Terminologija v rešitvi Gamification

V pomoč smo vam pripravili pojasnila izrazov, uporabljenih v rešitvi Dynamics 365 - Gamification.

Varnostne vloge

Varnostne vloge so dovoljenja, ki jih imajo posamezni uporabniki rešitve Gamification. Njihovo upravljanje poteka v programu Dynamics 365 for Customer Engagement.

Več informacij: Seznanite se z varnostnimi vlogami za Gamification

Nadzorniki

Nadzornik je v rešitvi Gamification obravnavan kot sodnik in je uporabnik z najvišjo stopnjo dovoljenj. Ker imajo nadzorniki vpogled v vse ekipe in igralce, ne morejo sodelovati v igrah. Gamification lahko ima več kot enega nadzornika.

Navijači

Navijači so zaposleni, katerih uspešnost se ne meri s KPI-ji igre. Navijač je npr. lahko izvršni vodja ekipe ali skrbnik ekipe.

Vodje igre

Vodje igre upravljajo igre, spodbujajo sodelovanje igralcev in navijačev, poskrbijo za skrbniška opravila, kot so tedensko obveščanje po e-pošti (ali morebiten vnos točk, če se KPI-ji točkujejo ročno). To je lahko npr. operativni vodja igralcev. Vodje iger se lahko izbirno udeležijo iger, ki jih ne upravljajo.

Igralci

Igralci so navedeni na seznamu za igro in si prizadevajo doseči poslovne cilje, izmerjene s KPI-ji, uporabljenimi v igri. Uporabnik je lahko v eni igri udeležen kot igralec in v drugi kot navijač. Igralec je lahko npr. prodajni zastopnik, ki zapre priložnosti, strokovnjak za servisiranje, ki razreši težave strank ali tržnik, ki s tekočimi oglaševalskimi akcijami privabi možne stranke.

Fantazijski šport

Vrsta spletne igre, v kateri igralci in navijači postanejo vodje fantazijskih ekip. Vodje ekip sestavijo fiktivne ekipe dejanskih igralcev, ki se med seboj pomerijo v okviru fiktivnih ekip. Točke, ki jih prejme ekipa, so seštevek točk, ki jih dosežejo posamezni igralci. V rešitvi Gamification se točke podelijo na podlagi doseženih KPI-jev in se običajno vnesejo neposredno iz programa Dynamics 365 for Customer Engagement.

Igra

V rešitvi Gamification se igre nastavijo in vodijo tako, da se v točkovanje pretvorijo KPI-ji, ki se jih spremlja drugje. Včasih se imenuje tudi »tekmovanje«. Obstaja več vrst iger:

  • Fantazijske ekipe: igralci lahko sestavijo svoje lastne fantazijske športne ekipe s člani svoje ekipe. Zaradi različnih funkcij za igralce, kot so sestavljanje ekip in nagrade za vodje ekip, je to daleč najbolj privlačen model igranja, ki ga ponuja Gamification. Možnosti izbire omogočajo tudi, da pri ustvarjanju igre izbirate med različnimi razpoložljivimi športnimi temami.

  • Fiksne ekipe: za bolj enostavno igranje lahko vodja igre nastavi ekipe, npr. Pisarna A in Pisarna B. Pri izbira tega modela igre morajo vodje nastaviti uravnovešene ekipe, da zagotovijo motiviranost igralcev. Če ena ekipa zelo zaostane za drugo, v kateri so njihovi nasprotniki najuspešnejši delavci, najverjetneje izgubi interes in preneha igrati.

  • Brez ekip: igralci tekmujejo individualno, pri čemer ne sestavljajo ekip. Tako preprosto je. Tekma mož na moža, zmagovalec je nagrajen.

Več informacij: Nastavitev in izvajanje iger v rešitvi Gamification

Gamification (koncept)

Koncept rešitve Gamification je uvesti elemente in načine igre v resno delovno okolje, da se med drugim spodbudi vključevanje in storilnost sodelavcev ali predstavlja dejavnosti in procese med njimi. Gamification temelji na naravni človeški želji po druženju, spretnosti, tekmovanju, dosežkih, altruizmu in zaključevanju začetega. Nagrade vključujejo točke, dosežke, značke, denarne nagrade, stvarne dobitke ali nedenarne ugodnosti v podjetju.

Objave BAM

Objave BAM so posebne objave v klepetalnici, s katerimi oznanite poseben dosežek, novo nagrado ali napredovanje. Te objave običajno pritegnejo več pozornosti, zato je priporočljivo, da jih uporabite, ko je to ustrezno. Izberete lahko eno od vnaprej določenih animacij, da bo vaša objava BAM na pogled še bolj privlačna.

Prenos prek TV-ja

Prenos prek TV-ja po internetni povezavi omogoča prikaz obvestil iz klepetalnice in lestvic rezultatov aktivnih iger na zaslonu ali TV-ju v vaši pisarni.

Več informacij: Upravljanje TV-jev za prikaz iger v rešitvi Gamification

Glejte tudi

Uporabite Gamification za vključevanje zaposlenih in izboljšanje njihove storilnosti
Pregled za nadzornike in vodje igre v rešitvi Gamification
Pregled za igralce in navijače v rešitvi Gamification