Delo s predlogami Liquid

Liquid je odprtokodni jezik predloge, ki je integriran v portale. Uporablja se ga lahko za dodajanje dinamičnih vsebin stranem in ustvarjanje različnih vrst predlog po meri. Z jezikom Liquid lahko storite naslednje:

V vseh teh primerih boste lahko dinamično dostopali do funkcij portala Dynamics 365 for Customer Engagement, kot so seznam entitet, izrezki vsebine, nastavitve mesta za portale in spletne povezave.

Glejte tudi

Shranjevanje izvorne vsebine z uporabo spletnih predlog
Razlaga operatorjev Liquid
Vrste Liquid
Pogojni operatorji Liquid
Predmeti Liquid
Oznake Liquid
Filtri Liquid
Ustvarjanje naprednih predlog za portale