Zbiranje povratnih informacij z uporabo anket na portalu

Ankete vašemu spletnemu občinstvu omogočajo, da hitro in enostavno izrazijo svoje mnenje glede določene teme, nato pa se lahko takoj samodejno prikažejo povratne informacije oddanega glasu.

Zmogljivosti anket na portalih Dynamics 365 for Customer Engagement omogočajo, da ciljno skupino povprašate o pomembnih temah, pri čemer lahko navedejo enega ali več odgovorov. V vsakem primeru se njihovi odgovori takoj shranijo in povežejo z ustreznim zapisom stika v programu Dynamics 365 for Customer Engagement za takojšen pregled ali združeno poročanje. Ankete lahko uporabite kot preprosto orodje za raziskovanje tržišča, če pa redno osvežujete in menjavate ankete, bo vaše spletno mesto vedno posodobljeno.

Ankete lahko vstavite na portal z uporabo kontrolnika PollPlacement. Ta kontrolnik deluje podobno kot kontrolnik AdPlacement. Če obstajajo ankete, povezane z entiteto postavitve anket, ki jo upodablja kontrolnik PollPlacement, bodo upodobljene te ankete. Če obstaja več kot ena anketa za dano postavitev, bo postavitev naključno postavila eno izmed določenih anket.

Opomba

Uporabniki lahko glasujejo anonimno. Dvojno glasovanje ni dovoljeno. Dynamics 365 for Customer Engagement sledi osnovnim informacijam o oddaji glasov, oddani glasovi uporabnikov, ki se prijavijo v spletno mesto, pa bodo povezani z entiteto stika, ki sledi temu uporabniku v programu Dynamics 365 for Customer Engagement.

Dodajanje ankete na stran

Upravitelji vsebin lahko uporabijo Oznake predloge, da dodajo anketo v poljubno območje vsebin, ki ga je mogoče urejati:

{% include 'Random Poll' placement:polls.placements[Sidebar] %}

ali

{% include 'Poll Template' ad:ads[Wireframe Development] %}

Opomba

Vzorčne spletne predloge so konfigurirane v začetnih spletnih mestih. Uporabite lahko predlogo »Naključna anketa« za prikaz naključne ankete iz določene entitete postavitve anket ali predlogo »Predloga ankete« za prikaz določene ankete. Če uporabite Ankete, lahko urejate predloge ali po njihovem primeru ustvarite svoje.

Ustvarjanje postavitve anket

Če želite ustvariti novo področje postavitve anket:

 1. Pojdite v možnost Portali > Postavitve anket.

 2. Izberite Novo.

  Postavitev dejavne ankete

 3. Izberite povezano Spletno mesto, postavitvi določite ime in – po želji – izberite spletne predloge, ki bodo nadzirale upodobitev.

 4. Ko je postavitev ustvarjena, z njo povežite eno ali več anket. V entiteti »Postavitve anket« na zavihku Ankete izberite možnost Dodaj zapis ankete (+).

 5. V pojavnem polju za iskanje izberite obstoječ zapis ankete ali ustvarite novo anketo tako, da izberete možnost Novo.

  Ustvarjanje ankete

Ankete

Anketa je preprosto vprašanje z odgovorom da/ne ali vprašanje z več možnimi odgovori, ki jo lahko prikažete na svojem portalu z uporabo postavitev anket. Obstaja mnogo prilagodljivih možnosti za prikaz anket, ki so na voljo razvijalcem, vendar pa je za upravitelje vsebine dodajanje anket na spletna mesta enako preprosto kot izbiranje vprašanj in niza možnih odgovorov (možnosti anket). Če želite, da anketa deluje, mora imeti povezane možnosti in biti povezana s postavitvijo ankete, da je lahko upodobljena na portalu.

Novo anketo lahko ustvarite na dva načina:

 • V aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement se v območju Portali pomaknete v razdelek Ankete.
 • V oknu Iskanje zapisov med dodajanjem ankete v postavitev ankete izberete gumb Novo.

Atributi ankete

Ime Opis
Ime Opisno ime ankete.
Spletno mesto Povezane spletne predloge.
Spletna predloga Povezane spletne predloge, ki bodo privzeto uporabljene za upodobitev ankete. To polje je izbirno, in če ga pustite prazno, bo anketa upodobljena z uporabo privzete predloge.
Vprašanje To je vprašanje, zastavljeno v anketi. Povezane možnosti ankete so možni odgovori, ki jih je mogoče izbrati za to anketo.
Oznaka gumba za pošiljanje Besedilo, ki se bo uporabilo za gumb za oddajo glasu.
Datum izdaje Nadzira datum in čas, po katerem bo anketa vidna na portalu. Če se postavitev ankete izmenjuje med več anketami, neizdana anketa ne bo prikazana. Če s postavitvijo ankete ni povezanih izdanih anket, ne bo nič prikazano. To je uporabno za nadzorovanje objave časovno občutljivih vsebin.
Datum poteka Nadzira datum/čas, pred katerim bo anketa vidna na portalu.
Zaključni datum glasovanja Do tega datuma lahko uporabniki, ki še niso oddali glasu v anketi, oddajo svoj glas.

Opomba

 • Ko je uporabnik že oddal glas v anketi, mu bo na voljo prikaz povzetka trenutnih rezultatov ankete. Ti rezultati bodo prikazani za anketo s pretečenim datumom zaključka, v katerih pa uporabnik še ni oddal glasu. To vam omogoča, da še vedno objavljate rezultate anket, ko ne želite več, da uporabniki v njih glasujejo.
 • Razlika med datumom zaključka glasovanja in datumom poteka je ta, da po datumu poteka anketa ne bo več na voljo v postavitvi anket (ne bo se več izmenjevala). Datum zaključka glasovanja le določa datum, po katerem uporabniki ne morejo glasovati v anketi.

Anketa je ustvarjena in z njo povežite eno ali več možnosti anket. Na zavihku Možnosti ankete izberite možnost Dodaj anketo (+).

Dodajanje možnosti ankete

Možnosti anket

Anketa je vprašanje, ki je zastavljeno uporabniku. Anketa ima dva ali več možnih odgovorov, kot določi avtor vsebine. Ti odgovori so v programu Dynamics 365 for Customer Engagement na voljo kot možnosti anket, ki morajo biti povezani z zadevno anketo. Novo možnost ankete je mogoče ustvariti prek okna Poišči zapise pri dodajanju možnosti ankete v anketo, kot je opisano zgoraj.

Atributi možnosti ankete

Polno ime Opis
Polno ime Opisno ime možnosti ankete.
Anketa Anketa, s katero je možnost povezana.
Odgovor Besedilo, ki se bo prikazalo kot možnost glasovanja v anketi, ki je na voljo.
Glasovi Število glasov, ki jih je prejela možnost ankete (samo za branje).
Vrstni red prikaza Številska vrednost, ki določa vrstni red prikaza možnosti ankete.

Oddaje glasu v anketi

Ko uporabnik obišče spletno mesto, bo imel možnost glasovanja v anketi, ki je prikazana na strani.

Pošiljanje ankete

Uporabniki lahko glasujejo le enkrat, po tem si bodo lahko ogledali rezultate te ankete, če bo anketa prikazana.

Glasovi ankete

Podrobnosti rezultatov glasovanja v anketi so shranjene v programu Dynamics 365 for Customer Engagement kot zapisi oddanega glasu v anketi. Entiteta oddanega glasu v anketi vsebuje naslednje podatke:

Nova oddaja ankete

Ime Opis
Polno ime Prikaz imena glasovalca, če je uporabnik vpisan v program, v nasprotnem primeru se zapiše ID anonimnega glasovalca.
Anketa Povezana anketa
Možnost ankete Možnost ankete, ki jo je uporabnik izbral.
Stik Povezan zapis stika glasovalca, če je uporabnik vpisan v program
ID obiskovalca ID anonimnega glasovalca, če je uporabnik anonimen.

Glejte tudi

Konfiguracija portala Dynamics 365 for Customer Engagement
Dodajanje spletne strani za upodobitev seznama zapisov
Ustvarjanje in prikazovanje oglasov na portalu
Ocenjevanje ali glasovanje za spletno stran ali objavo v spletnem dnevniku na portalu
Preusmeritev na novi URL na portalu