Uvod v urejevalnik vsebine portala

Portali Dynamics 365 for Customer Engagement ponujajo zmogljivo zbirko orodij za urejanje. Uporabniki z ustreznimi dovoljenji lahko dodajo, prilagodijo ali izbrišejo spletne strani in njihovo vsebino brez neposrednega dostopa do zbirk podatkov in spletnih strežnikov, ki fizično vsebujejo te entitete. Več informacij: Nadzor dostopa do spletne strani za portale.

Ta dokument predvideva, da imate dovoljenje za izvajanje teh nalog. Če jih nimate, prosite skrbnika portala, da to uredi. Dovoljenja so lahko dodeljena posameznim stranem, zato navedite, katere strani boste morali urejati.

Opomba

Če uporabljate vzorčno organizacijo, ob vpisu uporabite uporabniško ime administrator in geslo pass@word1.

Uporaba orodne vrstice urejevalnika vsebine

Najprej se vpišite. To bo omogočilo urejanje vsebine za uporabnike s tem dovoljenjem. Orodna vrstica na desni strani omogoča urejanje lastnosti strani. Ko se z miško pomaknete nad katero koli vsebino, ki jo lahko uporabnik upravlja, se prikaže gumb za urejanje.

Možnost Opis
Vklop/izklop predogleda Ko je možnost vklopljena, je objavljena in neobjavljena vsebina vidna. Ko je možnost izklopljena, je vidna samo objavljena vsebina.
Urejanje Odpre pogovorno okno, v katerem je mogoče spremeniti lastnosti za trenutno stran.
Brisanje Izbriše trenutno stran.
Nov Odpre meni, kjer lahko izberete, da boste ustvarili podrejeno stran, datoteko, dogodek, forum ali bližnjico.
Podrejeni elementi Odpre pogovorno okno, ki vsebuje podrejene zapise za trenutno stran, kjer je te mogoče prerazporediti, urediti ali izbrisati.

Pomaknite se v glavo strani in izberite gumb za urejanje, ki se prikaže. Odpre se urejevalnik obogatenega besedila. Spremenite besedilo glave in izberite ikono diska, da shranite spremembe. Več informacij: Prilagajanje vsebine z uporabo izrezkov vsebine.

Dodajanje nove spletne strani

 1. V orodni vrstici urejevalnika vsebine izberite Novo > Podrejena stran.

  Dodajanje nove podrejene strani

 2. V pogovorno okno Ustvari novo podrejeno stran vnesite lastnosti nove podrejene strani.

  Ustvarjanje nove podrejene strani

 3. Izberite Shrani, da ustvarite novo stran. Nova stran je ustvarjena kot podrejena stran spletne strani, na kateri ste bili, ko ste izbrali možnost Novo > Podrejena stran.

Več informacij: Ustvarjanje in upravljanje spletnih strani

Ko ste preusmerjeni na novo ustvarjeno stran, se pomaknite v veliko pravokotno polje pod naslovom strani in izberite gumb za urejanje, ki se prikaže. Dodajte vsebino in nato izberite ikono diska, da shranite spremembe.

Spletno stran lahko ustvarite tudi v Dynamics 365 for Customer Engagement. Prevajanje spletne strani poteka v aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement, zato začnite z ustvarjanjem spletne strani in nato spremenite Stanje objave iz Osnutek v Objavljeno, ko je pripravljena za uporabo na spletnem mestu. Razdelek Lokalizirana vsebina lahko izpolnite, ko je spletna stran ustvarjena, da ustvarite različne potrebne prevode.

Ustvarjanje nove spletne strani

Urejanje primarnega krmarjenja

Nabori spletnih povezav so povezave, uporabljene za krmarjenje na podlagi lokacije na spletni strani. Primarno krmarjenje je nabor spletnih povezav, ki ga vidite na vrhu vsake spletne strani in ga je mogoče urejati na portalu s spletno vlogo skrbnika sistema.

 1. Pomaknite se v možnost primarnega krmarjenja in izberite gumb Uredi, ki se prikaže.

  Urejanje primarnega krmarjenja

  Prikaže se pogovorno okno s seznamom spletnih povezav, ki jih je mogoče prerazporediti ali odstraniti, in možnostjo dodajanja novih povezav.

  Urejanje pogovornega okna primarnega krmarjenja

 2. Izberite vrstico z zeleno ikono plus, da primarnemu krmarjenju dodate novo povezavo.

  Dodajanje nove povezave primarnemu krmarjenju

 3. Vnesite ime za stran, ki ste jo pravkar ustvarili.

 4. S seznama Stran izberite stran, ki ste jo ustvarili.

 5. Izberite Shrani.

Upravljanje podrejenih strani

Na domači strani v orodni vrstici urejevalnika vsebine izberite možnost Podrejeni elementi. Pojavilo se bo pogovorno okno s seznamom vseh podrejenih strani za stran, na kateri ste bili, ko ste izbrali možnost Podrejeni elementi. Prikaže se nekaj strani z ikono očesa s črto. Ta ikona označuje, da stran ni vidna na zemljevidu mesta, vendar je lahko v primeru objave še zmeraj vidna prek neposredne povezave. Kot pri naboru spletnih povezav je mogoče navedene spletne strani prerazporediti, urediti ali izbrisati.

Upravljanje podrejenih elementov na domači strani portala

Brisanje strani

Pomaknite se do strani, ki jo želite izbrisati, in v orodni vrstici izberite možnost Izbriši. Za potrditev izberite Da. Pri brisanju iz orodne vrstice se strani umestijo v deaktivirano stanje, namesto da bi bile izbrisane. Vse podrejene strani izbrisane strani bodo tudi deaktivirane.

Brisanje potrditve strani

Opomba

Določene spletne strani so pomembne za pravilno delovanje spletnega mesta, na primer stran za vpis ali stran napake 404. Pazite, da ne izbrišete teh strani, saj lahko s tem povzročite, da spletno mesto ne bo več delovalo ustrezno.

Glejte tudi

Omogočanje portala
Objavljanje vsebine z mehanizmom za urejanje na prikazni strani
Prilagajanje vsebine z uporabo izrezkov vsebine