Koncepti rešitve Gamification, s katerimi se morate seznaniti pred začetkom uporabe

Tukaj je nekaj osnovnih smernic za modele igre, ključne kazalnike učinkovitosti (KPI-je), nagrade, dobitke, ekipe, položaje igralcev in še več. Seznanite se s temi koncepti, da lahko ustvarite igre, ki najbolje ustrezajo vašemu podjetju.

Modeli igre in športne teme

V rešitvi Dynamics 365 - Gamification so na voljo trije modeli igre: fantazijske ekipe, fiksne ekipe in model brez ekip. Prav tako imate na voljo možnost ustvarjanja projekcije lestvice, ki jo lahko prikazujete na zaslonu v pisarni. Za opise modela igre preberite razdelek Izrazi, uporabljeni v rešitvi Gamification.

Več informacij: Nastavitev in izvajanje iger v rešitvi Gamification

Položaji igralcev

Večina ekip ima svoje najboljše igralce in vaši igralci so jih verjetno že prepoznali. Priporočamo, da pri nastavljanju igre onemogočite možnost, da bi kdor koli na seznam igralcev v ekipi uvrstil vse svoje najboljše igralce.

Možnost Položaji igralcev omogoča združevanje naborov igralcev s podobnimi rezultati, cilji in izkušnjami. Predstavljajte si na primer, kako bi bilo to videti pri baseballu. Lahko na primer postavite enega od najboljših igralcev na položaj prve baze in druge najboljše igralce na drugo bazo, desno zunanje polje, položaj lovilca itd. Ko igralci sestavijo svoje ekipe, lahko vsak igralec kadar koli izbere enega igralca z vsakega možnega položaja igralca.

Nasvet

Premislite, kako bi lahko združili posameznike v ekipi – glede na kvoto, glede na to, kako dolgo so zaposleni v podjetju, uspešnost, raven izkušenj ali znanja ali druge dejavnike. Bolj kot vam uspe uravnotežiti igralne pogoje, da bo igra čim bolj pravična, bolj zabavno bo. Če uporabljate fiksne ekipe, lahko tudi igralci iz drugih fiksnih ekip tekmujejo eden proti drugemu.

Nadzorniki in vodje ekip: če želite več informacij o nastavljanju igre, glejte Nastavitev in izvajanje iger v rešitvi Gamification.

KPI-ji

Gamification lahko uporabi kateri koli KPI, ki se mu v Dynamics 365 (online) sledi kot podatkom za točkovanje v igri. Na primer:

 • Število opravljenih klicev

 • Odstotek dosežene prodajne kvote

 • Razrešene poizvedbe strank

 • Število novih priložnosti, ustvarjenih s trženjsko akcijo

Najbolje je slediti od trem do petim KPI-jem na igro, pri čemer se prepričajte, da ima vsak igralec KPI glede na katerega zbira točke, da zagotovite pravično tekmovanje. Uporabite lahko možnost Dejanske vrednosti ali Cilji.

Na primer, če vaša igra uporablja možnost Cilji, lahko nastavite KPI »število opravljenih klicev« in tedenske cilje na 20, 40, 60, 80 in 100 klicev. Igralci pridobijo eno točko za vsakih 20 klicev. Igralec, ki s nekem tednu opravi 72 klicev, dobi 60 točk za klice, igralec, ki opravi 30 klicev, pa dobi 20 točk.

Če uporabite možnost Dejanske vrednosti in podelite eno točko na klic, bodo igralci pridobili točke glede na točno število opravljenih klicev. Za 30 klicev bi tako pridobili 30 točk. Priporočamo, da za prve igre uporabite možnost Dejanske vrednosti. Cilji lahko igralce proti koncu igralnega obdobja spodbudijo, da se dodatno potrudijo za doseganje naslednjega cilja. V primeru padajočega KPI-ja, kjer si igralci prizadevajo za čim manjše število, npr. število preklicev ali število storitvenih dogodkov, uporabite možnost Cilji.

Premislite, katere KPI-je želite vključiti, kakšna bo njihova utež in s katerimi mejnimi vrednostmi jih želite povezati, da bo igra uravnotežena. Pri izbiri KPI-jev upoštevajte spodaj navedena dejstva:

 • Prepričajte se, da je izbrane KPI-je mogoče vključiti v poročila. Na primer, če želite uporabiti »vknjiženi prihodki novih strank« kot KPI, potrebujete način za določanje zaprte priložnosti kot nove ali obstoječe stranke v storitvi Dynamics 365 (online).

Če želite več informacij o določanju KPI-jev v storitvi Dynamics 365 (online), glejte Konfiguriranje KPI-jev za Gamification v Dynamics 365 (v spletu).

 • Izberite KPI-je, ki uravnotežijo igro, da zagotovite enakovredne možnosti za vse igralce. Na primer, če imate prodajne zastopnike z občutno višjimi kvotami od drugih zastopnikov, dobro premislite, preden uporabite KPI »vknjiženi prihodki«. Tisti z višjimi kvotami bodo verjetno sklepali veliko večje število poslov. Namesto tega za KPI raje uporabite »odstotek dosežene kvote«. Uporabite lahko tudi položaje igralcev in hendikepe za uravnoteženje igre. Več informacij: Položaji igralcev

 • Nastavite največje mejne vrednosti za cilje ali zgornjo mejo za dejanske vrednosti tako, da bodo nad povprečno, vendar ne izredno stopnjo. Recimo na primer, da je povprečni obseg posla v podjetju 25.000 USD in da ste nastavili mejne vrednosti za »vknjižen prihodek« na 10.000 USD, 25.000 USD, 50.000 USD, 100.000 USD in 200.000 USD. Če tako nekdo sklene posel za 200.000 USD, je njihovo pridobljeno število točk osemkrat večje od točk nekoga, ki sklene posel za 25.000 USD. Ta igralec bo najverjetneje vodilni v tekmovanju in bo drugim otežil možnosti za zmago. Namesto tega lahko nastavite mejne vrednosti na 10.000 USD, 25.000 USD, 35.000 USD, 50.000 USD in 75.000 USD. V tem primeru bi posameznik, ki sklene posel za 200.000 USD, dosegel najvišjo mejno vrednost 75.000 USD in pridobil trikrat večje število točk od točk nekoga, ki je sklenil posel za 25.000 USD. To je za to osebo še vedno dober tedenski rezultat, obenem pa ji niste omogočili, da bi se prebila tako daleč v ospredje, da je nihče ne bi mogel ujeti.

Več informacij: Nastavitev in izvajanje iger v rešitvi Gamification

Nagrade in dobitki

Pri vsakem pravem tekmovanju se podeli dobitke. Vrste nagrad in dobitkov, ki jih vključite v igro, določajo, na katere dejavnosti se bodo osredotočili vaši igralci. Za vsako izbrano nagrado dodelite denarne, dejanske dobitke ali nedenarne dobitke, kot je kosilo z izvršnim direktorjem ali dodaten prosti dan.

Tukaj so vrste nagrad, ki jih lahko uporabite za svojo igro:

 • Skupne točke: igralci, ki dosežejo največje število skupnih točk v igri za vse KPI-je.

 • Vodja ekipe: igralci, ki upravljajo ekipe in dosežejo največje število skupnih točk v igri za vse KPI-je.

 • KPI-ji: igralci, ki dosežejo največje število točk za en KPI v igri.

 • Položaj: igralci, ki dosežejo največje število točk za določen položaj v igri.

Če ste uporabiti fiksne ekipe, lahko namesto nagrad za vodje ekip uporabite nagrade za ekipe in nagrade za MPV ekipe. Če v igri niso uporabljene ekipe, nagrad za ekipe ni mogoče uporabiti. Za posamezno nagrado imate lahko enega zmagovalca ali pa podelite nagrade za do prvih deset mest.

Nasvet

Določite proračun za dobitke v igri. Razdelite ga za nagrade v igri glede na to, kako želite motivirati in spodbuditi svoje igralce. Drugi premisleki za nagrade:

 • Dobro je vključiti veliko število nagrad, ki jih je mogoče osvojiti na različne načine. Tako se lahko nekdo, ki mu je na določenem področju spodletelo, osredotoči na druge stvari. Če igralec na primer ugotovi, da ne more več osvojiti nagrade za najvišje število točk, vendar je še vedno med prvimi petimi igralci za določen prodajni KPI, lahko preusmeri svojo pozornost in obdrži motivacijo.
 • Če vaši KPI-ji veljajo za celotno ekipo, je zelo primerno določiti nagrado za najvišje število točk. Če pa ste igralce razporedili na položaje (glede na kvoto, vlogo ipd.), je bolje uporabiti nagrade za posamezne položaje. Tako zagotovite enake pogoje in vsakemu igralcu omogočite enako možnost za zmago.
 • Pomembno je, da dobitke povežete z vodji ekip. V nasprotnem primeru igralci ne bodo imeli spodbude za vpoklic ali zamenjavo igralcev in element medsebojne konkurence v igri bo izgubljen.
 • Glede na velikost svoje ekipe premislite o podeljevanju dobitkov za več mest (od prvega do desetega mesta).
 • Če uporabljate nagrade za posamezne položaje, upoštevajte, da morate podeliti nagrado za vsak uporabljen položaj. Če imate na primer igralce na prvi, drugi in tretji bazi, metalca in lovilca, dobite pet zmagovalcev.

Nagrade in dobitki se podelijo, ko zaključite končano igro.

Določite lahko tudi tedenske nagrade: Ustvarjanje tedenskih nagrad za spodbujanje igralcev in navijačev

Glejte tudi

Uporabite Gamification za vključevanje zaposlenih in izboljšanje njihove storilnosti
Nastavitev in izvajanje iger v rešitvi Gamification
Namestitev in konfiguracija rešitve Gamification v Dynamics 365 (v spletu)