Dodajanje vrste koraka preusmeritve

Vrsta koraka preusmeritve omogoča preusmeritev seje brskalnika uporabnika na drugo stran v portalu ali na zunanji URL. To je uporabno za neopazno usmerjanje toka.

Ime Opis
Zunanji URL »Ob uspehu« mora biti nastavljeno na »Preusmeritev«. Navedite URL do zunanjega vira v spletu.
ali spletna stran »Ob uspehu« mora biti nastavljeno na »Preusmeritev«. Izberite spletno stran na trenutnem spletnem mestu.
Priloži obstoječi niz poizvedbe »Ob uspehu« mora biti nastavljeno na »Preusmeritev«. Če je ta možnost potrjena, se obstoječi parametri niza poizvedbe dodajo v ciljni URL pred preusmerjanjem.
Prilaganje ID-ja zapisa nizu poizvedbe »Ob uspehu« mora biti nastavljeno na »Preusmeritev«. Če je ta možnost potrjena, se ID ustvarjenega zapisa priloži nizu poizvedbe URL-ja, na katerega se preusmerja.
Ime parametra niza poizvedbe ID-ja zapisa »Ob uspehu« mora biti nastavljeno na »Preusmeritev«. Ime parametra niza ID-ja v nizu poizvedbe v URL-ju, na katerega se preusmerja.
Priloži niz poizvedbe po meri »Ob uspehu« mora biti nastavljeno na »Preusmeritev«. Niz po meri, ki ga je mogoče priložiti obstoječemu nizu poizvedbe URL-ja za preusmerjanje.
Priloži vrednost atributa nizu poizvedbe – ime parametra »Ob uspehu« mora biti nastavljeno na »Preusmeritev«. Ime, podano za parameter, ki je v medsebojni odvisnosti z vrednostjo atributa ciljne entitete, ki bo priložena nizu poizvedbe URL-ja za preusmerjanje.
Priloži vrednost atributa nizu poizvedbe – logično ime atributa »Ob uspehu« mora biti nastavljeno na »Preusmeritev«. Logično ime atributa ciljne entitete, prek katerega bo vrednost priložena nizu poizvedbe URL-ja za preusmerjanje.

Glejte tudi

Konfiguracija portala Dynamics 365 for Customer Engagement
Določitev obrazcev entitet in logike po meri na portalu Dynamics 365 for Customer Engagement
Koraki spletnega obrazca za portale
Vrsta koraka nalaganja obrazca/nalaganja zavihka
Vrsta pogojnega koraka
Dodajanje JavaScripta po meri