Konfiguriranje KPI-jev za rešitev Gamification v storitvi Dynamics 365 (online)

Rezultati in dosežki v igrah temeljijo na KPI-jih, ki jih določite v rešitvi Gamification. Postopek je sestavljen iz dveh korakov: najprej v programu Dynamics 365 (online) uporabnik z varnostno vlogo vodje igre ustvari KPI-je. Nato uporabnik izbere in konfigurira KPI-je v storitvi Gamification, ko nastavlja novo igro.

Več informacij o tem, kako v rešitvi Gamification nastavite KPI-je: Nastavitev in izvajanje iger v rešitvi Gamification.
Osnovne informacije o KPI-jih: Koncepti rešitve Gamification, s katerimi se morate seznaniti pred začetkom uporabe.

Ustvarjanje KPI-jev v rešitvi Gamification

Pri nastavljanju igre morate v 2. koraku postopka nastavitve igre določiti KPI-je za igro.

KPI-ji, ki jih določite v storitvi Dynamics 365 (online), bodo na voljo, ko nastavite igro in se sinhronizirajo podatki iz storitve Dynamics 365 (online).

Konfiguriranje in urejanje KPI-jev v storitvi Dynamics 365 (online)

V storitvi Dynamics 365 (online) konfigurirajte podrobnosti KPI-jev, da jih boste lahko izbrali za novo tekmovanje v rešitvi Gamification. Ko namestite rešitev Gamification, se v sistemu ustvari nabor privzetih KPI-jev. Samo lastnik KPI-ja lahko spreminja njegove vrednosti. Če sistem ustvari KPI, ga je najprej treba dodeliti lastniku, preden bo mogoče spreminjati njegove vrednosti.

Na podlagi podatkov primerka Dynamics 365 (online) lahko na več načinov ustvarite uporabne KPI-je. Na podlagi naših primerov lahko dobite zamisli ter jih prilagodite potrebam podjetja in igre. Več informacij: Najboljše prakse za nove in obstoječe KPI-je v rešitvi Gamification

Konfiguriranje KPI-ja

 1. V Dynamics 365 (online) odprite Gamification > KPI-ji.

 2. V razdelku Aktivni KPI-ji kliknite KPI, ki ga želite konfigurirati.

  Za konfigurirane KPI-je bo prikazano stanje Nastavljeno, za KPI-je, ki še niso konfigurirani, pa stanje Ni nastavljeno.

 3. V razdelku Konfiguriranje parametrov za KPI-je za možnost Vrsta izberite vrsto predmeta, na katerem naj temelji KPI.

 4. Izberite, ali želite točke za zapis podeliti na podlagi atributa Znesek ali Število.

 5. Po želji lahko izberete Nastavitve razlike ter konfigurirate pogoj točkovanja za ta KPI, ki temelji na razliki med obema atributoma.

  Če želite na primer točke podeljevati igralcem, ki hitro razrešijo primere, lahko določite pogoj, ki upošteva vrednosti Ustvarjeno dne in Razreši po ter podeli točke, ko je razlika manjša od 300 minut (5 ur). Ko ustvarite KPI na osnovi zneska, lahko tudi določite, da se vrednost razlike uporabi kot znesek KPI-ja in se točke podelijo na podlagi dejanske vrednosti razlike.

 6. Določite, za katera datumska polja bodo dodeljene točke.

  Nasvet

  Pri izbiri datumskih polj bodite pozorni. Če uporabljate datumsko polje, ki se lahko spremeni večkrat na dan, na primer Spremenjeno dne ali Spremenil uporabnik, bodo dodeljene točke igralcu lahko odvzete in dodeljene drugemu ali pa se bo morda spremenil datum dodelitve točk.

  Denimo, da ustvarite KPI na podlagi entitete možne stranke, ki polje Spremenjeno dne uporablja kot polje za datum in polje Spremenil uporabnik kot polje, ki določa, kateremu uporabniku bodo dodeljene točke. Če uporabnik ustvari novo možno stranko v ponedeljek, bo sistem temu uporabniku točke dodelil v ponedeljek. Če je možna stranka v torek posodobljena, bo sistem odstranil uporabnikove točke s ponedeljka in jih premaknil na torek, s čimer se lahko spremeni število pridobljenih točk igralca v določenem igralnem obdobju.

  Če uporabljate sistemski posel, ki zapise možnih strank vsak dan posodobi prek sistemskega računa, bodo vse pridobljene točke igralcev po izvedbi posla odstranjene, ker bo sistem spremenil možno stranko. Enako načelo velja, kadar zapis možne stranke posodobi drug uporabnik.

  Temu se izognete z uporabo polja Vedenje točkovanja v razdelku Dodatne nastavitve točkovanja.

 7. Izberite, katerim uporabnikom bodo dodeljene točke za določen KPI.

  Če pritisnete tipko Ctrl, lahko izberete več uporabnikov.

 8. Če želite, lahko nastavite dodatni parameter poizvedbe za KPI tako, da ustvarite shranjeni pogled.

  Odprite možnost Napredno iskanje, izberite polja, ki jih želite filtrirati, in nato kliknite Shrani kot novi pogled. Potem lahko uredite KPI, izberete shranjeni pogled in nato kliknete Shrani, da uveljavite spremembe.

  Če želite na primer podeliti točke le za sestanke glede določenega izdelka, lahko v opis sestanka dodate ime izdelka in nato še parameter poizvedbe, da bo sestanek izbran za točkovanje le, če polje Opis vsebuje ime izdelka.

  Opomba

  Gamification ne podpira shranjenih pogledov s filtriranjem polja datuma ali pogledov, ki vsebujejo povezane entitete v filtrih ali stolpcih.

 9. Po želji izberite možnost Vedenje točkovanja v razdelku Dodatne nastavitve točkovanja. Privzeto (če ni izbrano nobeno potrditveno polje) so točke vedno dodeljujejo glede na trenutno stanje zapisa. To lahko prilagodite tako, da izberete eno ali več od naslednjih možnosti:

  • Ohrani rezultate, ko je zapis izbrisan: ko je izbrisan zapis, ki ga uporablja KPI, se osvojene točke ne odstranijo iz igralčevega rezultata.

  • Ohrani rezultate, ko zapis ni več veljaven: ko je na primer KPI konfiguriran na osnovi shranjenega pogleda, ki je rezultate dodeljeval samo zapisom s stanjem Končano. Čez nekaj časa potek dela končane zapise samodejno prestavi v stanje Arhivirano. Če je ta možnost potrjena, bo ohranil rezultate za te zapise.

  • Ohrani rezultate, ko je ta zapis dodeljen drugemu igralcu: ko je zapis dodeljen drugemu uporabniku v storitvi Dynamics 365 (online), bodo točke ostale pri igralcu, ki jih je prvotno osvojil.

  • Ohrani začetne rezultate: rezultati se dodelijo na osnovi vrednosti, ki so bile prvotno navedene v zapisu, ki ga uporablja KPI. Če na primer podeljujete točke za morebiten prihodek ali napovedan prihodek, se rezultat ne spremeni, ko je napoved prihodka v zapisu posodobljena.

  Svarilo

  Če uredite KPI, ki uporablja vedenje točkovanja po meri, ki je že uporabljeno v aktivni igri, bodo odstranjene vse točke, povezane z izbranimi možnostmi vedenja.

 10. Po želji lahko nastavite Točkovanje glede na čas v razdelku Dodatne nastavitve točkovanja. Privzeto se KPI-ji točkujejo ves dan in vse dni v tednu. Določite lahko ure in dni, ko naj se KPI točkuje.

 11. Kliknite Shrani, da uporabite konfiguracijo.

Naslednji koraki

Ko končate nastavitev vseh obveznih KPI-jev, bo program Dynamics 365 (online) ob začetku igre sinhroniziral podatke v Gamification.

Če želite KPI točkovati ročno, lahko uporabite točkovanje v programu Excel. Več informacij: Posodobitev rezultatov iger v rešitvi Gamification s točkovanjem v programu Excel

Urejanje KPI-ja

 1. V Dynamics 365 (online) odprite Gamification > KPI-ji.

 2. Kliknite KPI, ki ga želite urediti.

 3. V razdelku Parametri za KPI-je kliknite Uredi.

 4. Spremenite parametre za KPI v skladu s svojimi potrebami.

 5. Kliknite Shrani, da uporabite spremembe.

Opomba

Preden lahko uredite KPI, ki je bil samodejno ustvarjen, ko je bila nameščena rešitev Gamification, mu morate dodeliti lastnika. Vrednosti KPI-ja lahko spremeni samo lastnik KPI-ja.

Glejte tudi

Pregled za nadzornike in vodje igre v rešitvi Gamification
Nastavitev in izvajanje iger v rešitvi Gamification