Konfiguracija strategije usklajevanja za posodobitev možnih strank iz oglasov v storitvi LinkedIn

Ko se nova možna stranka sinhronizira iz LinkedIn, lahko Dynamics 365 (online) posodobi obstoječi zapis možne stranke, če je oseba znana, ali ustvari novo možno stranko, če gre za prvi stik s to osebo. Nove možne stranke iz LinkedIn se v Dynamics 365 (online) prikažejo kot oddaje obrazcev iz LinkedIn. Informacije oddaj obrazcev iz LinkedIn vsebujejo odgovore, ki jih navedejo člani storitve LinkedIn, ko oddajo obrazce. Za usklajevanje obstoječih možnih strank v Dynamics 365 (online) z novimi oddajami obrazcev iz LinkedIn lahko uporabniki, ki imajo v rešitvi LinkedIn Lead Gen Forms Connector vsaj varnostno vlogo skrbnika, v Dynamics 365 določijo strategijo usklajevanja možnih strank iz LinkedIn. Strategija usklajevanja preslika polja oddaje obrazca v LinkedIn v polja zapisa za možno stranko v Dynamics 365. Privzeto se aktivira strategija usklajevanja na osnovi e-poštnega naslova možne stranke.

Strategija usklajevanja velja za vse možne stranke iz storitve LinkedIn v isti organizaciji Dynamics 365 (online). Če strategija usklajevanja vsebuje več kot eno preslikavo polj, se morajo vse preslikave polj ujemati, preden se posodobi obstoječi zapis možne stranke. Priporočamo uporabo enostavnih strategij usklajevanja – na primer, strategije, ki temeljijo samo na telefonski številki ali e-poštnem naslovu.

Opomba

Če se vsa polja ne ujemajo, Dynamics 365 (online) privzeto ne ustvari nove možne stranke na podlagi oddaje obrazca.
Da se ustvarijo nove možne stranke, ko strategija usklajevanja ne uspe, lahko skrbnik ali prilagojevalec sistema uredi entiteto Konfiguracije integracije možnih strank iz LinkedIn in spremeni vrednost možnosti Ob neuspelem usklajevanju s privzete vrednosti Prezri na Ustvari novo možno stranko. Za hiter dostop do te entitete po meri jo lahko dodate na zemljevid mesta.

Za upravljanje strategij usklajevanja možnih strank morate za LinkedIn Lead Gen Forms Connector imeti varnostno vlogo skrbnika.
Več informacij: TechNet: Ustvarjanje uporabnikov in dodeljevanje varnostnih vlog za Microsoft Dynamics 365 (v spletu)

Upravljanje strategij usklajevanja možnih strank

 1. Ustvarjanje nove strategije usklajevanja

 2. Brisanje te strategije usklajevanja

 3. Dodajanje več polj za preslikavo možnih strank

 4. Seznam aktivnih polj za preslikavo možnih strank

Ustvarjanje strategije usklajevanja možnih strank iz storitve LinkedIn

 1. V storitvi Dynamics 365 odprite Nastavitve > LinkedIn Lead Gen > Strategije za ujemanje možnih strank.

 2. Strategijo usklajevanja ustvarite tako, da izberete Novo Novo, vnesete Ime in nato izberete Shrani.

 3. Če želite dodati zapis za preslikavo polj iz storitve LinkedIn, izberite DodajDodaj in vnesite ime polja člana iz storitve LinkedIn.

 4. Izberite zapis Preslikava polj iz LinkedIn, ki ga želite dodati v to strategijo usklajevanja.

Aktiviranje druge strategije usklajevanja možnih strank iz storitve LinkedIn

 1. V storitvi Dynamics 365 odprite Nastavitve > LinkedIn Lead Gen > Strategije za ujemanje možnih strank.

 2. Na seznamu izberite strategijo usklajevanja, ki jo želite aktivirati.

 3. V meniju Aktiviranje v podrobnostih strategije usklajevanja izberite Da.

Če je bila aktivirana druga strategija usklajevanja, bo s tem deaktivirana.

Nasvet

Priporočeno je uporabljati eno strategijo in jo po potrebi posodabljati. Vendar pa lahko imate več strategij usklajevanja, pri čemer upoštevajte, da je lahko istočasno aktivirana samo ena.

Urejanje strategije usklajevanja možnih strank iz storitve LinkedIn

 1. V storitvi Dynamics 365 odprite Nastavitve > LinkedIn Lead Gen > Strategije za ujemanje možnih strank.

 2. Na seznamu izberite strategijo usklajevanja, ki jo želite urediti.

 3. Če želite dodati dodaten zapis za preslikavo polj iz storitve LinkedIn, izberite DodajDodaj in vnesite ime polja člana iz storitve LinkedIn.

 4. Če želite odstraniti zapis za preslikavo polj iz storitve LinkedIn, izberite IzbrišiIzbriši.

Brisanje strategije usklajevanja možnih strank iz storitve LinkedIn

 1. V storitvi Dynamics 365 odprite Nastavitve > LinkedIn Lead Gen > Strategije za ujemanje možnih strank.

 2. Izberite potrditveno polje za strategijo usklajevanja možnih strank, ki jo želite izbrisati.

 3. Izberite IzbrišiIzbriši in nato potrdite brisanje.

Opomba

Aktivirane strategije usklajevanja možnih strank ni mogoče izbrisati.

Urejanje preslikave polja LinkedIn

Dynamics 365 privzeto preslika polja iz možnih strank iz storitve LinkedIn v ustrezna polja zapisa o možni stranki. Kot skrbnik ali prilagojevalec sistema lahko spremenite preslikavo polja ali ustvarite nove preslikave za podporo poljem iz vprašanj po meri v obrazcih za ustvarjanje možne stranke iz storitve LinkedIn.

 1. V storitvi Dynamics 365 odprite Nastavitve > LinkedIn Lead Gen > Preslikave polja za možno stranko.

 2. Izberite preslikavo polja, ki jo želite spremeniti, in Uredi.

 3. Spremenite preslikavo ali preimenujte preslikavo polja ter izberite Shrani, da uveljavite spremembe.

Glejte tudi

Kako poteka sinhronizacija možnih strank iz storitve LinkedIn z rešitvijo Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Analiza možnih strank in uspešnost možnih strank