Insights s tehnologijo InsideView

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Povečajte število uspešnih prodaj z informacijami, s katerimi boste lažje poiskali, razumeli in pritegnili primernejše kupce, prek storitve Insights s tehnologijo InsideView. Podokno Insights, ki je dodano obrazcem kupcev, stikov, možnih strank in priložnosti v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement , zbira poslovne in družabne podatke ter podatke o stikih iz več tisoč virov, ki se neprestano posodabljajo.

Insights s tehnologijo InsideView je prednostna rešitev ponudnika, ki jo lahko vaš skrbnik doda iz skrbniškega središča za Dynamics 365 for Customer Engagement. Več informacij: Namestitev ali odstranitev prednostne rešitve

Začetek

Gumb bralnika Uporabniški priročnik za Insights s tehnologijo InsideView

Gumb bralnika Učinkovita prodaja podjetjem z rešitvijo Insights

Domača stran InsideView