Konfiguracija spletnih vlog na portalu za upravljanje odnosov s partnerji (PRM)

Spletne vloge za portal za upravljanje odnosov s partnerji (PRM) omogočajo določen dostop do različnih območij portala. Če določite ustrezne vloge, lahko primarnim stikom partnerjev dodelite prava dovoljenja za upravljanje članov ekipe in izboljšanje učinkovitosti procesov.

 • Partnerski skrbnik: partnerski skrbniki so stiki, ki delujejo kot primarni stiki za račune partnerjev. Odgovorni so za dodajanje in deaktiviranje članov ekipe ter za vse skrbniške dejavnosti, povezane z informacijami računov partnerjev. Partnerskim skrbnikom je omogočeno naslednje:

  • Ogled, sprejem in zavrnitev vseh poslanih priložnosti
  • Ogled, upravljanje in izvajanje dejanj v vseh upravljanih priložnostih
  • Upravljanje informacij računa partnerja, sorodnih stikov partnerjev in njihovih spletnih vlog
  • Upravljanje vlog partnerskih stikov Ustvarjanje in urejanje računov strank
  • Ustvarjanje in urejanje stikov stranke
  • Ustvarjanje in urejanje novih priložnosti
 • Partnerski upravitelji: partnerski upravitelji so stiki, ki upravljajo priložnosti, ki jih pošlje nadrejeno podjetje. Odgovorni so za sprejemanje ali zavračanje poslanih priložnosti ter skupno rabo sprejetih priložnosti s člani ekipe. Partnerskim vodjem je omogočeno naslednje:

  • Ogled, sprejem in zavrnitev vseh poslanih priložnosti
  • Ogled, upravljanje in izvajanje dejanj v vseh upravljanih priložnostih
  • Upravljanje informacij računa partnerja
  • Ustvarjanje in urejanje računov stranke
  • Ustvarjanje in urejanje stikov stranke
  • Ustvarjanje in urejanje novih priložnosti
 • Partnerski prodajalci: partnerski prodajalci so stiki, ki upravljajo in izvajajo dejanja na priložnosti. Lahko si ogledajo in izvajajo dejanja v priložnostih, ki so v skupni rabi z njimi, vendar si ne bodo mogli ogledati priložnosti, s katerimi niso povezani. Partnerski prodajalci lahko storijo naslednje:

  • Ogled, upravljanje in izvajanje dejanj v upravljanih priložnostih, ki so v skupni rabi z njimi
  • Ustvarjanje in urejanje računov stranke
  • Ustvarjanje in urejanje stikov stranke
  • Ustvarjanje in urejanje novih priložnosti

Ustvarjanje računa partnerja na portalu PRM

Z računi partnerjev lahko spremljate dejavnosti različnih partnerjev. Priporočamo, da ustvarite ločen račun za vsakega partnerja, tako da lahko vsako partnersko organizacijo upravljate ločeno. Če želite ustvariti račun partnerja:

 1. Odprite Prodaja > Kupci.
 2. Izberite Novo in vnesite informacije.
 3. V območju Podrobnosti partnerja uporabite polje Klasifikacija in izberite partnersko klasifikacijo.
 4. Izberite Shrani.

Povezava partnerskih stikov z računom

Stiki v programu Dynamics 365 se spremenijo v stike partnerja, ko jih povežete z računom partnerja. Stik povežete z računom partnerja tako, da pri ustvarjanju ali urejanju stika vnesete ime računa partnerja v polje »Ime računa«.

Dodelitev nabora dovoljenj spletni vlogi za portale

Dovoljenja za dostop do spletnega mesta je nabor dovoljenj, ki se navezuje na spletno vlogo in poleg spletnih strani omogoča urejanje različnih elementov, upravljanih na podlagi vsebine na portalu, na prikazni strani. Nastavitve dovoljenj določajo, katere komponente lahko upravljate prek portala. Več informacij: Ustvarjanje spletnih vlog za portale

Ime Opis
Upravljanje izrezkov vsebine Omogoča urejanje kontrolnikov izrezkov. Več informacij: Prilagajanje vsebine z uporabo izrezkov vsebine
Upravljanje oznak spletnih mest Omogoča urejanje hiperpovezav, ki uporabljajo oznake spletnih mest
Upravljanje naborov spletnih povezav Omogoča urejanje naborov spletnih povezav, vključno z dodajanjem in odstranjevanjem spletnih povezav iz nabora spletnih povezav. Več informacij: Upravljanje spletnih povezav v storitvi Dynamics 365 ali na portalih
Predogled neobjavljenih entitet Omogoča ogled na portalu izpostavljenih predmetov s stanjem objave Osnutek.

Če želite spletni vlogi dodati dovoljenje za dostop do spletnega mesta, ustvarite novo entiteto Dostop do spletnega mesta in ji dodelite želeni nabor dovoljenj. Nato entiteto poimenujte, povežite z izbranim spletnim mestom, shranite in povežite z želeno(-imi) spletno(-imi) vlogo(-ami).

Glejte tudi

Nadzor dostopa do spletne strani za portale
Dodajanje varnosti na osnovi zapisov z uporabo dovoljenj za entitete za portale
Ustvarjanje računa partnerja na portalu za upravljanje odnosov s partnerji (PRM)
Ustvarjanje spletnih vlog za portale
Konfiguracija spletnih vlog za portal PRM