Čiščenje strežniškega predpomnilnika za portal

Kot skrbnik portala lahko počistiš strežniški predpomnilnik za celotni portal, tako da se posodobljeni podatki iz storitve Dynamics 365 for Customer Engagement takoj prikažejo na portalu. Posodobitve iz storitve Dynamics 365 for Customer Engagement se sporočijo v portal v asinhronem načinu, tako da se lahko pojavi zamik med časom posodobitve podatkov v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement in časom, ko se posodobljeni podatki pojavijo na portalu. Če želite odpraviti ta zamik, ko npr. ovira konfiguracijo portala, lahko vsilite takojšnjo osvežitev predpomnilnika portala.

Opomba

Glede na pogodbo o ravni storitve osveževanje predpomnilnika (prenos podatkov med storitvijo Dynamics 365 for Customer Engagement in portalom) traja 15 minut.

Čiščenje strežniškega predpomnilnika

  1. Vpišite se na portal kot skrbnik.

  2. Pomaknite se na URL: <portal_path>/_services/about

  3. Izberite Počisti predpomnilnik.

Strežniški predpomnilnik se izbriše in podatki se znova naložijo iz storitve Dynamics 365 for Customer Engagement. Upoštevajte, da čiščenje strežniškega predpomnilnika portala povzroči začasno slabše delovanje portala, ko se podatki znova nalagajo iz storitve Dynamics 365 for Customer Engagement.

Čiščenje predpomnilnika portala