnost o časovni skupini nastavljena na Da, bodo termini naslednji:

   8.00, 9.30, 11.00, (12.30 je rezerviran za malico), 13.00 (ponastavitev za podrobnost o naslednji časovni skupini), 14.30 in 16.00.

Opombe glede konfiguracije

 • Intervale je mogoče nastaviti tudi za skupine zahtev. Vse zahteve v določeni skupini zahtev bodo podedovale enake nastavitve izpolnitve. Entiteta nastavitev izpolnitve je bila prvotno imenovana »časovne skupine«, torej je bilo dejansko ime sheme za to entiteto msdyn_timegroup, čeprav je bilo prikazano ime Nastavitve izpolnitve.

 • Podrobnosti o časovni skupini so združljive samo za posamezne zahteve.

 • Nastavitve izpolnitve veljajo za zahteve na lokaciji in za zahteve, pri katerih lokacija ni znana.

 • V entiteti rezervacije je tudi atribut »Izbrana podrobnost o časovni skupini« (msdyn_timegroupdetailselected), ki kaže na entiteto podrobnosti o časovni skupini. Ta vrednost se izpolni samodejno, ko rezervacijo ustvarite s pomočnikom za razporejanje. Če je zahteva razporejena in rezultati spadajo v časovno skupino »9.00–12.00«, bo rezervacija, ustvarjena s pomočnikom za razporejanje, v polju izbrana podrobnost o časovni skupini imela vrednost »9.00–12.00«.

 • Čas v možnosti Začetek intervalov je odvisen od časovnega pasu koledarja zahtev, ko je sprožen iz zahteve; pri sprožitvi prek plošče razporeda pa je odvisen od časovnega pasu uporabnika.

Podprte in nepodprte funkcije

V rešitvi Universal Resource Scheduling (URS) različice 3.1 bodo nekatere funkcije delovale pri razporejanju tako posameznih zahtev kot skupin zahtev, nekatere funkcije pa ne bodo delovale za oboje. Upoštevajte spodnjo tabelo.

Funkcija nastavitve izpolnitve Združljivo z razporejanjem posamezne zahteve? Združljivo z razporejanjem skupine zahtev?
Ogled rezultatov po intervalih Da Da
Spremembe intervalov na plošči razporeda Da Da
Spremembe rezultatov za interval na plošči razporeda Da Da
Rezultati na interval Da Da
Začetek intervalov Da Da
Prikaz rezultatov glede na podrobnost o časovni skupini Da Ne
Ponastavitev intervalov glede na podrobnosti o časovni skupini Da Ni na voljo
Prikaz prvih X rezultatov glede na podrobnost o časovni skupini Da Ni na voljo
Skrivanje časa rezervacije Da (podrobnost o časovni skupini) Ni na voljo

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Ustvarjanje delovnega naloga
Ustvarjanje vrst delovnega naloga
Nastavitev podstanj delovnega naloga
Nastavitev vrst storitvenih opravil
Konfiguracija vrst dogodkov
Določanje prednosti
Uporabniški vodnik