Konfiguracija sinhronizacije Mobile Offline, ki uporabnikom omogoča uporabo mobilne naprave v načinu brez povezave

Uporabnikom mobilnih naprav, ki uporabljajo Dynamics 365, zagotovite izboljšano izkušnjo uporabe brez povezave. Ko je sinhronizacija brez povezave vklopljena, lahko uporabniki mobilnih naprav mobilno napravo enostavno uporabljajo v načinu brez povezave, ko nimajo internetne povezave.

Ta izkušnja brez povezave uporablja storitve Azure za občasno sinhronizacijo entitet s programom Dynamics 365 za programe v telefonih in tabličnih računalnikih, tako da so sinhronizirani zapisi na voljo, ko so uporabnikove mobilne naprave brez povezave. Če želite omogočiti sinhronizacijo brez povezave Mobile Offline, sledite spodnjim korakom.

Pomembno

 • Sinhronizacija Mobile Offline ni na voljo za preskusno različico, predogled in peskovnik organizacij Dynamics 365.
 • Prizadevamo si izboljšati zmogljivosti Mobilne Offline v storitvi Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike za izdajo v drugem četrtletju leta 2019 ter trenutno vključujemo le omejen nabor novih strank. Ko za zmogljivosti Mobile Offline v storitvi Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike omogočimo predogled programa, bomo o tem obvestili stranke. To ne vpliva na obstoječe stranke, ki že uporabljajo zmogljivosti Mobile Offline.

Korak 1: omogočanje entitet za sinhronizacijo Mobile Offline

Ena od prvih stvari, ki jih morate narediti, je, da omogočite entitete, ki bodo na voljo mobilnim uporabnikom, ko bodo uporabljali mobilno aplikacijo v načinu brez povezave. Katero koli entiteto, ki je omogočena za mobilne naprave, lahko omogočite za Mobile Offline. Če si želite ogledati seznam entitet, ki so na voljo za mobilne naprave, glejte Prikazane entitete v storitvi Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike.

Naslednje entitete so privzeto omogočene za Mobile Offline:

 • Račun

 • Sestanek

 • Priloga

 • Konkurenčno podjetje

 • Naslov konkurenčnega podjetja

 • stik,

 • e-pošta,

 • možna stranka,

 • opomba,

 • priložnost,

 • izdelek priložnosti,

 • izdelek,

 • opravilo,

 • Primer

 • Čakalna vrsta

 • Element čakalne vrste

 • Primerek KPI pogodbe o ravni storitve

 • Upravičenost

 • Ekipa

 • Uporabnik

  Opomba

  • Katero koli od zgornjih entitet lahko onemogočite za način brez povezave oziroma vsako entiteto na podprtem seznamu lahko omogočite za način brez povezave. Sledite spodnjim korakom, da omogočite ali onemogočite entiteto.

Če želite omogočiti več entitet za način brez povezave, sledite spodnjim korakom.

Opozorilo

Upoštevajte, da lahko količina podatkov, ki je uporabnikom na voljo brez povezave, lahko vpliva na stroške porabe prenosa podatkov za naprave v mobilnih omrežjih. Količina podatkov je odvisna od:

 • števila entitet, ki jih omogočite za Mobile Offline;
 • navedenega števila dni, odkar so bili zapisi nazadnje spremenjeni;
 • Filtri, ki jih nastavite med ustvarjanjem profilov Mobile Offline
 1. V Dynamics 365 – aplikacija po meri se pomaknite v Nastavitve > Prilagoditve.

 2. Kliknite Prilagoditev sistema.

 3. V levem podoknu razširite možnost Entitete.

 4. Izberite entiteto, ki jo želite omogočiti za Mobile Offline (npr. Kupec).

 5. V razdelku Outlook in mobilne naprave izberite Omogoči za Mobile Offline.

  Omogočanje entitete za Mobile Offline

 6. Kliknite Filter za prenos podatkov organizacije za filtriranje podatkov in nastavitev aktualnosti podatkov, ki jih želite dati na razpolago brez povezave. Ob določanju filtra lahko nastavite največ tri merila. Izberite polje, po katerem želite filtrirati, izberite operatorja in nastavite vrednost.

  Nastavitev merila filtra podatkov organizacije za Mobile Offline

  Entitete, ki so privzeto omogočene za Mobile Offline, imajo možnost Nazadnje spremenjeno nastavljeno na Zadnjih X dni = 10, tako da so podatki, ki so bili spremenjeni ali ustvarjeni v zadnjih desetih dneh, na voljo za prenos na mobilne naprave.

 7. Kliknite Shrani.

 8. Ko dokončate omogočanje entitet za Mobile Offline, kliknite Objavi, da spremembe začnejo veljati.

Opomba

Objavljanje prilagoditev mobilne aplikacije pozove, da prenesejo spremembe, ko uporabnik naslednjič zažene aplikacijo, kar lahko negativno vpliva na uporabniško izkušnjo v primeru počasne povezave.

Korak 2: omogočanje sinhronizacije Mobile Offline za organizacijo

V tem koraku morate vklopiti sinhronizacijo Mobile Offline. Podatki za entitete, ki so omogočene za Mobile Offline, bodo podvojeni v storitvi Azure in bodo na voljo za sinhronizacijo z mobilnimi odjemalci

Če želite omogočiti sinhronizacijo brez povezave, sledite spodnjim korakom.

 1. V Dynamics 365 – aplikacija po meri se pomaknite v Nastavitve > Mobile Offline. Če se ta možnost ne prikaže, se obrnite na tehnično podporo.

 2. Kliknite Konfiguracija Mobile Offline.

 3. Kliknite Nadaljuj za strinjanje s pogoji izjave o omejitvi odgovornosti in dovolitev skupne rabe podatkov z zunanjim sistemom v storitvah Azure.

 4. Izberite Začni omogočanje uporabe. S tem se začne postopek omogočanja uporabe za Mobile Offline. Ko je postopek končan, bodo vaši uporabniki mobilnih naprav lahko dostopali do novih zmogljivosti Mobile Offline.

  Uporabniki lahko še naprej uporabljajo napravo v načinu brez povezave, medtem ko aplikacija sinhronizira vaše podatke. Če si želite ogledati stanje prenosa vseh entitet, ki so omogočene za način brez povezave, glejte Stanje prenosa podatkov entitete.

  4.1 Sledenje stanju brez povezave: uporabniki lahko sledijo stanju omogočanja uporabe brez povezave s stopnje od 1 do 7. Na 5. stopnji lahko sledite tudi stanju prenosa podatkov glede na odstotek dokončanja in preostali čas za dokončanje prenosa podatkov

  4.2 Takojšnji začetek dela v načinu brez povezave: ko je sinhronizacija Mobile Offline vklopljena, lahko začnejo uporabniki z uporabo, ne da bi morali čakati, da se prenesejo vsi podatki o entiteti. Ko je prenos obveznih podatkov o entiteti končan, lahko začnete mobilno aplikacijo uporabljati v načinu brez povezave, medtem ko sistem nadaljuje s prenašanjem drugih podatkov o entiteti, ki ste jih izbrali. Prav tako boste obveščeni o trajanju prenosa in o podrobnem stanju za vsako entiteto.

  Stanje sinhronizacije Mobile Offline v storitvi Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Pomembno

Priporočila za spreminjanje podatkovnih središč ali geografskih lokacij

Če se odločite, da svojo organizacijo premaknete v drugo podatkovno središče ali na geografsko lokacijo, morate po izvedenem premiku onemogočiti in nato omogočiti sinhronizacijo Mobile Offline za svojo organizacijo:

 1. Odprite Nastavitve > Mobile Offline.
 2. Kliknite Konfiguracija Mobile Offline.
 3. Izberite Začni onemogočanje uporabe. S tem se začne postopek onemogočanje uporabe. Če ta možnost ni na voljo, je bila sinhronizacija Mobile Offline onemogočena med postopkom premika v drugo podatkovno središče ali geografsko lokacijo in lahko nadaljujete z naslednjim korakom. Ko je postopek onemogočanja uporabe končan, izberite Začni omogočanje uporabe.

Kaj morate vedeti, ko začnete postopek omogočanja uporabe Mobile Offline

 • Skrbniki si lahko ogledajo stanje omogočanja in onemogočanja uporabe.

 • Stran konfiguracije Mobile Offline se redno samodejno osvežuje, da so med omogočanjem in onemogočanjem uporabe prikazana sporočila o posodobljenem stanju.

 • Med omogočanjem uporabe lahko na kateri koli stopnji prenehate omogočati uporabo.

 • Organizaciji lahko onemogočite uporabo takrat, ko je omogočanje uporabe končano.

 • Onemogočanja uporabe za organizacijo ni mogoče zaustaviti, ko je ta že zagnana.

 • Omogočanje uporabe lahko znova zaženete samo takrat, ko je onemogočanje uporabe končano.

 • V primeru napake pri omogočanju ali onemogočanju uporabe najprej ponovno poskusite omogočiti uporabo, šele nato se obrnite na podporo.

 • Na zaslonu Konfiguracija Mobile Offline bodo prikazana vsa sporočila o omogočanju in onemogočanju uporabe, skupaj z datumom in časovnim žigom trenutka, ko je bilo stanje nazadnje preverjeno.

  Korak 3: ustvarjanje profila Mobile Offline za določanje podatkov, ki bodo na voljo v načinu brez povezave

Za uporabnike morate ustvariti profile Mobile Offline za konfiguracijo filtrov, ki določajo, kolikšna količina podatkov entitete (in podatkov povezanih entitet) bo na voljo uporabniku brez povezave.

Opomba

 • Da lahko uporabnik svojo mobilno napravo uporablja v načinu brez povezave, mora imeti na profilu Mobile Offline varnostno vlogo, ki ima dovoljenja za branje.
 1. Pojdite na Nastavitve > Mobile Offline.

 2. Kliknite Profili Mobile Offline.

 3. Če želite ustvariti nov profil Mobile Offline, kliknite Novo. Če že veste, kateri profil želite urejati, ga izberite s seznama.

 4. Vnesite ime in opis profila Mobile Offline.

 5. Kliknite Shrani, da ustvarite profil Mobile Offline, ki ga nato lahko urejate.

 6. V območju Podrobnosti elementa profila Mobile Offline kliknite +, da ustvarite nov element profila Mobile Offline. Za vsako entiteto, ki jo želite omogočiti za profil Mobile Offline, morate ustvariti element profila Mobile Offline.

 7. Vnesite ime in izberite entiteto. Samo entitete, ki ste jih omogočili za Mobile Offline, so vidne na tem seznamu.

 8. Skrbniki lahko izberejo informacije, ki jih želijo sinhronizirati z napravami uporabnikov. S tem je vpliv na pomnilnik naprave uporabnika manjši. Skrbniki lahko določijo filter po meri glede na naslednja pravila. Ustvariti je mogoče filtre do največ treh ravni.

enako
ni enako
gt – večje od
ge – večje od ali enako
le – manjše od ali enako
lt – manjše od
like
not-like
v
not-in
null
not-null
eq-userid
ne-userid
eq-userteams
eq-useroruserteams
eq-useroruserhierarchy
eq-useroruserhierarchyandteams
eq-businessid
ne-businessid
eq-userlanguage
begins-with
not-begin-with
ends-with
not-end-with

Opomba

Prepričajte se, da vaši uporabniki uporabljajo najnovejšo različico mobilne aplikacije, da lahko napredni filtri delujejo brez povezave.

Izberite filter za prenos podatkov glede na vrsto lastništva za entiteto.

Uporabnik ali ekipa

- **Prenos samo sorodnih podatkov**. Omogočanje dostopa brez povezave do sorodnih podatkov za to entiteto. Če ne nastavite nobenega odnosa, za to entiteto ne bo na voljo nobenih zapisov. 

- **Vsi zapisi**. Omogočanje dostopa brez povezave do vseh zapisov za to entiteto. 

- **Drug podatkovni filter**. Omogočanje dostopa brez povezave do samo določenih zapisov za to entiteto. 

 Če izberete **Drugi zapisi**, lahko izberete med naslednjimi: 

- **Prenesi moje zapise**. Omogočanje dostopa brez povezave do samo vaših zapisov. 

- **Prenesi zapise moje ekipe**. Omogočanje dostopa brez povezave do zapisov vaše ekipe. 

- **Prenesi zapise moje poslovne enote**. Omogočanje dostopa brez povezave do zapisov vaše poslovne enote. 

Organizacija

- **Prenos samo sorodnih podatkov**. Omogočanje dostopa brez povezave do sorodnih podatkov za to entiteto. Če ne nastavite nobenega odnosa, za to entiteto ne bo na voljo nobenih zapisov. 

- **Vsi zapisi**. Omogočanje dostopa brez povezave do vseh zapisov za to entiteto. 

Podjetje

- **Prenos samo sorodnih podatkov**. Omogočanje dostopa brez povezave do sorodnih podatkov za to entiteto. Če ne nastavite nobenega odnosa, za to entiteto ne bo na voljo nobenih zapisov. 

- **Vsi zapisi**. Omogočanje dostopa brez povezave do vseh zapisov za to entiteto. 

- **Drugi zapisi**. Omogočanje dostopa brez povezave do samo določenih zapisov za to entiteto. 

 Če izberete **Drugi zapisi**, lahko izberete med naslednjimi: 

- **Prenesi zapise moje poslovne enote**. Omogočanje dostopa brez povezave do zapisov vaše poslovne enote. 

Brez

- **Prenos samo sorodnih podatkov**. Omogočanje dostopa brez povezave do sorodnih podatkov za to entiteto. Če ne nastavite nobenega odnosa, za to entiteto ne bo na voljo nobenih zapisov. 
 1. Kliknite Shrani, da ustvarite element profila Mobile Offline, ki ga nato lahko urejate.

 2. V območju Podrobnosti povezave elementa profila Mobile Offline kliknite +, da ustvarite novo povezavo elementa profila Mobile Offline. Za vsak soroden zapis, ki ga želite omogočiti za profil Mobile Offline, morate ustvariti povezavo elementa profila Mobile Offline. Poleg tega morate v ta profil Mobile Offline vključiti kakršne koli sorodne entitete.

  Če na primer ustvarite povezavo elementa profila Mobile Offline iz entitete »Možna stranka«, morate v ta profil Mobile Offline dodati entiteto »Možna stranka«.

 3. Vnesite ime za povezavo elementa profila Mobile Offline, izberite odnos in kliknite Shrani.

  Ko končate dodajanje povezav elementa profila Mobile Offline v element profila Mobile Offline, na vrhu zaslona Element profila Mobile Offline kliknite Shrani in zapri.

 4. Ko končate dodajanje podrobnosti elementa profila Mobile Offline v element profila Mobile Offline, v spodnjem desnem kotu okna Element profila Mobile Offline kliknite gumb Shrani.

Korak 3.1: dodajanje uporabnikov profilu Mobile Offline

Ko ustvarite profil Mobile Offline, lahko začnete profilu dodajati uporabnike.

Opomba

Uporabnika lahko dodate samo enemu profilu Mobile Offline.

 1. Če profil še ni odprt, odprite tisti profil Mobile Offline, kateremu želite dodati uporabnike.

 2. Za dodajanje novega uporabnika v območju Uporabniki kliknite +.

 3. Kliknite polje za iskanje, ki se prikaže, in izberite uporabnika, ki ga želite dodati v ta profil Mobile Offline.

 4. Ko končate z dodajanjem uporabnikov, izberite gumb Shrani v spodnjem desnem kotu okna Profil Mobile Offline.

Korak 3.2: objava profila Mobile Offline

Da bi bil profil Mobile Offline na voljo uporabnikom za izkušnjo dela brez povezave za mobilne naprave Mobile Offline, kakršno ste pripravili zanje, morate profil objaviti.

 1. Če profil še ni odprt, odprite profil Mobile Offline, ki ga želite objaviti.

 2. Ko končate z dodajanjem uporabnikov in vnašanjem sprememb za profil Mobile Offline, kliknite Objavi, da se bodo navedeni podatki lahko začeli sinhronizirati z mobilnimi napravami vaših uporabnikov.

Nasvet

Izvoz in uvoz rešitve

Pri izvažanju rešitve, ki vključuje profil Mobile Offline, vedno potrdite polje Vključi metapodatke entitete za vsako entiteto, ki jo izvozite.

Po uvažanju rešitve v ciljno organizacijo, objavite vse profile Mobile Offline.

Korak 4: omogočanje modula aplikacije za način brez povezave

Na strani MyApps omogočite Mobile Offline za določeno aplikacijo.

 1. V Dynamics 365 – aplikacija po meri se pomaknite v Nastavitve > Moje aplikacije.

 2. Na seznamu objavljenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite omogočiti za Mobile Offline.

 3. V izbrani aplikaciji izberite Več možnosti (...).

 4. Izberite ODPRI V OBLIKOVALNIKU APLIKACIJ.

  Odpiranje oblikovalnika aplikacij

 5. Na zavihku Lastnosti se pomaknite navzdol in izberite Omogoči Mobile Offline in nato izberite profil.

  Opomba

  • Za modul aplikacije lahko dodate več kot en profil.

  Omogočanje Mobile Offline za aplikacijo

 6. Na vrhu izberite Shrani in nato Objavi.

Namigi

Pri sinhronizaciji Mobile Offline upoštevajte naslednje:

 • Sinhronizacija Mobile Offline z mobilnimi napravami se izvaja občasno. Sinhronizacijski cikel traja nekaj minut, odvisno od omrežne zakasnitve platforme Azure, količine podatkov za sinhronizacijo in hitrosti mobilnega omrežja. Uporabniki med sinhronizacijo lahko uporabljajo mobilne programe.

 • Spremembe varnostnih pravic uporabnika se posodobijo med naslednjim sinhronizacijskim ciklom. Do takrat lahko uporabniki še vedno dostopajo do podatkov glede na prejšnje varnostne pravice, a vsake izvedene spremembe bodo uveljavljene med sinhronizacijo s strežnikom Dynamics 365. Če nimajo več pravic za spreminjanje zapisov, bodo prejeli sporočilo o napaki, zapis pa ne bo ustvarjen, posodobljen ali izbrisan.

 • Kakršne koli spremembe uporabnikovih pravic za ogled zapisa bodo v mobilni napravi veljavne šele po naslednjem sinhronizacijskem ciklu.

Opomba

Ko omogočite sinhronizacijo Mobile Offline, se spremembe metapodatkov potisnejo v mobilne programe, ko so spremembe objavljene, ne le pri zagonu programa. Za posodobljeno sinhronizacijo Mobile Offline morajo uporabniki vedno sprejeti poziv za prenos sprememb metapodatkov.

Izjava o zasebnosti

Ko omogočite Dynamics 365 Mobile offline, se podatki storitve Dynamics 365 (iz spleta) prenesejo v zbirko podatkov SQL Azure v oblaku Azure na podlagi entitet, ki jih omogočite za možnost brez povezave. Ko uporabnik vzpostavi povezavo s storitvijo v oblaku Azure prek mobilne aplikacije z možnostjo brez povezave, se podatki iz zbirke podatkov SQL Azure prenesejo v lokalno zbirko podatkov v mobilni napravi. Prenos podatkov med zbirko podatkov SQL Azure v oblaku Azure in aplikacijo Dynamics 365 Mobile z možnostjo brez povezave poteka prek varne povezave SSL. Podatki o strankah se na koncu shranijo v zbirki podatkov SQL Azure in v mobilni napravi.

Skrbnik določi, ali uporabniki v organizaciji lahko preklopijo v način brez povezave v aplikaciji Microsoft Dynamics 365 Mobile Offline z uporabo varnostnih vlog in prilagajanjem profila Dynamics 365 Mobile. Skrbniki za Dynamics 365 lahko konfigurirajo, katere entitete bodo prenesene s sinhronizacijo brez povezave tako, da uporabijo nastavitev »Sinhronizacijski filtri« v pogovornem oknu »Nastavitev – Mobile Offline«.

Upoštevajte, da podatke, shranjene v uporabnikovi napravi, nadzoruje stranka in ne Microsoft. Skrbnik ima popoln nadzor nad podatki, ki jih je mogoče izvleči na ravni varnostne vloge uporabnika ali entitete. Ko so podatki izvlečeni, jih varnostne meje, ki jih zagotavlja Dynamics 365 Online, ne ščitijo več.

Seznam komponent in storitev programa Azure, ki so povezane s funkcijo Mobile Offline, so navedene spodaj.

Opomba: če želite več informacij o dodatnih ponudbah storitve Azure, obiščite Središče zaupanja Microsoft Azure.

Storitve v oblaku (spletna vloga)

Mobile Offline uporablja dve storitvi v oblaku: eno za omogočanje uporabe, drugo pa za sinhronizacijo podatkov.

Storitev za omogočanje uporabe ima eno spletno vlogo, ki bere sporočila iz čakalne vrste storitvenega vodila za različne dogodke iz storitve Dynamics 365, kot je omogočanje ali onemogočanje uporabe. Ta sporočila nato obdela tako, da ustvari/izbriše zbirke podatkov organizacije in pošlje ponavljajoče se delovne naloge (sporočila) v čakalno vrsto storitvenega vodila za sinhronizacijo podatkov. Med tem postopkom bere/piše konfiguracijske podatke iz datoteke CSCFG ali iz Dynamics 365 SW API.

Storitev za sinhronizacijo podatkov ima dve spletni vlogi. Ena skrbi za sinhronizacijo sheme in podatkov pripravljalne zbirke podatkov z metapodatki in podatki organizacije Dynamics 365, druga spletna vloga pa skrbi za izvajanje sinhronizacijskega strežnika in obdelavo zahtev za sinhronizacijo odjemalca. Prva spletna vloga obdela sporočila iz čakalne vrste storitvenega vodila za sinhronizacijo podatkov za različne organizacije in od programa Dynamics 365 pridobi spremembe metapodatkov in podatkov, ki jih nato shrani v pripravljalno zbirko podatkov. Poleg tega tudi konfigurira sinhronizacijski strežnik z organizacijami, ki prihajajo in odhajajo iz sistema, ter njihovimi modeli odjemalcev. Druga spletna vloga izvaja sinhronizacijski strežnik (neupravljana koda) za gostovanje skrbniških in sinhronizacijskih končnih točk. Skrbniško končno točko uporablja druga spletna vloga za pošiljanje konfiguracijskih podatkov. Sinhronizacijsko končno točko uporabljajo zunanji odjemalci (aplikacija Dynamics 365 Mobile) za sinhronizacijo podatkov. Tako kot storitev za omogočanje uporabe obe vlogi bereta/zapisujeta konfiguracijske podatke iz datoteke CSCFG ali API-ja Dynamics 365 SW.

Čakalna vrsta

Čakalna vrsta Mobile Offline uporablja čakalne vrste Azure za izmenjavo sporočil med Dynamics 365 in storitvijo Azure. V čakalnih vrstah se hranijo delovne naloge, ki jih bodo obdelale storitve v oblaku. V vsakem sporočilu so shranjeni podatki, kot je ID organizacije, ime entitete, za katero se sinhronizirajo podatki, in niz povezave za končno točko OData organizacije.

Zbirka podatkov SQL

Mobile Offline uporablja shrambo storitve Azure SQL za shranjevanje:

 • podatkov, podvojenih iz organizacij Dynamics 365, in za reševanje zahtev za sinhronizacijo odjemalcev;

 • konfiguracijskih podatkov, kot so nizi povezav zbirke podatkov organizacije.

  Shramba

  Mobile Offline uporablja shrambo zbirke dvojiških podatkov Azure za shranjevanje dnevnikov in sledi, ki jih ustvari storitev v oblaku.

  Storitev Active Directory

  Mobile Offline uporablja storitev Azure Active Directory za preverjanje pristnosti v drugih storitvah, kot so Dynamics 365, SW API ali API-ji upravljanja Azure.

  Azure DNS

  Mobile Offline uporablja Azure DNS za preusmerjanje zahtev odjemalcev na podlagi imen organizacij k ustreznim končnim točkam storitve v oblaku.

  Navidezno omrežje Azure

  Navidezno omrežje Azure (VNet) predstavlja vaše omrežje v oblaku. Ekipa izdelka Dynamics 365 lahko nadzoruje vaše nastavitve omrežja Azure in določi naslovne bloke DHCP, nastavitve DNS, varnostne pravilnike in usmerjanje.

  Program za uravnavanje obremenitve Azure

  Program za uravnavanje obremenitve Azure zagotavlja visoko razpoložljivost in zmogljivost omrežja za vaše aplikacije. Gre za program za uravnavanje obremenitve tipa sloj 4 (TCP; UDP), ki dohodni promet porazdeli med zdrave primerke storitev v storitvah v oblaku ali navideznih računalnikih, določenih v naboru uravnavanja obremenitev. Uporabljamo ga za uravnavanje obremenitve končnih točk v uvedbi.