Ustvarjanje vloge spletnih portalov

Ko je stik konfiguriran za uporabo na portalu, mu je treba dodeliti eno ali več spletnih vlog, da lahko izvaja posebne ukrepe ali dostopa do zaščitenih vsebin na portalu. Na primer, za dostopanje do omejene strani, mora biti stiku dodeljena vloga, na katero je branje te strani omejeno. Za objavljanje nove vsebine mora biti stiku dodeljena vloga, ki ima dovoljenja za objavljanje vsebine.

Če želite ustvariti spletno vlogo:

  1. Odprite Portali > Spletne vloge > Novo.
  2. Določite vrednosti za obvezna polja.
  3. Izberite Shrani.

Atributi in odnosi

V spodnji tabeli so pojasnjeni atributi spletnih vlog, ki jih uporabljajo portali Dynamics 365.

Ime Opis
Ime Opisno ime spletne vloge
Spletno mesto Povezano spletno mesto
Opis Razlaga namena spletne vloge. Izbirno.
Vloga za uporabnike s preverjeno pristnostjo Logično. Če vrednost nastavite na »True«, bo to privzeta spletna vloga za uporabnike s preverjeno pristnostjo (glejte spodaj). Za določeno spletno mesto mora obstajati le ena spletna vloga z atributom vloge za uporabnike s preverjeno pristnostjo, nastavljenim na »True«. To bo privzeta spletna vloga za uporabnike s preverjeno pristnostjo, katerim ni bila dodeljena spletna vloga.
Vloga za anonimne uporabnike Logično. Če vrednost nastavite na »true«, bo to privzeta spletna vloga za uporabnike z nepreverjeno pristnostjo (glejte spodaj). Za določeno spletno mesto mora obstajati le ena spletna vloga z atributom vloge za anonimne uporabnike, nastavljenim na »True«. To bo privzeta spletna vloga za uporabnike z nepreverjeno pristnostjo. Vloga za anonimne uporabnike bo upoštevala le dovoljenja za entitete.

Ko je spletna vloga ustvarjena, jo lahko prek različnih dovoljenj, pravil in povezav konfigurirate tako, da bo ustrezala vašim potrebam.

  • Izbirna privzeta spletna vloga za uporabnike s preverjeno pristnostjo: Z omogočenjem možnosti Vloga za uporabnike s preverjeno pristnostjo bo postala privzeta spletna vloga za vse uporabnike. Ta vloga se pogosto uporablja za zagotavljanje vnaprej določenega dostopa za uporabnike, ki niso povezani z drugimi vlogami. Ne pozabite, da imajo uporabniki lahko več spletnih vlog, uporabniki s preverjeno pristnostjo pa imajo lahko le eno spletno vlogo za uporabnike s preverjeno pristnostjo.
  • Izbirna privzeta spletna vloga za uporabnike z nepreverjeno pristnostjo: Vloga za anonimne uporabnike je namenjena uporabi z dovoljenji za entitete. Drugih pravil ali dovoljenj ne bo upoštevala. Z omogočenjem možnosti »Vloga za anonimne uporabnike« bo postala privzeta spletna vloga za vse uporabnike. Uporabniki z nepreverjeno pristnostjo imajo lahko le eno spletno vlogo za anonimne uporabnike.

Omogočanje pomoči za portale Dynamics 365

Če želite zagotoviti, da bodo uporabniki dobili ustrezne informacije, ko kliknejo gumb Pomoč, morate Dynamics 365 nastaviti tako, da uporabite pomoč po meri. Odprite Nastavitve > Skrbništvo, kliknite Sistemske nastavitve, kliknite zavihek Splošno in izberite Da za možnost Uporabi pomoč po meri za entitete po meri.

Prilagoditev obrazcev, nadzornih plošč in poročil portala Dynamics 365

Če želite prilagoditi poljubne obrazce, nadzorne plošče ali poročila portala, lahko več informacij o prilagajanju programa Dynamics 365 najdete na spodnjih povezavah:

Spreminjanje primerka, občinstva ali vrste portala Dynamics 365

Ko je portal ustvarjen in omogočen, lahko spremenite podrobnosti o primerku in portalu programa Dynamics 365.

  1. Pojdite v središče Online Admin Dynamics 365 in nato izberite zavihek Aplikacije.
  2. Izberite ime portala, ki ga želite urediti in izberite Upravljaj.
  3. Izberite zavihek Upravljanje primerka storitve Dynamics 365. Na tej strani si lahko ogledate primerek Dynamics 365, ki je trenutno povezan s portalom.
  4. Izberite Posodobitev primerka storitve Dynamics 365. V pogovornem oknu lahko v poljih, ki so na voljo, spremenite primerek, jezik portala ali skrbnika portala v Dynamics 365. Lahko tudi ohranite isti primerek Dynamics 365, a spremenite občinstvo portala ali vrsto portala.
  5. Izberite gumb Potrditev dejanja, da potrdite spremembe.

Spreminjanje primerka storitve Dynamics 365

Glejte tudi

Sodelovanje s skupnostmi, ki uporabljajo portal skupnosti
Konfiguracija portala Dynamics 365 Nadzor dostopa do spletne strani za portale
Konfiguracija spletnih vlog na portalu PRM Dodajanje varnosti na osnovi zapisov z uporabo dovoljenj za entitete za portale