Konfiguracija preverjanja pristnosti za portal Dynamics 365 for Customer Engagement

V aplikaciji portala je uporabnik portala s preverjeno pristnostjo povezan s stikom Dynamics 365 for Customer Engagement ali z uporabnikom sistema. Privzeta konfiguracija portalov temelji na stikih. Za prijavo mora imeti stik konfigurirane ustrezne informacije za spletno preverjanje pristnosti. Uporabnikom portala morajo biti dodeljene spletne vloge za pridobitev dovoljenj, za katera uporabniki z nepreverjeno pristnostjo niso pooblaščeni. Za konfiguracijo dovoljenj za spletno vlogo konfigurirajte dostop do spletne strani in pravila za nadzor dostopa do spletnega mesta.

Najnovejša izkušnja za preverjanje pristnosti portala omogoča uporabnikom portala, da se po želji prijavijo z lokalnim računom, ki temelji na ponudniku članstva za stik, ali z zunanjim računom, ki temelji na identiteti ASP.NET .

  • Lokalno preverjanje pristnosti: lokalno preverjanje pristnosti je običajno preverjanje pristnosti na podlagi obrazcev in za preverjanje pristnosti uporablja zapise stika v organizaciji Dynamics 365 for Customer Engagement. Za nastavitev preverjanja pristnosti po meri lahko razvijalci uporabijo API ASP.Net Identity in ustvarijo prilagojene strani in orodja za prijavo.
  • Zunanje preverjanje pristnosti: zunanje preverjanje pristnosti zagotavlja API ASP.NET Identity. V tem primeru poverilnice računa in upravljanje gesel ureja zunanji ponudnik identitet. To vključuje ponudnike, ki temeljijo na OpenID, kot sta Yahoo! in Google ter ponudniki, ki temeljijo na OAuth 2.0, kot so Twitter, Facebook in Microsoft. Uporabniki se v portal prijavijo tako, da izberejo zunanjo identiteto za registracijo v portal. Po registraciji ima zunanja identiteta dostop do istih funkcij kot lokalni račun.

Ob registraciji z lokalnim in tudi z zunanjim računom lahko za vpis uporabite kode povabil in tudi e-poštno potrdilo. Poleg tega lahko skrbniki omogočijo ali onemogočijo katerokoli kombinacijo možnosti preverjanja pristnosti prek nastavitev mesta portala.

Prijava za račun (registracija)

Skrbniki portala imajo več možnosti za nadzor vedenja pri prijavi računa. Odprta registracija je najmanj omejevalna konfiguracija prijave, pri kateri portal dovoljuje registracijo uporabniškega računa le z navedbo uporabniške identitete. Nadomestna konfiguracija lahko od uporabnikov zahteva, da za registracijo v portal navedejo kodo povabila ali veljaven e-poštni naslov. Ne glede na konfiguracijo registracije sta za potek registracije enako pomembna tako lokalni kot tudi zunanji račun. Torej, uporabniki imajo možnost izbrati, katero vrsto računa želijo registrirati.

Odprta registracija

Med prijavljanjem ima uporabnik možnost, da ustvari lokalni račun (navesti mora uporabniško ime in geslo) ali da s seznama ponudnikov identitete izbere zunanjo identiteto. Če uporabnik izbere zunanjo identiteto, se mora vpisati prek izbranega ponudnika identitete in potrditi, da ima v lasti zunanji račun. V vsakem primeru je uporabnik takoj registriran v portal in portal preveri njegovo pristnost. Po prijavi se v organizaciji Dynamics 365 for Customer Engagement ustvari zapis o novem stiku.

Če je omogočena odprta registracija, uporabnikom ni treba navesti kode povabila, da dokončajo postopek prijave.

Glejte tudi

Nastavitev identitete za preverjanje pristnosti za portal
Določitev obrazcev entitet in logike po meri na portalu Dynamics 365 for Customer Engagement
Konfiguracija stika za uporabo na portalu
Pošiljanje povabil stikom za sodelovanje v portalih