Nastavitev in izvajanje iger v rešitvi Gamification

Nadzorniki in vodje igre ustvarjajo in vodijo igre v rešitvi Dynamics 365 - Gamification za pretvorbo KPI-jev za Dynamics 365 for Customer Engagement v rezultate igre in s tem motiviranje zaposlenih za doseganje najboljših rezultatov. Igre lahko ustvarite kadar koli želite, njihov začetek pa načrtujete za poljuben čas.

Preden začnete nastavitev igre v rešitvi Gamification, se prepričajte, da so izpolnjene naslednje zahteve:

Nastavitev igre

Ko nadzornik ali vodja igre v rešitvi Gamification nastavi igro, ustvari podlago za prihajajoče tekmovanje.

Osnovne možnosti igre

Prvi korak postopka nastavitve igre je vnos osnovnih podatkov za igro, ki jo ustvarjate. V rešitvi Gamification odprite Igre > Nastavitev igre, da nastavite novo igro, ali možnost Igre > Igre, da uredite obstoječe igre.

Ustvarjanje nove igre

 1. Izberite poslovno enoto, za katero želite ustvariti igro. Poslovna enota predstavlja organizacijo Dynamics 365 for Customer Engagement (online). Več informacij: Namestitev in konfiguracija rešitve Gamification v Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

 2. Izpolnite polje Ime za igro.

 3. Izberite Model igre.
  Več informacij: Koncepti rešitve Gamification, s katerimi se morate seznaniti pred začetkom uporabe
  Več informacij o nastavitvi TV-ja za prenos: Upravljanje TV-jev za prikaz iger v rešitvi Gamification

 4. Izberite možnost Športna tema, ki jo želite uporabiti za igro.

 5. Določite, kako pogosto lahko igralci menjajo ekipe prek možnosti Pogostost sestavljanja ekipe. Najbolje je nastaviti tedensko pogostost sestavljanja ekipe, da igralcem omogočite prilagodljivost pri zamenjavi članov njihovih ekip, če so odstranjeni iz igre ali odsotni.

 6. Nastavite Datum začetka in Datum konca igre. Igre se izvajajo po tedenskem razporedu od ponedeljka do nedelje. Ustrezno nastavite datum začetka in konca, da preprečite igre, krajše od enega tedna.

  Nasvet

  Priporočamo, da trajanje igre nastavitev na najmanj dva meseca in največ šest mesecev, da se lahko igralci lahko kar najbolje vživijo v igro. Pri krajših igrah se uporabniki težje vživijo v igro, pri daljših pa ji težje sledijo.

 7. V glavi nastavitve igre kliknite 1 za pomik na naslednji korak.

Vrste KPI-jev in vlog uporabnikov

KPI-ji so ključni dejavniki iger. So metrike, ki temeljijo na podatkih storitve Customer Engagement, ki se samodejno sinhronizirajo v Gamification, ter podlaga za točke, ki jih dosežejo igralci. KPI-je treba nastaviti za tedenske cilje.

Nasvet

 • Za KPI-je uporabite opisna imena, da bodo igralci razumeli, kako lahko pridobijo točke.
 • Najbolje je ustvariti od tri do pet KPI-jev na igro. Če je KPI-jev preveč, se igralci osredotočijo le na nekaj metrik, druge pa zanemarijo. Vseeno pa je treba ustvariti zadostno število KPI-jev, da lahko igralci na vseh stopnjah prispevajo in dosežejo svoj cilj. Priporočljivo je, da vključite KPI-je na podlagi rezultatov in tudi vedenja. Primeri KPI-jev na podlagi rezultatov so znesek prihodka, odstotek kvote in zaključene prodaje. Metrike na podlagi vedenja vključujejo na primer število opravljenih klicev, število načrtovanih sestankov in število opravljenih predstavitev. Za svojo igro pa seveda lahko nastavite poljubno število KPI-jev.
 • Za KPI-je uporabite nizke številke. Podelite na primer eno točko za vsako novo možno stranko, in ne 100 točk za vsakih pet možnih strank, da razkorak med prvim in drugim mesto ne bo prevelik. Če bo igralce do naslednjega mesta ločilo preveliko število točk, bodo morda imeli občutek, da je zaostanek že prevelik.
 • Vnesite spodnje in zgornje meje za KPI-je, da preprečite, da bi lahko en sam zastopnik z dosežki občutno prehitel vse preostale igralce. Spodnje meje določajo najmanjše število, ki ga je treba doseči za KPI-je, da igralec pridobi točke. Zgornje meje določajo zgornjo omejitev za KPI-je pri ustvarjanju točk za igralce. Če za KPI, ki sledi telefonskim klicem, nastavite spodnjo mejo na 5 in zgornjo mejo na 50, morajo igralci opraviti vsaj 5 telefonskih klicev, da pridobijo točko. Zaradi zgornje meje pa bodo pridobili enako število točk za 80 klicev kot bi ga za 50 klicev. Spodnje in zgornje meje se z vsakim tednom igre ponastavijo. Več informacij o nastavitvi KPI-jev: Koncepti rešitve Gamification, s katerimi se morate seznaniti pred začetkom uporabe

Izbira KPI-ja

 1. V 2. koraku nastavitve igre izberite, ali želite za KPI-je v tej igri uporabiti možnost Dejanske vrednosti ali Cilji. Več informacij: Koncepti rešitve Gamification, s katerimi se morate seznaniti pred začetkom uporabe

 2. Izberite s seznama KPI-jev, ki so na voljo. KPI-je v programu Customer Engagement ustvari uporabnik, ki ima v programu Customer Engagement dodeljeno varnostno vlogo vodje igre. Ti uporabniki tudi prejmejo uporabniško vlogo vodje igre ob vpisu v rešitev Gamification. Več informacij: Konfiguracija KPI-jev za Gamification v Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

 3. Navedete lahko drugo ime za KPI (ki se uporablja v določeni igri).

 4. Izberite način za merjenje KPI-ja s seznama. Izbirate lahko Število, Prihodek ali znesek, Odstotek ali Odstotek kvote.

  Če v enem od KPI-jev izberete možnost Odstotek kvote, bo v postopek nastavitve igre dodan nov korak, kjer boste pozvani k določitvi kvote za vsakega igralca. Glede na izkušnje je ob uporabi možnosti Privzeto namesto možnosti Linearno lažje slediti igralcem.

 5. Določite, koliko točk prejmejo igralci, ko dosežejo KPI.

  Za nastavitev tedenskega cilja, ki ga igralec lahko doseže, ustvarite KPI in nato v 2. koraku postopka nastavitve igre spremenite besedo vsak v pri.

 6. Če želite, lahko za KPI nastavite vrednosti Spodnja meja in Zgornja meja.

 7. Ponovite zgornje korake za vse KPI-je, ki ste jih izbrali za igro.

 8. Za nekatere KPI-je lahko uporabite tudi točkovanje v programu Excel. Več informacij: Posodobitev rezultatov iger v rešitvi Gamification s točkovanjem v programu Excel

 9. V glavi nastavitve igre kliknite 2 za pomik na naslednji korak.

Pomembno

Ko odstranite KPI iz aktivne igre, mora uporabnik z varnostno vlogo vodje igre v programu Customer Engagement klikniti možnost Osveži podatke v Dynamics 365 for Customer Engagement (online) > Gamification > Nastavitve rešitve Gamification, da se posodobijo podatki, prikazani v programu Customer Engagement.

Kvote za igro

Če ste v 2. koraku postopka nastavitve igre ustvarili KPI Odstotek kvote, morate določiti kvote za igro za igralce. Če želite, lahko nastavite kvoto za vse igralce za vse ali posamezne KPI-je na enako vrednost.

Opomba

Nastavite lahko do štiri KPI-je s kvotami na igro.

Igralci in navijači

Na podlagi izbrane športne teme lahko zdaj dodelite igralce na položaje in nato izberete navijače za sodelovanje v igri.

Če želite dodeliti igralca na položaj, kliknite položaj in nato potrdite potrditveno polje pri uporabnikih, ki jih želite dodeliti na ta položaj.

Nasvet

Igralce enakomerno razporedite na položaje, da preprečite, da bi kdor koli sestavil ekipo iz samih najboljših igralcev.

Če želite igri dodati navijače, jih izberite s seznama v 3. koraku.

Za pomik na naslednji korak kliknite 4.

Nagrade in dobitki

V tem koraku lahko določite različne nagrade in dobitke za celotno igro. Več informacij: Koncepti rešitve Gamification, s katerimi se morate seznaniti pred začetkom uporabe

Poleg nagrad za igro lahko nastavite tudi tedenske nagrade. Več informacij: Ustvarjanje tedenskih nagrad za spodbujanje igralcev in navijačev

Za potrditev nastavitve igre kliknite Začni igro za datume, ki ste jih določili. Igro lahko shranite in pred začetkom natančneje določite svoje nastavitve.

Pred aktiviranjem igre in pred datumom začetka igre lahko spreminjate samo KPI-je, nagrade za igro in kvote za igro za igralce, ne morete pa dodajati novih KPI-jev za Odstotek kvote. Na datum začetka igre ali po tem lahko še vedno spreminjate nagrade za igro in kvote za igro za igralce.

Opomba

Po aktiviranju igre lahko igralce ali navijače kadar koli dodate ali odstranite iz igre tako, da na strani Igre, ki se bo po prikazala po aktiviranju igre, izberete Dodaj ali odstrani igralce ali navijače. Če igralec ni več del organizacije, ga lahko deaktivirate na strani Igralci. Če vodite igro s fantazijskimi ekipami, morate najprej deaktivirati igralca v rešitvi Gamification, da zamrznete njegove točke in da ekipe ne izgubijo točk za trenutno in pretekla igralna obdobja.

Ko dosežete datum konca igre, ne pozabite dokončati igre. S tem ključnim korakom zagotovite, da bodo igralci prejeli nagrade.

Vodenje igre in ažurni rezultati

Zagotovite, da bodo igralci in navijači med aktivno igro ohranili zanimanje. Če nekatere KPI-je posodabljate ročno, boste uporabili funkcijo točkovanja v programu Excel. Več informacij: Posodobitev rezultatov iger v rešitvi Gamification s točkovanjem v programu Excel

Pomembno

Ko uredite aktivno igro in odstranite KPI ali spremenite aktivne igralce, mora uporabnik, ki ima varnostno vlogo vodje igre v programu Customer Engagement klikniti možnost Osveži podatke, da se posodobijo podatki, prikazani v storitvi Customer Engagement.

Nasvet

Dokončanje igre

Po datumu konca mora vodja igre ali nadzornik končati točkovanje za zadnje igralno obdobje. Če ste Dynamics 365 - Gamification integrirali s programom Customer Engagement, mora vodja igre ali nadzornik tudi preveriti, ali so vsi podatki pravilni, da bodo KPI-ji odražali ustrezne vrednosti ter da bodo igralci prejeli ustrezne končne rezultate in dobitke. Igro lahko ročno končate ali pustite, da se po 31 dneh od datuma konca igre konča samodejno.

Ročno zaključevanje igre

 1. V rešitvi Gamification odprite možnost Igre.

 2. Na seznamu Aktivne igre kliknite Končaj igro za igro, ki jo želite končati.

Glejte tudi

Pregled za nadzornike in vodje igre v rešitvi Gamification
Namestitev in konfiguracija rešitve Gamification v Dynamics 365 for Customer Engagement (online)
Uvoz igralcev in navijačev iz storitve Dynamics 365 for Customer Engagement (online) in upravljanje njihovih varnostnih vlog