Funkcija samodejnega geokodiranja omogoča izračun predvidenega časa potovanja (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

V rešitvi Dynamics 365 for Customer Engagement za Field Service je pomembno, da geokodirate posamezni storitveni zapis kupca z vrednostmi zemljepisne širine in dolžine, da pri ustvarjenih delovnih nalogih za določeno mesto storitve delovni nalog podeduje koordinate, sistem pa lahko izračuna predvideni čas potovanja, ko poskušate načrtovati delovni nalog za vir.

Ko omogočite sistemske nastavitve samodejnega geokodiranja, bo sistem poskušal samodejno dodati primerne vrednosti zemljepisne širine in dolžine glede na naslov kupca.

Pomembno

Če želite uporabljati funkcijo rezervacij plošče za načrtovanje, geokodiranje in lokacijske storitve, morate vklopiti zemljevide.

 1. V glavnem meniju kliknite Razporejanje virov > Skrbništvo.
 2. Kliknite Parametri razporejanja.
 3. Odprite zapis in se pomaknite navzdol do razdelka Optimizacija razporejanja virov.
 4. V polju Vzpostavi povezavo z zemljevidi izberite Da.
 5. Sprejmite pogoje in shranite zapis.

Omogočanje samodejnega geokodiranja

 1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo, nato izberite Nastavitve rešitve Field Service.

 2. V razdelku Drugo pojdite na Samodejno geokodiranje naslovov in nato izberite Da.

 3. Kliknite gumb Shrani v spodnjem desnem kotu.

Geokodiranje naslova na delovnem nalogu

 1. Odprite delovni nalog.

 2. Prepričajte se, da je na delovnem nalogu točen naslov.

 3. V zgornji ukazni vrstici kliknite Geokodiraj.

 4. V pogovornem oknu z zemljevidom se prepričajte, da imate pravilen naslov, nato kliknite Spremeni. Več informacij: Ustvarjanje delovnega naloga

Geokodiranje naslova zapisa kupca

 1. Odprite zapis kupca

 2. Prepričajte se, da ima kupec točen naslov.

 3. Če želite geokodirati naslov kupca, v zgornji ukazni vrstici kliknite gumb Več ukazov in nato izberite Geokodiraj.

 4. V pogovornem oknu z zemljevidom se prepričajte, da imate pravilen naslov, nato kliknite Spremeni. Več informacij: Delo s kupci in stiki

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Customer Engagement for Field Service
Namesti
Konfiguracija privzetih nastavitev
Ogled uporabniških računov in varnostnih vlog
Uporabniški vodnik
Razširite dejanja storitve Universal Resource Scheduling za uporabo vašega izbranega ponudnika geoprostorskih podatkov