Določitev obrazcev entitet in logike po meri na portalu Dynamics 365 for Customer Engagement

Konfiguracija, ki temelji na podatkih, končnim uporabnikom omogoča, da dodajo obrazec za zbiranje podatkov na portal, ne da bi moral razvijalec poskrbeti za njegov prikaz na portalu. Obrazci entitete so ustvarjeni v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement in jih nato postavite na spletne strani portala ali jih uporabite v povezavi s podmrežami in seznami entitet, da ustvarite celovite spletne aplikacije. Več informacij: Dodajanje spletne strani za upodobitev seznama zapisov

Obrazec za vzpostavitev stika

Dodajanje obrazca na portal

Obrazec entitete vsebuje odnose s spletnimi stranmi in dodatne lastnosti za nadzor inicializacije obrazca znotraj portala. Odnos do spletne strani omogoča dinamično pridobivanje definicije obrazca za podano vozlišče strani znotraj spletnega mesta.

Za ogled obstoječih obrazcev entitet ali ustvarjanje novih obrazcev entitet se premaknite v Portali > Obrazci entitet.

Pri ustvarjanju novega obrazca entitete je treba najprej določiti elementa Entiteta in Ime obrazca za upodabljanje ter način: Vstavi, Uredi ali Samo za branje. Izbrani način bo določal, ali ustvarjate nov zapis na portalu, urejate obstoječi zapis ali zgolj prikazujete informacije o zapisu na portalu.

Opomba

  • Obrazec entitete mora biti povezan s spletno stranjo za podano spletno mesto, da si je obrazec mogoče ogledati v mestu.
  • Podmreže entitete povezave na obrazcih entitete niso podprte. Če podmrežo entitete povezave dodate na obrazec z oblikovalnikom obrazcev, se prikažejo sporočila o napaki, ko upodobite obrazec na portalu in uporabite entiteto povezave.
  • Podvojena polja, nabor možnosti z izbiro več elementov in kontrolniki po meri niso podprti v obrazcih entitet.
  • Če ustvarite obrazec entitete v načinu vstavljanja, ne morete spremeniti poravnave gumba ali gumba dejanja premakniti nad obrazec entitete.
  • Če kontrolnik za iskanje upodobite kot spustni seznam v obrazcu, povezani filter zapisov ne bo deloval.

Spletne strani, povezane z obrazcem entitete, si lahko ogledate s klikom povezave Spletne strani, ki je prikazana v povezavah za krmarjenje Sorodno v meniju na skrajni levi.

Ko ustvarjate ali urejate spletno stran, lahko Obrazec entitete določite v polju za iskanje, ki ga vključuje obrazec spletne strani.

Različne glavne strani, ki jih uporablja portal, v namestitvenem imeniku portala Dynamics 365 for Customer Engagement vsebujejo izjave o upravljanju strežnika za nadzor EntityForm. Pri upodabljanju spletne strani, ki vključuje predlogo strani »Stran« (/Pages/Page.aspx) ali »Celotna stran« (/Pages/FullPage.aspx), kontrolniki določajo, ali iskanje obrazcev entitete vsebuje ustrezno vrednost za upodabljanje obrazca.

Varnost obrazcev

Če želite zavarovati obrazce, ustvarite dovoljenja entitete, ki določajo dostop in lastništvo zapisov v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement v skladu s spletnimi vlogami. Če uporabnik pristane na obrazcu entitete in nima dovoljenj, prejme sporočilo o napaki. Če želite omogočiti dovoljenja za obrazec entitete, nastavite Omogoči dovoljenja entitet na »true«. Več informacij: Ustvarjanje spletnih vlog za portale.

Konfiguracija geografske lokacije za obrazce entitete

Upravljan obrazec je mogoče konfigurirati tako, da prikaže kontrolnik za zemljevid, ki omogoči prikaz obstoječe lokacije z žebljičkom na zemljevidu ali uporabniku omogoči možnost navedbe lokacije. Glejte Dodajanje geografske lokacije.

Kontrolnik preslikav obrazcev zahteva dodatno konfiguracijo, s čimer pridobi ID-je različnih polj z lokacijami, da jim lahko dodeli vrednosti ali vrednosti iz njih pridobi. Zapis obrazca entitete v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement vsebuje razdelek za konfiguracijo, ki določa te preslikave polja, ki jih morate določiti. Imena polj se spreminjajo glede na shemo, ki ste jo ustvarili.

Podatki o geografski lokaciji v obrazcu entitete

Opomba

  • Ko je omogočena geografska lokacija, se polje z naslovom v obrazcu entitete samo za branje zamenja z zemljevidom.
  • Razdelek za geografsko lokacijo ni viden v okolju nemškega državnega oblaka. Če uporabnik omogoči geografsko lokacijo z uporabo drugega obrazca, se pri upodobitvi na portalu ne bo prikazal.

Glejte tudi

Konfiguracija portala Dynamics 365 for Customer Engagement
Lastnosti spletnega obrazca za portale
Koraki spletnega obrazca za portale
Metapodatki spletnih obrazcev za portale
Konfiguracija podmreže spletnih obrazcev za portale
Konfiguracija opomb obrazcev za entitete in spletnih obrazcev za portale