Nastavitev časovnih skupin za razporejanje (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Določite časovne skupine, sestavljene iz več časovnih okvirov, ki bodo uporabljene pri razporejanju v storitvi Dynamics 365 for Field Service.

Pomočnik za načrtovanje bo rezultatom iskanja dodal začetni in končni čas časovne skupine. Tako lahko uporabnik združi rezultate glede na časovno skupino.

Časovne skupine se shranijo na podlagi časovnega pasu uporabnika, ki ustvari zapis časovne skupine. Če ima vaša organizacija uporabnike v različnih časovnih pasovih (na primer tihomorski in vzhodni standardni čas) in ustvarite časovne skupine, kot so na primer:

 • 9.00 do 12.00

 • 12.00 do 17.00

Nato poskrbite, da boste te časovne skupine ustvarili za posamezen časovni pas, saj so časovne skupine prilagojene glede na časovni pas.

 1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo in nato izberite Časovne skupine.

 2. Na zaslonu Dejavne časovne skupine v zgornjem levem kotu kliknite +Novo.

 3. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke, nato kliknite Shrani.

  • Določite najboljše rezultate časovne skupine, ki bodo prikazani v pomočniku za načrtovanje. Če ste jih na primer nastavili 5, bo prikazanih 5 najboljših rezultatov za določen časovni blok. Vrh se določi na podlagi najkrajšega časa potovanja. Če so nastavljeni na 0 (nič), bodo prikazani vsi rezultati.

  • Možnost Skrij čas rezervacije v pomočniku za načrtovanje nastavite na Da ali Ne. Če je nastavljena na »Ne«, ta polja v rezultatih pomočnika za načrtovanje ne bodo vidna: začetni čas, predviden čas prihoda in končni čas.

 4. V razdelku Podrobnosti kliknite +Dodaj zapis podrobnosti časovne skupine.

  • Imenujte skupino in nastavite začetni in končni čas.

  • Kliknite Shrani in zapri.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Ustvarjanje delovnega naloga
Ustvarjanje vrst delovnega naloga
Nastavitev podstanj delovnega naloga
Nastavitev vrst storitvenih opravil
Konfiguracija vrst dogodkov
Določanje prednosti
Uporabniški vodnik