Črpanje zamisli iz množic

Naučite se, kako upravljati zamisli foruma, komentarje zamisli in glasove za zamisli.

Upravljanje forumov zamisli v storitvi Dynamics 365

Uporabniki storitve Dynamics 365 lahko upravljajo zapise foruma zamisli na zavihku »Skupnost«, če so bila prilagajanja portalov uvožena v njihovo organizacijo Dynamics 365.

Opomba

 • Nadzorovanje načinov upodabljanja veliko atributov vsebine/prikaza poteka prek pogledov, ki jih ustvari razvijalec portala.
 • Omejevanje dostopa do forumov zamisli z uporabo spletnih vlog ni podprto.

Atributi in odnosi foruma zamisli

Spodnja tabela pojasnjuje standardne atribute in odnose entitete »Forum zamisli«.

Ime Opis
Naziv Ime foruma zamisli.
Spletno mesto Spletno mesto, ki mu pripada forum zamisli.
Delni URL Segment poti URL, uporabljen za gradnjo URL-ja foruma zamisli.
Povzetek Vsebina HTML z opisom foruma zamisli.
Zamisli Odnos, ki določa vse zapise zamisli, povezane s forumom zamisli.
Pravilnik o novih zamislih Možnost, ki določa, kako je treba ravnati z novimi zapisi zamisli na forumu zamisli.
Pravilnik komentiranja Možnost, ki določa, kako je treba ravnati s komentarji zamisli na forumu zamisli.
Pravilnik glasovanja Možnost, ki določa, kako je treba ravnati z glasovi za zamisli na forumu zamisli.
Vrsta glasovanja Vrsta glasovanja, ki jo bo dovolil forum zamisli.
Št. glasov na zamisel Število glasov, ki jih uporabnik lahko odda za posamezno zamisel, ki pripada forumu zamisli. Ko je Vrsta glasovanja Za ali proti, je ta vrednost je nastavljena na 1.
Št. glasov na uporabnika Število glasov, ki jih uporabnik lahko odda na forumu zamisli. Če vrednost ni nastavljena, imajo uporabniki neomejeno število glasov na forumu zamisli.
Vloge z dostopom za branje Odnos, ki določa spletne vloge, ki imajo dovoljenje za ogled in sodelovanje na forumu zamisli. Vsem uporabnikom portala, povezanim s katero koli od teh vlog, bo dodeljen dostop do foruma zamisli.
Moderatorji Odnos, ki določa spletne vloge, ki imajo dovoljenje za vodenje na forumu zamisli. Funkcija vodenja prikazne strani trenutno ni na voljo, saj ni vgrajena v aplikacijo portala zamisli.

Upravljanje zamisli v storitvi Dynamics 365

Uporabniki storitve Dynamics 365 lahko zapise zamisli upravljajo na zavihku »Skupnost«, če so bila prilagajanja portalov uvožena v njihovo organizacijo Dynamics 365.

Opomba

Če ustvarite zamisel, bo ta samodejno prejela en glas v vašem imenu.

Atributi in odnosi zamisli

Spodnja tabela pojasnjuje standardne atribute in odnose entitete »Zamisel«.

Ime Opis
Naziv Opisen naslov zamisli.
Forum zamisli Forum zamisli, ki mu pripada zamisel.
Delni URL Segment poti URL, uporabljen za gradnjo URL-ja foruma zamisli.
Delne vrednosti URL-ja so uporabljene kot segmenti poti URL. Kot takšne ne smejo vsebovati neveljavnih znakov poti URL, npr. »?«, »#«, »!«, »%«. Ker se URL-ji portalov ustvarijo s sestavljanjem delnih vrednosti URL-ja s poševnicami (»/«), na splošno ne smejo vsebovati poševnic.
Priporočena praksa je, da se delne vrednosti URL-ja omejijo na črke, številke in vezaje ali podčrtaje. Na primer: »objave-za-medije«, »Uporabniški_priročnik«, »izdelek1«
Objavljeno v spletu Ali je zamisel vidna na spletnem mestu.
Besedilo Vsebina HTML z opisom zamisli.
Dokončano Skrajšan povzetek zamisli.
Ime avtorja Besedilo, ki navaja ime uporabnika, ki je poslal zamisel.
E-poštni naslov avtorja Besedilo, ki navaja e-poštni naslov uporabnika, ki je poslal zamisel.
Avtor Odnos, ki določa uporabnike portala, ki so povezani z zamislijo.
Oddano dne Datum in ura nastanka zamisli.
Razlog stanj Možnost, ki določa trenutno stanje zamisli.
 • Novo: ideja je aktivna in je o njej mogoče glasovati.
 • Sprejeto: ideja je bila sprejeta in o njej ni več mogoče glasovati. Uporabnikom, ki so glasovali za idejo, so (v primeru omejitve) njihovi glasovi vrnjeni.
 • Dokončano: ideja je bila uspešno uveljavljena in o njej ni več mogoče glasovati. Uporabnikom, ki so glasovali za idejo, so (v primeru omejitve) njihovi glasovi vrnjeni.
 • Zavrnjeno: ideja ne bo uresničena in o njej ni več mogoče glasovati. Uporabnikom, ki so glasovali za idejo, so (v primeru omejitve) njihovi glasovi vrnjeni.
Opomba: omogočite lahko tudi glasovanje za druge razloge stanja. Več informacij: Omogočanje glasovanja za razloge stanja.
Avtor stanja Odnos, ki določa uporabnike portala, ki so povezani s stanjem zamisli in komentarjem statusa.
Komentar stanja Izbirni komentar razloga stanja zamisli. Povedano drugače: kdaj je načrtovano izvajanje, zakaj je bila zavrnjena itd.
Pravilnik komentiranja Možnost, ki določa način ravnanja s komentarji zamisli.
 • Podeduj: uporabljen bo pravilnik komentiranja foruma nadrejene zamisli. To je privzeta nastavitev.
 • Odprto: dovoljene so oddaje vseh uporabnikov, tako anonimnih uporabnikov kot tudi uporabnikov s preverjeno pristnostjo, in so takoj prikazane.
 • Odprto za uporabnike s preverjeno pristnostjo: dovoljene so le oddaje uporabnikov s preverjeno pristnostjo in so takoj prikazane.
 • Moderirano: dovoljene so oddaje vseh uporabnikov, tako anonimnih uporabnikov kot tudi uporabnikov s preverjeno pristnostjo. Oddaje ne bodo prikazane, dokler jih ne odobri moderator.
 • Zaprto: obstoječe oddaje so prikazane, vendar nove oddaje niso dovoljene.
 • Brez: oddaje uporabnikov so onemogočene. Oddaj ni mogoče ustvariti ali si jih ogledati.
Glasovi za Število pozitivnih glasov, ki jih je prejela zamisel.
Glasovi proti Število negativnih glasov, ki jih je prejela zamisel.
Vsota glasov Število pozitivnih glasov z odštetim številom negativnih glasov.
Skupno število glasov Število pozitivnih glasov s prištetim številom negativnih glasov.
Komentarji zamisli Odnos, ki določa vse komentarje, povezane z zamislijo.
Glasovi glede zamisli Odnos, ki določa vse glasove, povezane z zamislijo.

Omogočanje glasovanja za razloge stanja

O zamisli je privzeto omogočeno glasovanje, le ko je razlog stanja nastavljen na »nov«. Če želite omogočiti glasovanje o zamisli za različne razloge stanja, ustvarite nastavitev mesta Ideas/EnableVotingForStatusReasons in nastavite njegovo vrednost na zahtevane vrednosti razloga stanja.

Želeli bi na primer omogočiti glasovanje za nove, sprejete in zavrnjene razloge stanja. Za to ustvarite nastavitev mesta in nastavite njegovo vrednost, kot sledi:

 • Ime: Ideas/EnableVotingForStatusReasons

 • Vrednost: 1;100000000;100000002

Opomba

 • Če so vse vrednosti v nastavitvi mesta napačne, bo glasovanje onemogočeno ne glede na razlog stanja.
 • Če nastavitev mesta ne obstaja, bo glasovanje omogočeno le v primeru, da je razlog stanja nastavljen na »nov«.

Če želite pridobiti vrednosti razloga stanja:

 1. Vpišite se v Dynamics 365.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanje > Prilagajanje sistema.

 3. V pogovornem oknu za prilagoditve v podoknu za krmarjenje na levi izberite Komponente > Entitete > Zamisli.

 4. Razširite entiteto Zamisel in izberite možnost Polja.

 5. Na seznamu izberite polje statuscode in ga odprite v urejevalniku polj.

 6. V razdelku Vrsta odprite stanja za ogled njihovih posamičnih vrednosti.

Omogočanje samodokončanja za ideje

Medtem ko ustvarjate novo zamisel, lahko že obstaja scenarij s podobno zamislijo v Dynamics 365. Kot skrbnik lahko portal konfigurirate tako, da se v primeru, da uporabnik portala poskuša ustvariti novo zamisel, prikaže seznam podobnih zamisli. S tem se prepreči ustvarjanje podvojenih zamisli v Dynamics 365. Če želite omogočite, da se na portalu ob ustvarjanju nove zamisli prikaže seznam podobnih zamisli, ustvarite nastavitev mesta Ideas/EnableAutoComplete in njeno vrednost nastavite na True.

Samodokončanje zamisli

Upravljanje komentarjev zamisli v storitvi Dynamics 365

Uporabniki storitve Dynamics 365 lahko zapise komentarjev zamisli upravljajo na zavihku »Skupnost«, če so bila prilagajanja portalov uvožena v njihovo organizacijo Dynamics 365.

Atributi in odnosi komentarjev zamisli

Spodnja tabela pojasnjuje standardne atribute in odnose entitete »Komentar zamisli«.

Ime Opis
Ime Naslov komentarja zamisli.
Zamisel Zamisel, ki ji pripada komentar.
Vsebina Vsebina komentarja v obliki HTML.
Objavljeno v spletu Ali je komentar viden na spletnem mestu.
Ime avtorja Besedilo z imenom uporabnika, ki je poslal komentar.
E-poštni naslov avtorja Besedilo z e-poštnim naslovom uporabnika, ki je poslal komentar.
Avtor Odnos, ki določa uporabnike portala, ki so povezani s komentarjem.
Objavljeno Datum in ura nastanka komentarja.

Upravljanje glasov za zamisli v programu Dynamics 365

Uporabniki storitve Dynamics 365 lahko zapise glasov za zamisli upravljajo na zavihku »Skupnost«, če so bila prilagajanja portalov uvožena v njihovo organizacijo Dynamics 365.

Atributi in odnosi glasov za zamisli

Spodnja tabela pojasnjuje standardne atribute in odnose entitete »Glas za zamisel«.

Ime Opis
Vrednost Celo število, ki predstavlja vrednost glasu.
Ime Naslov glasu.
Zamisel Zamisel, ki ji pripada glas.
Ime glasovalca Besedilo z imenom uporabnika, ki je poslal glas.
E-poštni naslov glasovalca Besedilo z e-poštnim naslovom uporabnika, ki je poslal glas.
Glasovalec Odnos, ki določa uporabnike portala, ki so povezani z glasom.
Oddano dne Datum in ura nastanka glasu.

Glejte tudi

Upravljanje niti foruma
Ustvarjanje objav v forumu na portalu
Vodenje forumov
Naročnina na opozorila