Prilagajanje vsebine z uporabo izrezkov vsebine

Izrezki vsebine so majhni kosi vsebine, ki jo je mogoče urejati, ki jih razvijalec lahko umesti v predlogo strani, tako da lahko prilagodljiva vsebina enostavno dopolni vsak del postavitve strani. Kontrolnike izrezkov, ki so namenjeni upodabljanju vsebine izrezkov na portalih z dostopom prek spleta, v predlogo strani umestijo razvijalci.

Urejanje izrezkov

Izrezke je mogoče urejati na prikazni strani ali prek vmesnika storitve Dynamics 365 for Customer Engagement. Največja zmogljivost izrezkov je, da z njimi lahko izvlečete določeno količino vsebine (ne pa glavnega besedila strani) in jo ločeno uredite, kar omogoča, da upravljate vso statično vsebino in jo urejate na prikazni strani spletnega mesta, ta vsebina pa je še vedno shranjena v programu Dynamics 365 for Customer Engagement.

Urejanje z mehanizmom za urejanje na prikazni strani

Če želite uporabnikom omogočiti urejanje izrezkov na prikazni strani, morajo biti uporabniki povezani s spletno vlogo, ki je povezana z zapisom dovoljenja za dostop do spletnega mesta, pri tem pa mora biti dovoljenje za Upravljanje izrezkov vsebine nastavljeno na »true«.

Če želite izvajati urejanje na prikazni strani, pokažite na element izrezka vsebine in izberite Uredi. Če želite urejati izrezke, morate imeti dovoljenja za dostop do spletnega mesta. Več informacij: Nadzor dostopa do spletne strani za portale

Pri urejanju izrezka se lahko pojavi preprosto polje z besedilom, ki omogoča, da hitro urejate vsebino. Lahko pa se pojavi celoten urejevalnik, ki se pojavi tudi pri urejanju besedila strani. Vrsta urejanja izrezka določa, kateri izmed vmesnikov se bo pojavil in pa vrsto vsebine, ki jo izrezek lahko vsebuje (celotno in s slogi urejeno vsebino v obliki zapisa HTML ali samo navadno besedilo). Ko razvijalec doda kontrolnik izrezka vsebine v predlogo strani v projektu Visual Studio na portalu, je izrezku mogoče določiti vrsto urejanja, ki je lahko besedilo ali ima obliko zapisa HTML.

Urejanje s storitvijo Dynamics 365 for Customer Engagement

  1. Odprite Portali > Izrezki vsebine.
  2. Če želite ustvariti nov izrezek, izberite Novo.
  3. Če želite urediti obstoječi izrezek: dvokliknite obstoječo možnost Izrezek vsebine v mreži.

Vnesite vrednosti za naslednja polja:

Ime Opis
Ime Ime lahko uporabi razvijalec za umestitev vrednosti izrezka v predlogo strani v kodi portala.
Spletno mesto Spletno mesto, ki je povezano z izrezkom.
Vrednost Vsebina izrezka za prikaz na portalu. Lahko vsebuje navadno besedilo ali oznako HTML.

Glejte tudi

Omogočanje portala
Uvod v urejevalnik vsebine portala
Objavljanje vsebine z mehanizmom za urejanje na prikazni strani
Dodajanje dinamične vsebine in ustvarjanje predlog po meri