Delo s predlogami Liquid

Liquid je odprtokodni jezik predloge, ki je integriran v portale. Uporablja se ga lahko za dodajanje dinamičnih vsebin stranem in ustvarjanje različnih vrst predlog po meri. Z jezikom Liquid lahko storite naslednje:

V vseh teh primerih boste lahko dinamično dostopali do funkcij portala Dynamics 365, kot so seznam entitet, izrezki vsebine, nastavitve mesta za portale in spletne povezave.

Glejte tudi

Shranjevanje izvorne vsebine z uporabo spletnih predlog
Razlaga operatorjev Liquid
Vrste Liquid
Pogojni operatorji Liquid
Predmeti Liquid
Oznake Liquid
Filtri Liquid
Ustvarjanje naprednih predlog za portale