Pregled nastavitve za mobilne aplikacije

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Vaši uporabniki lahko, medtem ko so na terenu, dostopajo do svojih podatkov programa Dynamics 365 z enim od naslednjih programov:

 • Dynamics 365 za telefone: z aplikacijo Dynamics 365 za telefone lahko svojo informacijsko arhitekturo oblikujete samo enkrat in prilagoditve se bodo samodejno pojavile v napravah vseh dimenzij. Veliko ima skupnega s programom Dynamics 365 za tablične računalnike.

  Simbol videoposnetka Videoposnetek: Prilagajanje mobilne aplikacije Dynamics 365 (1:51)

 • Dynamics 365 za tablične računalnike: uporabniki tabličnih računalnikov bodo cenili izkušnjo programa Dynamics 365, optimizirano za večji zaslon in z enakimi osnovnimi funkcijami kot v programu Dynamics 365 za telefone.

Uvod v Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike

Zahteve

Za strojne in programske zahteve za Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike glejte Podpora za Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike.

Potrebne pravice

Dynamics 365 uporablja varnostno pravico Dynamics 365 za mobilne naprave za dostop do programov Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike. Pravica je predhodno konfigurirana za prodajne vloge, a ne za druge varnostne vloge, zato jo boste morda želeli dodati drugim vlogam za vaše ekipe.

Če želite preveriti in dodeliti varnostno pravico za varnostno vlogo, sledite naslednjim korakom:

 1. Odprite Nastavitve > Varnost.

 2. Kliknite Varnostne vloge.

 3. Izberite varnostno vlogo > zavihek Upravljanje poslovanja.

 4. V razdelku Pravice v povezavi z zasebnostjo preverite, ali je možnost Dynamics 365 za mobilne naprave nastavljena na Organizacija. Če ni, kliknite Dynamics 365 za mobilne naprave.

 5. Če želite shraniti spremembe varnostne vloge, kliknite Shrani in zapri.

 6. Pošlji e-sporočilo uporabnikom omogočenih tabličnih računalnikov in jim sporočite, da lahko mobilni program prenesejo iz trgovine s programi. V e-poštno sporočilo vključite spletni naslov organizacije in podatke za vpis.

  To velja za nove namestitve aplikacije Dynamics 365 (online), Dynamics CRM 2013 ali novejše različice. To pravico lahko dodate ali odstranite iz varnostne vloge po meri ali privzete varnostne vloge, kot ustreza vašim poslovnim potrebam. Uporabnikom brez te pravice se prikaže naslednja napaka:

Niste pooblaščeni za uporabo tega programa. O posodobitvah nastavitev se posvetujte s skrbnikom sistema.

Opomba

Dynamics 365 vključuje sposobnost za spremljanje sprememb uporabniškega dostopa. Dogodki nadzora so zabeleženi, če uporabnik do vaše organizacije Dynamics 365 dostopa prek Dynamics 365 za tablične računalnike. Ne obstaja pa nova vrsta dogodka, ki bi označevala, da je bil dostop opravljen prek Dynamics 365 za tablične računalnike. Dogodki nadzora prijave bi bili prikazani kot Uporabniški dostop prek spletnih storitev.

Poleg tega potrdite, da imajo te entitete dovoljenje Branje (zlasti, če ste ustvarili varnostno vlogo po meri).

 1. Odprite Nastavitve > Varnost.

 2. Kliknite Varnostne vloge.

 3. Izberite varnostno vlogo > zavihek Prilagajanje. Preverite, ali imajo naslednje entitete nastavljeno dovoljenje Branje:

  • Kontrolnik po meri

  • Privzeta konfiguracija kontrolnika po meri

  • Vir kontrolnika po meri

  • Metapodatki sistemskega programa

  • Sistemski obrazec

  • Metapodatki uporabniškega programa

  • Prikaži

  • Aplikacija

 4. Izberite varnostno vlogo > zavihek Upravljanje poslovanja. Preverite, ali ima naslednja entiteta nastavljeno dovoljenje Branje:

  • Uporabniške nastavitve
 5. Če želite shraniti spremembe varnostne vloge, kliknite Shrani in zapri.

Kaj morajo storiti uporabniki

Glejte to temo: Uporabniški priročnik za Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Namestitev programov Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike

Namestitev aplikacije Dynamics 365 za tablične računalnike in telefone

Nasvet

Uporabnikom posredujte naslove URL in poverilnice, ki jih potrebujejo za vpis.

Kaj morajo storiti skrbniki

Varnostne pravice

Dynamics 365 uporablja varnostno pravico Dynamics 365 za mobilne naprave za dostop do programov Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike. Ta pravica je predhodno konfigurirana za prodajne vloge, a ne za druge varnostne vloge, zato jo boste morda želeli dodati drugim vlogam za vaše ekipe.

Omogočanje nadzornih plošč za uporabnike programov Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike

Uporabniki programov Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike imajo na voljo več nadzornih plošč. Ko namestite standardne nadzorne plošče ali nadzorne plošče po meri za dostop v mobilnih napravah, lahko uporabniki preprosto spremenijo, katere nadzorne plošče bodo prikazane in kako bodo prikazane v telefonih ali tabličnih računalnikih.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Kliknite Prilagoditev sistema.

 3. Pod komponentami kliknite Nadzorne plošče.

 4. Dvokliknite ali pritisnite in pridržite nadzorno ploščo, ki jo želite omogočiti za dostop v telefonih ali tabličnih računalnikih.

 5. Kliknite Lastnosti > Omogoči za mobilne naprave > V redu.

 6. Kliknite Shrani.

  Uporabnikom pokažite, kako lahko nastavijo in prikažejo omogočene nadzorne plošče v svojih telefonih in tabličnih računalnikih. Več informacij: Spoznajte Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

  Sami lahko dodelite varnostne vloge nadzorni plošči, tako da je nadzorna plošča vidna le uporabnikom z določenimi varnostnimi vlogami. Če želite na primer določiti, kdo ima dostop do nadzorne plošče za prodajo, kliknite Nastavitve > Prilagoditve > Prilagajanje sistema > Komponente > Nadzorne plošče in nato izberite možnost Nadzorna plošča za prodajo. Nato kliknite Omogoči varnostne vloge.

Posodobitev registra na upravljanih mobilnih napravah

Če so vaše mobilne naprave upravljane – in jih ureja pravilnik skupine – sledite naslednjim korakom.

Svarilo

To opravilo vsebuje korake, ki opisujejo postopke za spreminjanje registra. Če nepravilno spremenite register, lahko pride do resnih težav, zato je pomembno, da tem korakom previdno sledite. Pred spreminjanjem register za dodatno zaščito varnostno kopirajte. Tako lahko register v primeru težav obnovite. Če želite več informacij o varnostnem kopiranju in obnavljanju registra, odprite to povezavo za ogled članka v Microsoftovi zbirki znanja: Kako varnostno kopirati in obnoviti register v sistemu Windows.

 1. Če želite uporabiti pravilnik skupine za uvajanje sprememb registra na ravni celotne domene in vaš strežnik ne deluje z Windows Server 2012 R2 ali novejšimi različicami, prenesite in namestite skrbniške predloge Windows Server.

 2. Odprite urejevalnik za upravljanje pravilnika skupine.

 3. Izberite obstoječi pravilnik ali ustvarite novega.

 4. Pojdite na Konfiguracija računalnika > Pravilniki > Skrbniške predloge > Komponente sistema Windows > Izvajalnik aplikacije in nastavite Vklop pravil za URI dinamične vsebine za aplikacije iz Trgovine Windows na Omogočeno.

 5. Kliknite Pokaži in nato dodajte URL za svojo organizacijo. Na primer: https://orgname.contoso.com.

 6. Zaprite urejevalnik pravilnika skupine in shranite spremembe.

  Več informacij: Kako posodobiti povezave do zunanjih spletnih strani za okolje podjetja in pravilnik skupine

Posodobitev registra na neupravljanih mobilnih napravah z uporabo skripta

Če vaše mobilne naprave niso upravljane, glejte naslednji vzorčni skript PowerShell, ki prikazuje, kako spremeniti register na posamezni napravi Windows 8.1 ali novejši različici.

 
# ********************************************************* 
#  
#  Copyright (c) Microsoft. All rights reserved. 
#  This code is licensed under the Microsoft Limited Public License. 
#  THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF 
#  ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY 
#  IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR 
#  PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT. 
#  
# ********************************************************* 
param([string]$admin) 
 
#Force PowerShell to relaunch in Admin mode 
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow')  
{ 
  $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow' 
  $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru 
} 
else 
{ 
  # Create Packages key if it does not exist 
  $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue 
  if($packages -eq $null) 
  { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages} 
 
  # Create Applications key if it does not exist 
  $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue 
  if($apps -eq $null) 
  { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications} 
 
  # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1 
  New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force 
 
  # Create ContentUriRules key if it does not exist 
  $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue 
  if($rules -eq $null) 
  {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules} 
 
  # Prompt user for the domain uri 
  $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)' 
 
  # Add uri to the allow list under ContentUriRules 
  $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue 
  New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force 
} 
 

Posodobitev registra na neupravljanih mobilnih napravah z uporabo urejevalnika registra

Če vaše mobilne naprave niso upravljane, lahko z naslednjimi koraki register spremenite na vsaki napravi Windows 8.1 ali novejši različici:

 1. Zaženite urejevalnik registra.

 2. Preden boste register spreminjali, naredite varnostno kopijo. Kliknite Datoteka > Izvoz in nato vnesite nastavitve.

 3. Poiščite ta registrski podključ: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

 4. Kliknite z desno tipko miške ali tapnite pravilniki, pokažite na Novo in nato kliknite Ključ.

 5. Vnesite Paketi in nato pritisnite ENTER.

 6. Kliknite z desno tipko miške ali tapnite Paketi, pokažite na Novo in nato kliknite Ključ.

 7. Vnesite Programi in nato shranite besedilo.

 8. Kliknite z desno tipko miške ali tapnite Programi, pokažite na Novo in nato kliknite Vrednost DWORD (32-bitna).

 9. Vnesite EnableDynamicContentUriRules in nato shranite besedilo.

 10. Kliknite z desno tipko miške ali tapnite EnableDynamicContentUriRules in nato kliknite Spremeni.

 11. Vnesite 1 v polje Podatki o vrednosti in nato kliknite V redu.

 12. Kliknite z desno tipko miške ali tapnite Programi, pokažite na Novo in nato kliknite Ključ.

 13. Vnesite ContentUriRules in nato shranite besedilo.

 14. Kliknite z desno tipko miške ali tapnite ContentUriRules, pokažite na Novo in nato kliknite Vrednost niza.

 15. Vnesite 1 in nato shranite besedilo.

 16. Kliknite z desno tipko miške ali tapnite 1 in nato kliknite Spremeni.

 17. Vnesite URL organizacije Dynamics 365 v polje Podatki o vrednosti (na primer https://contoso.com) in nato kliknite V redu.

 18. Zaprite urejevalnik registra.

  Zdaj lahko svoje uporabnike usmerite k uporabi programa Windows 8.1, da bodo lahko izkoristili dodatne funkcije izkušnje brez povezave. Več informacij: Namestitev aplikacije Dynamics 365 za tablične računalnike

Konfiguracija programov Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike

Če je entiteta omogočena za Dynamics 365 za mobilne naprave in je prikazana v vrstici za krmarjenje (zemljevid mesta) spletnega programa, bo prikazana tudi v vrstici za krmarjenje v programih Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike.

Programa Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike prikažeta entitete kot nerazvrščeni seznam v istem vrstnem redu kot zemljevid mesta v spletnem programu. Prezreta vsa združevanja v skupine znotraj območij spletnega programa. Entiteto je mogoče dodati v več skupin v spletnem programu, toda Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike prikažeta sploščen seznam brez ponovitev. Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike upoštevata vašo varnostno vlogo v programu Dynamics 365, zato ne boste videli entitet, za katere nimate najmanj dostopa za branje.

Entitete po meri uporabljajo fiksni simbol entitete po meri.

Vrstica za krmarjenje za Dynamics 365 za tablične računalnike

Preprosti seznami

Seznami zapisov, ki so prikazani na nadzorni plošči za prodajo in v obrazcu, so prikazani kot preprosti seznami. Ti seznami imajo drugačen videz kot običajni pogledi zapisov. Obstaja nekaj pogosto uporabljenih dejanj, ki jih lahko na preprostem seznamu izvedete.

Opomba

Enostavni seznami niso na voljo v programu Dynamics 365 za telefone. Uporabite raje ukazno vrstico in kliknite Izberi pogled, da spremenite pogled.

 • Tapnite glavo seznama za ogled celotnega seznama za trenutni pogled.

 • Tapnite element seznama, če želite odpreti obrazec za ta element.

 • Tapnite in pridržite element za prikaz ukazne vrstice.

 • Tapnite gumb Nov element + desno od imena pogleda, da ustvarite nov zapis te vrste.

  Upoštevajte tudi naslednje napotke:

 • Gumb Nov element + se prikaže desno od imena pogleda za vsako vrsto entitete, za katero je za program Dynamics 365 za tablične računalnike omogočeno branje/pisanje.

 • Preprosti seznami pridobijo deset zapisov naenkrat, ne glede na nastavitev možnosti Zapisi na eni strani v območju spletnega programa Osebne možnosti. Ko se pomikate na dno seznama, program Dynamics 365 za tablične računalnike prikaže dodatne zapise.

  Prikazana polja

  Tipičen pogled zapisov prikaže vse stolpce v definiciji pogleda. Preprosti seznam prikaže prvih nekaj stolpcev iz izbranega pogleda. Preprosti seznami lahko prikažejo tudi slike za vsak zapis, če je za entiteto prikaz slik omogočen.

  Preprost seznam v aplikaciji Dynamics 365 za tablične računalnike

  Število polj, ki so prikazana na seznamu, se razlikuje glede na to, ali je prikaz slik za določeno entiteto omogočen ali ne. Če je omogočen, je slika prva stvar, ki se prikaže. Poleg slike je najprej prikazano primarno polje entitete in obsega do dve vrstici. Primarnemu polju sledita prva dva stolpca v pogledu, ki ne sestavljata primarnega polja. Ta polja bodo posamezno prikazana v eni vrstici.

  Če prikaz slik za entiteto ni omogočen, je najprej prikazano primarno polje entitete. Primarnemu polju sledijo prvi trije stolpci v pogledu, ki ne sestavljajo primarnega polja.

  Obstaja nekaj vrst posebnih seznamov: dejavnost, zainteresirana skupina in ekipa za prodajo. Ti so opisani v naslednjih razdelkih.

  Seznami dejavnosti

  Preprosti seznam za dejavnosti vključuje posebno funkcijo, ki pri drugih seznamih ni na voljo. Vsaka običajna vrsta dejavnosti (kot je telefonski klic ali opravilo) vključuje simbol, s katero se ta dejavnost razlikuje od drugih vrst dejavnosti. Poleg simbola je prikazano primarno polje za dejavnost in obsega do tri vrstice. Naslednje polje za prikaz je prvo polje v pogledu (ki izključuje primarno polje) Datum zapadlosti in Vrsta dejavnosti. Dejavnosti, ki jih je mogoče označiti kot dokončane, imajo ob sebi potrditveno polje. Če želite dejavnost označiti kot dokončano, tapnite to potrditveno polje.

  Seznam dejavnosti z današnjim rokom in zapadle dejavnosti prikaže v temnejši barvi. Dejavnosti, ki nimajo današnjega roka ali niso zapadle, so prikazane v svetlejši barvi. Dejavnostih z datumom zapadlosti vključujejo tudi datum in čas zapadlosti.

Pomembno

Dynamics 365 uporablja sestavljeno entiteto »Dejavnosti za shranjevanje« in pridobivanje podatkov, ki so skupni različnim vrstam dejavnosti (na primer »Opravilo«, »Sestanek« ali »Telefonski klic«). Datum zapadlosti za dejavnosti je za sestavljene entitete Dejavnosti shranjen v polju Dejanski konec. Dejavnosti za Sestanek imajo začetni in končni datum. Ker je datum zapadlosti za seznam dejavnosti pridobljen iz polja Dejanski konec, je čas, ko se sestanek konča, prikazan na seznamu Dejavnosti. To pomeni, da bo za sestanek, ki se začne ob 13:00 in konča ob 14:00, na ploščici za sestanek na preprostem seznamu dejavnosti prikazan čas 14:00.

Preprost seznam dejavnosti v aplikaciji Dynamics 365 za tablične računalnike

Upoštevajte tudi naslednje napotke:

 • Polje Opis za e-pošto na seznamih ne bo prikazano.

 • V možnosti »Dejavnosti« gumb Nov element + odpre pojavni meni, tako da lahko izberete vrsto dejavnosti, ki jo želite ustvariti. Ta pojavni meni vsebuje seznam vseh dejavnosti, za katere je omogočeno branje/pisanje.

  Seznama Zainteresirane skupine in Prodajna ekipa

  Seznama »Zainteresirane skupine« in »Prodajna ekipa«, ki se pojavljata v možnosti »Priložnost«, prikazujeta primarno polje in vlogo. Ta dva seznama entitet vsebujeta ustvarjanje in urejanje v vrstici. Ko na teh seznamih tapnete gumb Nov element +, se obstoječi elementi seznama pomaknejo navzdol, pojavita pa se polje za iskanje in spustni seznam. Zdaj lahko izberete (ali ustvarite) entiteto za dodajanje na seznam prek funkcije iskanja in dodelite vlogo s spustnim seznamom.

  Seznama zainteresiranih skupin in prodajnih ekip

  Tudi urejanje se izvaja v vrstici. Če tapnete puščico dol poleg imena vloge, se prikaže spustni seznam v načinu urejanja in vloge lahko spreminjate.

  Izberi pogled

  Če želite spremeniti pogled, ki se uporablja za prikaz seznama zapisov, tapnite in držite ime seznama. Pojavi se vrstica z ukazi, ki vključuje gumb Izberi pogled. Tapnite gumb Izberi pogled, če želite izbrati drugačen pogled.

  Osebni pogledi so navedeni pred sistemskimi pogledi. Znotraj programa Dynamics 365 ne morete ustvariti novih pogledov.

Grafikoni

Vsi grafikoni, ki jih lahko ustvarite v oblikovalniku grafikonov, kot so palični, črtni, tortni in lijakasti grafikoni, so vidni v programih Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike.

Upoštevajte tudi naslednje napotke:

 • Če želite pridobiti stran z grafikonom in zapise, ki so bili uporabljeni za ustvarjanje grafikona, grafikon odprite prek nadzorne plošče za prodajo.

 • Izberite razdelke z grafikoni za ogled zapisov, filtriranih za tisti del grafikona.

 • Grafikoni v programih Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike brez povezave niso na voljo.

 • Grafikone lahko dodate samo na nadzorne plošče in strani grafikonov.

Obrazci

Obrazci v programu Dynamics 365 za tablične računalnike temeljijo na razvojnem načelu »Načrtujte enkrat in uporabite za vse odjemalce«. Vedenje entitet in poslovni procesi v obrazcih programa Dynamics 365 za tablične računalnike delujejo podobno kot obrazci v spletnem programu, vendar je njihov potek prilagojen za tablične računalnike. V aplikaciji Microsoft Dynamics 365 v spletu si lahko ogledate predogled obrazcev v tabličnih računalnikih in telefonih, ko jih prilagodite v spletni aplikaciji.

Opomba

V programu Dynamics 365 za telefone obrazci delujejo malo drugače. Glejte spodnji razdelek Stvari, ki jih je dobro vedeti o aplikaciji Dynamics 365 za telefone.

Obrazec za prodajo v storitvi Dynamics 365

Obrazec v spletnem programu za možno stranko v prodaji
> Obrazec za prodajo v aplikaciji Dynamics 365 za tablične računalnike

Obrazec za možno stranko v prodaji v programu Dynamics 365 za tablične računalnike

Ta diagram prikazuje skupne dele posodobljenih obrazcev entitete v spletnem programu.

Diagram prikazuje strukturo obrazca posodobljene entitete v storitvi Dynamics 365

Dynamics 365 za tablične računalnike uporabi veliko elementov glavnega obrazca in jih predstavi na način, ki je optimiziran za tablične računalnike, kot je prikazano v spodnjem diagramu.

Diagram obrazca v aplikaciji Dynamics 365 for tablets

Odnosi

Območje obrazca z razmerji prikazuje razmerja entitet, konfigurirana v območju obrazca za krmarjenje. Če je razmerje entitete konfigurirano tako, da se prikaže v območju za krmarjenje znotraj prilagajanja obrazca in je entiteta za program Dynamics 365 za tablične računalnike omogočena, bo razmerje entitete prikazano v razdelku z razmerji. V programi Dynamics 365 za tablične računalnike ploščica z razmerjem Povezave ni prikazana.

Razdelek z razmerji ima tudi ploščico, ki predstavlja lastnika zapisa, ki je v obliki polja za iskanje. Poleg ploščice z navedbo lastnika obstajajo tudi drugi primeri kodiranih ploščic, ki predstavljajo iskalna polja. Na primer: obrazec »Stik« ima ploščico za prikaz nadrejenega računa. Dodatnih iskalnih polj za ploščice v tem razdelku ne morete izbrati.

Prilagajanje obrazcev z elementi krmarjenja

Prilagajanje obrazcev, ki prikazuje elemente za krmarjenje na levi strani zaslona

Razdelek z razmerji znotraj obrazca

Razdelek z razmerji znotraj obrazca

Opomba

Podatki o dejavnosti in Yammer v programu Dynamics 365 za tablične računalnike niso podprti.

Stvari, ki jih je treba vedeti o Dynamics 365 za telefone

Obrazci

Obrazci v programu Dynamics 365 za telefone uporabljajo vrsto obrazca »Glavno«. Vedenje entitet in poslovni procesi v obrazcih programa Dynamics 365 za telefone delujejo podobno kot obrazci v spletnem programu, vendar je njihov potek prilagojen za telefone.

Če želite dodatno poenostaviti obrazce, lahko skrijete komponente, tako da ne bodo prikazane v programu za telefone. Skrijete lahko zavihke, razdelke, podmreže, polja in grafikone. Če želite na primer skriti zavihek »Podrobnosti« v obrazcu »Stik«, kliknete Nastavitve > Prilagajanja > Prilagajanje sistema > Komponente > razširite Entitete > razširite entiteto Stik > Obrazci. Izberite obrazec Stik, pomaknite se navzdol in kliknete Podrobnosti. Kliknite Spremeni lastnosti in počistite potrditveno polje Razpoložljivo v telefonu, da skrijete zavihek »Podrobnosti«, tako da se uporabnikom programa za telefone ne bo prikazal v obrazcu »Stik«.

Skrivanje zavihka »Podrobnosti« v aplikaciji Dynamics 365 for phones

Druge razlike s programom Dynamics 365 za tablične računalnike

Razlik med programoma Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike ni veliko:

 • Enostavni seznami niso na voljo v programu Dynamics 365 za telefone. Uporabite raje ukazno vrstico in kliknite Izberi pogled, da spremenite pogled.

 • Zaznavanje dvojnikov ni na voljo.

 • Funkcija Odpri v brskalniku ni na voljo.

Podprti jeziki za Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike

Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike podpirata naslednje jezike:

 • baskovščina (Baskija) – 1069

 • bolgarščina (Bolgarija) –1026

 • katalonščina (Katalonija) –1027

 • kitajščina (Hongkong SAR) – 3076

 • kitajščina (Ljudska republika Kitajska) – 2052

 • kitajščina (poenostavljena) – 2052

 • kitajščina (Tajvan) – 1028

 • kitajščina (tradicionalna) – 1028

 • hrvaščina (Hrvaška) – 1050

 • češčina (Češka) – 1029

 • danščina – 1030

 • nizozemščina – 1043

 • angleščina – 1033

 • estonščina – 1061

 • finščina – 1035

 • francoščina – 1036

 • galicijščina

 • nemščina – 1031

 • grščina – 30

 • hindijščina (Indija) – 91

 • madžarščina – 36

 • indonezijščina – 62

 • italijanščina – 1040

 • japonščina – 1041

 • kazaščina – 705

 • korejščina – 82

 • latvijščina – 371

 • litovščina – 370

 • norveščina – 47

 • poljščina – 48

 • portugalščina (Brazilija) – 55

 • portugalščina (Portugalska) – 2070

 • romunščina – 40

 • ruščina – 7

 • srbščina

 • slovaščina – 421

 • slovenščina – 386

 • španščina – 3082

 • švedščina – 46

 • tajščina – 66

 • turščina – 90

 • ukrajinščina – 380

  Ko se program prvič po namestitvi naloži, določi jezik naprave in v tem jeziku naloži uporabniški vmesnik. Če jezik naprave ni eden od podprtih jezikov, bo program naložen v angleščini. Ko je program konfiguriran v organizaciji Dynamics 365, se bo naložil v jeziku, ki je določen v uporabnikovih osebnih možnosti. Če jezik uporabnika ni en od podprtih jezikov, program preklopi na osnovni jezik organizacije Dynamics 365, če je na seznamu podprtih jezikov. Če osnovni jezik organizacije ni podprt, je za končni nadomestni jezik določena angleščina, če je omogočena v strežniku.

Entitete ter Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike

Omogočite lahko omejen nabor entitet za Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike. Če si želite ogledati, ali je entiteta omogočena, ali jo želite omogočiti, kliknite Nastavitve > Prilagoditve > Prilagoditev sistema > Entitete. Izberite entiteto in preglejte nastavitve Outlook in mobilne naprave.

Upoštevajte tudi naslednje napotke:

 • Vse entitete po meri lahko omogočite za Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike.

 • Za entitete, ki niso omogočene za programa Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike, lahko uporabite iskanje iz zapisa, ki je omogočen, in si ogledate podatke. Entitete pa ne boste mogli urediti.

  Entitete, ki so vidne in za katere je omogočeno branje/pisanje v programih Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike

Ime entitete Lastnosti vidljivosti Lastnost samo za branje
Račun Spremenljivo Spremenljivo
Dejavnost Ni spremenljivo Ni spremenljivo
Sestanek Spremenljivo Spremenljivo
Primer Spremenljivo Spremenljivo
Konkurent Spremenljivo Spremenljivo
Povezava Ni spremenljivo Spremenljivo
Stik Spremenljivo Spremenljivo
Kupec Spremenljivo Spremenljivo
Možna stranka Spremenljivo Spremenljivo
Opomba Ni spremenljivo Ni spremenljivo
Priložnost Spremenljivo Spremenljivo
Naročilo Spremenljivo Spremenljivo
Telefonski klic Spremenljivo Spremenljivo
Citat Spremenljivo Spremenljivo
Družabna dejavnost Spremenljivo Spremenljivo
Družabni profil Spremenljivo Spremenljivo
Opravilo Spremenljivo Spremenljivo

Entitete, ki so vidne in omogočene samo za branje v programih Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike

Ime entitete Lastnosti vidljivosti Lastnost samo za branje
Priloga Ni spremenljivo Ni spremenljivo
E-pošta Spremenljivo Ni spremenljivo
Upravičenost Ni spremenljivo Ni spremenljivo
Članek zbirke znanja Spremenljivo Ni spremenljivo
Cenik Ni spremenljivo Ni spremenljivo
Izdelku Spremenljivo Ni spremenljivo
Čakalna vrsta Spremenljivo Ni spremenljivo
SharePointov dokument Ni spremenljivo Ni spremenljivo
Primerek KPI pogodbe o ravni storitve Ni spremenljivo Spremenljivo
Ekipa Ni spremenljivo Ni spremenljivo
Uporabnik Ni spremenljivo Ni spremenljivo
Spletni vir Ni spremenljivo Ni spremenljivo

Preverjanje pristnosti ter Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike

Programa Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike preverjata pristnost uporabnikov s pomočjo brskalnika, kar pomeni, da se poverilnice v telefon ne shranijo.

Priporočila in najboljše prakse za varovanje podatkov Dynamics 365 v programih Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike

Pri načrtovanju varnosti za program Dynamics 365 za tablične računalnike upoštevajte spodaj navedena dejstva:

 • Prenos podatkov. Dynamics 365 za tablične računalnike zahteva Uvedba z dostopom prek interneta, tako da so v mobilnih napravah vaše organizacije podatki pri sinhronizaciji aplikacije Dynamics 365 z aplikacijo Dynamics 365 v spletu šifrirani s protokolom TLS (varnost na prenosni plasti) ali SSL (Secure Sockets Layer).

 • Predpomnjeni podatki. Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike predpomnita le zapise in sezname, do katerih ste nedavno dostopali v aplikaciji. Za brisanje predpomnjenih podatkov se lahko uporabniki izpišejo ali izvedejo vnovično konfiguracijo.

 • Šifriranje predpomnjenih podatkov. Predpomnjeni podatki niso šifrirani. Za šifriranje celotnega trdega diska naprave Windows 8 ali novejše različice lahko uporabite BitLocker. Za naprave Apple in Android razmislite o uporabi storitve Windows Intune ali izdelka druge družbe za šifriranje trdega diska na mobilni napravi.

Druge funkcije

Shrani

Zapisi so shranjeni v storitvi Dynamics 365 za tablične računalnike glede na konfiguracijo samodejnega shranjevanja v nastavitvah vaše organizacije. Če si želite ogledati shranjene nastavitve, kliknite zavihek Nastavitve > Skrbništvo > Sistemske nastavitve > Splošno. Nastavitve si lahko ogledate v možnosti Izberite privzeti način shranjevanja za obrazce.

Stanje samodejnega shranjevanja:

 • Omogočeno za organizacijo – spremembe obrazcev se shranijo, ko uporabnik zapusti obrazec.

 • Onemogočeno za organizacijo – uporabniki morajo uporabiti ukazno vrstico in klikniti Shrani, da shranijo spremembe obrazca.

Slike

Slike, kot so fotografije stika, niso shranjene v predpomnilnik brskalnika. Slike morda ne bodo prikazane, ko uporabnik s programom Dynamics 365 za tablične računalnike dela brez povezave.

Izjava o zasebnosti

Dynamics 365 za tablične računalnike in telefone ter Project Finder za Project Finder za Dynamics 365 (»aplikacija«) uporabnikom omogočata dostop do primerka Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 prek tabličnega računalnika ali telefona. Aplikacija za zagotavljanje te storitve obdeluje in shranjuje podatke, kot so uporabnikove poverilnice in podatki, ki jih uporabnik obdeluje v storitvah Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365. Aplikacija je namenjena izključno končnim uporabnikom Microsoftovih strank, ki so pooblaščeni uporabniki storitev Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365. Aplikacija obdeluje uporabnikove podatke v imenu ustrezne stranke podjetja Microsoft, pri čemer lahko Microsoft podatke, ki jih obdeluje aplikacija, razkrije organizaciji, ki uporabnikom omogoča dostop do storitev Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365. Microsoft podatkov, ki jih uporabniki obdelujejo prek aplikacije, ne uporablja v nobene druge namene.

Če uporabniki aplikacijo uporabljajo za vzpostavljanje povezave s storitvijo Microsoft Dynamics CRM (v spletu) ali Dynamics 365 (online), se uporabniki z namestitvijo aplikacije strinjajo, da se podatki o dodeljenih ID-jih organizacije in dodeljenih ID-jih končnega uporabnika ter ID-jih naprave posredujejo Microsoftu za namene omogočanja povezav v več napravah ali izboljšav storitev Microsoft Dynamics CRM (v spletu), Dynamics 365 (online) oz. aplikacije.

Podatki o lokaciji Če uporabniki zahtevajo in omogočijo storitve ali funkcije v aplikaciji, ki temeljijo na lokaciji, lahko aplikacija zbira in uporablja natančne podatke o njihovi lokaciji. Podatki o natančni lokaciji so lahko podatki GPS ter podatki, ki določajo bazne postaje in dostopne točke Wi-Fi v bližini. Aplikacija lahko podatke o lokaciji pošilja v Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365. Aplikacija lahko podatke o lokaciji pošilja v Zemljevidi Bing in druge storitve za prikaz na zemljevidu drugih ponudnikov, kot so Google Zemljevidi in Apple Maps, ki jih je uporabnik v svojem telefonu nastavil za obdelavo podatkov o svoji lokaciji v aplikaciji. Uporabniki lahko onemogočijo storitve ali funkcije, ki temeljijo na lokaciji, ali onemogočijo dostop aplikacije do uporabnikove lokacije tako, da izklopijo lokacijsko storitev ali izklopijo dostop aplikacije do lokacijske storitve. Uporabo storitve Zemljevidi Bing uporabnikov urejajo Pogoji uporabe za končnega uporabnika storitve Zemljevidi Bing, ki so na voljo na https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, in Izjava o zasebnosti za Zemljevidi Bing, ki je na voljo na https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Uporabo storitev za prikaz na zemljevidu drugih ponudnikov in vseh podatkov, ki jih uporabniki posredujejo v njih, urejajo pogoji uporabe za končnega uporabnika in izjave o zasebnosti, ki veljajo za ustrezno storitev. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo te pogoje uporabe za končnega uporabnika in izjave o zasebnosti.

Aplikacija lahko vključuje povezave do drugih Microsoftovih storitev in do storitev drugih ponudnikov, katerih prakse zasebnosti in varnosti se lahko razlikujejo od tistih, ki veljajo za Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365. ČE UPORABNIKI PODATKE POŠLJEJO DRUGIM MICROSOFTOVIM STORITVAM ALI DRUGIM PONUDNIKOM STORITEV, POTEM TE PODATKE UREJAJO NJIHOVE IZJAVE O ZASEBNOSTI. V izogib dvomu podatki, posredovani zunaj storitve Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365, niso vključeni v pogodbe uporabnikov za Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 oz. ustrezno središče zaupanja Microsoft Dynamics. Microsoft uporabnikom svetuje, da preberejo te izjave o zasebnosti.

Uporabniki z licenco za Dynamics 365 Online z določenimi varnostnimi vlogami (izvršni direktor-poslovni direktor, vodja prodaje, prodajalec, skrbnik sistema, prilagojevalec sistema in podpredsednik prodaje) so samodejno pooblaščeni za dostop do storitve z uporabo aplikacije Dynamics 365 za tablične računalnike kot tudi drugimi odjemalci.

Skrbnik ima popoln nadzor (na ravni varnostne vloge uporabnika ali entitete) nad možnostjo dostopa in ravnijo pooblaščenega dostopa, povezanega z odjemalcem tabličnega računalnika. Uporabniki lahko nato dostopajo do storitve Dynamics 365 (v spletu) prek programa Dynamics 365 za tablične računalnike, podatki o strankah pa bodo predpomnjeni v napravi, ki uporablja določenega odjemalca.

Glede na posebne nastavitve na ravni varnosti uporabnika in entitete so lahko iz storitve Dynamics 365 (v spletu) izvožene in v napravi končnega uporabnika predpomnjene naslednje vrste podatkov o strankah: podatki o zapisu, metapodatki o zapisu, podatki o entiteti, metapodatki o entiteti in poslovna logika.

Glejte tudi

Zaščita in upravljanje programa Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike
Kaj je podprto
Odpravljanje težav
Namestitev aplikacije Dynamics 365 za tablične računalnike in telefone
Uporabniški priročnik za Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike