Najboljše prakse za nove in obstoječe KPI-je v rešitvi Gamification

Rešitev Dynamics 365 - Gamification po namestitvi že vsebuje nekaj privzetih KPI-jev. Če želite več informacij o tem, kako rešitev Gamification namestite v Dynamics 365 (online), glejte Namestitev in konfiguracija rešitve Gamification v Dynamics 365 (v spletu).

Vse privzete KPI-je lahko v skladu s potrebami organizacije urejate ali odstranite. Več informacij: Konfiguriranje KPI-jev za Gamification v Dynamics 365 (v spletu)

Praktični scenariji s KPI-ji

Spodbudite svoje agente k ustvarjanju novih možnih strank in priložnosti, izkoristite potencial ekip pri delu s strankami ali jim pomagajte pri reševanju težav.

Na podlagi podatkov primerka Dynamics 365 (online) lahko na več načinov ustvarite uporabne KPI-je. Na podlagi spodnjih primerov lahko dobite nekaj idej in jih prilagodite potrebam podjetja in igre.

Na forumu skupnosti uporabnikov storitve Dynamics nam sporočite, kateri KPI-ji se vam zdijo bolj ali manj primerni.

Ime KPI-ja Konfiguracija KPI-ja Scenarij poslovanja
Sestanki 5 točk za vsak ustvarjen sestanek - Pridobivanje možnih strank
- Prodaja na terenu
Opravljeni klici 2 točki za vsak uspešen klic z možnim kupcem/stranko - Pridobivanje možnih strank
- Prodaja v podjetju
- Storitve za stranke
Razrešeni primeri 20 točk za vsak razrešen primer v Dynamics 365 (online) - Storitve za stranke
Poslana e-pošta 1 točka za vsako e-poštno sporočilo, poslano možni stranki - Pridobivanje možnih strank
- Prodaja v podjetju
- Storitve za stranke
Ustvarjene možne stranke 10 točk za vsak nov zapis možne stranke, ustvarjen v Dynamics 365 (online) - Pridobivanje možnih strank
- Prodaja v podjetju
Ustvarjene priložnosti 20 točk za vsako novo priložnost, ustvarjeno v Dynamics 365 (online) - Pridobivanje možnih strank
- Prodaja na terenu
Dodan prodajni lijak 1 točka za vsakih 1000 USD morebitnega prihodka, dodanega v prodajni lijak - Prodaja v podjetju
- Prodaja na terenu
Pridobljeni prihodki 3 točke za vsakih 1000 USD potrjenega prihodka - Prodaja v podjetju
- Prodaja na terenu
Dokončana opravila 10 točk za vsako dokončano opravilo v Dynamics 365 (online) - Storitve za stranke

Nasvet

  • Poglejte primerljiva obdobja (prejšnji mesec/četrtletje/isto obdobje v prejšnjem letu) in ocenite povprečno uspešnost KPI-jev ter prilagodite točke in rezultate v skladu s potrebami poslovanja.
  • Čeprav se v Dynamics 365 (online) to ne pozna, lahko kateri koli KPI (zlasti KPI-je prihodkov) v rešitvi Gamification nastavite kot KPI kvote. V tem primeru gre lahko za dejanski rezultat glede na kvoto ali pa agenti navedejo svoje kvote kot napovedi, pri čemer je dejanski merjeni KPI nato natančnost napovedi.
  • Veliko KPI-jev so popolnoma prilagojeni tako, da temeljijo na višjih stopnjah dejavnosti, predstavljenih v entitetah po meri, ali standardnih entitetah, ki so bile prilagojene tako, da ustrezajo zahtevam posamezne organizacije.
  • Vključite pa lahko tudi zabavne KPI-je. V nekaterih primerih se katere od pomembnih dejavnosti v Dynamics 365 (online) ne spremljajo. Te KPI-je lahko prištejete v obliki dodatnih točk tako, da uporabite Excel in funkcijo točkovanja v programu Excel. Tako lahko na primer nagradite zaposlene, ki namesto avtomobila za prevoz na delo uporabijo kolo. Več informacij: Posodobitev rezultatov iger v rešitvi Gamification s točkovanjem v programu Excel

Glejte tudi

Pregled za nadzornike in vodje igre v rešitvi Gamification
Konfiguriranje KPI-jev za Gamification v Dynamics 365 (v spletu)
Posodobitev rezultatov iger v rešitvi Gamification s točkovanjem v programu Excel
Nastavitev in izvajanje iger v rešitvi Gamification